Clinge in oude ansichten

Clinge in oude ansichten

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Hulst
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4056-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Clinge in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. Kart na de ingebruikname van het in 1936 gebouwde nieuwe gemeentehuis aan de 's-Gravenstraat in Clinge, werd van de gemeenteraad van Clinge, bestaande uit vertegenwoordigers uit de kerkdorpen C!inge en Nieuw-Namen, deze opname gemaakt in de raadzaal. Staande poseren, van links naar rechts:

F.Ed. van der Heyden (de grootvader van de huidige pastoor J.F.M. van der Heyden) (Nieuw-Namen), Johs.Fr.G. Kindt (Nieuw-Namen), M. van der Born (gemeentesecretaris) en C. Smet. Rond de tafe! zitten: C. Hoefnage!s, L. Franckaert, A. van der Keelen, S. van Duyse (kwam uit Kapellebrug en was eerste wethouder), burgemeester Johs.W. Vienings, P.V.M. Vercauteren (was tweede wethouder en werd in 1938 burgemeester van Clinge, Nicuw-Namen en Kapellebrug), Ed. van den Branden, P.A. Hageman en H. Bogaert (Nieuw-Namen).

50. Ter gelegenheid van het fei! dat op 6 juli 1941 Albert van den Branden zijn eerste heilige mis deed, was het groot feest in Clinge. In een van de Clingse straten was er een erepoort opgericht, waarin duidelijk het woord "hulde" is te lezen. Op de bovenste rij p oseren, van links naar rechts: Charles Louis Bracke, mevrouw Florence Bracke-van den Broeck, mevrouw Pharailde de Puyseleyr-Rottier, Clara Keppens, Robregt van der Keelen, Vital Reunis en Albert Reunis. Op de tweede rij kijken ons aan: Isabella Seghers, een onbekende, Madeleine van Goethem, een onbekende, Mathilde Bracke, Anna van Gijsel, Regina van Gijsel en Catharina Rijck. Vooraan zien we: Maria de Puyseleyr, Tineke Bracke, mejuffrouw Bracke (voornaam onbekend), Zus Reunis en Louis de Bruijn. Van de versiering van de straten, ter gelegenheid van een eerste heilige mis of een priesterwijding, werd dan ook erg veel werk gemaakt. Men nam er eenvoudig de tijd voor!

51. Hier zien we een plaatje van de rioleringswerkzaamheden in de 's-Gravenstraat van Clinge, uitgevoerd door de gebroeders J. en M. Moerland, aannemers uit Sint-Annaland (1948-1949). Rechts poseert, in zijn overhemdsmouwen, Guust van Huffel uit Clinge, een klompenmaker die daar voor zijn eigen woning een kijkje neemt. Nu woont daar de heer Verhelst. Vervolgens woonde daar in de buurt Arthur Duerinck. Het middelste huis werd bewoond door Leonard van der Keelen. Tijdens het sarnenstellen van dit boekje, in oktober 1977, was dit pand onbewoond. Verderop woonde Richard van Mullem. Duidelijk zijn de rioolbuizen te zien. Deze riolering betekende voor de bewoners van het Zeeuwse Clinge een grote verbetering.

52. Tijdens het pastoraat van pastoor J. Huygen, die de Heilige Henricusparochie van Clinge diende van 1926 tot 1952, werd door het gemeentebestuur een kapelletje gebouwd. Dit initiatief hield verband met het feit dat in de woudkapel een Mariabeeldje werd vernield. Deze Mariakapel wordt ook wel de Boskapel genoemd, omdat ze achter het sportterrein in de Clingse bossen werd gebouwd. Tijdens de bouw, die plaatshad tegen het einde van de jaren dertig, was kapelaan P. Koenraadt werkzaam in de Clingse parochie. Ter gelegenheid van zijn veertigjarig ambtsjubileum ontving Francois Blommaert uit de 's-Gravenstraat een prachtig schilderij van deze Mariakapel, geschilderd door J ozef Gerard Baart. Dergelijke kapelletjes komen vaak voor in rooms-katholieke streken.

53. In 1948 ging het personeel van de Sint-Bernardusschool aan de 's-Gravenstraat in Clinge op de foto. Van links naar rechts poseren, op de bovenste rij: Jos Maenhout, mejuffrouw E. Verstraeten, het hoofd der school E.A. de Waal en P. Lansu. Vooraan kijken ons aan: A. de Waal en mejuffrouw M.R. Willaert.

54. Het zullen vooral de ouderen uit Clinge zijn die zich de jaarlijkse klompenbeurs nog kunnen herinneren. Een aan tal meisjes uit Clinge hielp dan met versieren enzovoort op de jaarlijkse klompenbeurs. Op de bovenste rij poseren, van links naar rechts: E. de Schepper, S. Willaert, Zus Mariman, B. Willaert, A. van der Keelen, M. Seghers, R. Piessens, L. Seghers, Chr. van der Keelen, B. Pilaet, A. Pilaet, Mien Pi1aet, Marie Pilaet, R. Willaert, M. van Huffel en M. van der Keelen. Op de tweede rij, in het midden, kijken ons aan: juffrouw Emma Verstraeten, A. de Schepper, M. van den Branden, He!. Seghers, Ant. van der Keelen, A. Seghers, M. Clarijsse, M. van der Keelen, M. van der Keelen, M. de Schepper en J. van Huffel. Vooraan zitten: J. van der Keelen, Van Vroonhoven (voornaam onbekend), burgerneester Johs.W. Vienings, pastoor J. Huygen, Cam. Seghers en AI. van der Keelen. In 1929 werd de eerste klompenbeurs in Clinge gehouden.

55. Niet aileen de naam van de voetbalvereniging veranderde, maar ook de shirts kregen in plaats van horizontale vertic ale strepen, zoals op de foto duidelijk is te zien. De voetbalvereniging "I.W.E.R.O." ("Ik Worstel En Rijs Op") veranderde in de "R.K.C.V.V. ("Rooms-Katholieke Clingse Voetbal Vercniging"). Dat was in 192 7. Ter gelegenheid van haar eerste lustrum werd in 1932 deze opname gemaakt. Staande poseren, van links naar rechts: Karel Verstraeten, Alphons Vlaeminck, Albert Geubels, Joseph Bleyenbergh, Piet van der Walle, Joseph Baart, Louis de Munter, Camiel Colman, Charles Willaert, Desire Drumont, Joseph Bauwens, Theofiel Blommaert, Charles van Cauteren, Frans Jonckers, onbekend, Piet Bleyenbergh, Rene Willaert, Charles Burm en Edmond Bauwens. Gehurkt kijken ons aan: Francois Blommaert, Charles Willaert (neefvan eerstgenoemde), Frans Slock (met bal), Joseph van Holle (met bal), Charles Willaert (neef van de vorige Charles) en Rene Blommaert. De "R.K.C.V.V." bestond dus in 1977 niet minder dan vijftig jaar. Dit feit is dan ook in april 1977 feestelijk herdacht. WeI een grate prestatie voor deze voetbaivereniging, om het zo lang vol te houden!

56. Naast de vele klompenrnakerijen was en is er in Clinge ook nog wat industrie. Wanneer we vroeger in de buurt van dit Oost-Zeeuwsvlaamse dorp kwamen, zagen we al gauw de twee schoorstenen van de fabriekshallen, waarvan we er links nog een op de foto zien. Daar werden dames- en herenstoffen vervaardigd. Later zijn beide fabrieksschoorstenen gesloopt. Thans worden de machines met rowe olie gestookt. In het midden staan de woningen van het personeel, waarvan we hier de voorzijde zien, die later zijn verbouwd. Rechts, met plat dak, is het kantoorgebouw, dat later eveneens is uitgebreid. Vroeger was een en ander in bedrijf bij de Franse firma P. en J. Tibergien, die zich in de loop van 1934 in Clinge vestigde. Dit was een zegen voor de bevolking, want velen konden daar werk vinden. Thans heet deze fabriek "Clitex", een afkorting van "Clingse Textiel". De textielfabriek "Clitex" is gelegen aan de Clitexweg in Clinge en biedt werk aan niet minder dan tweehonderd vijftig man. Een nevenafdeling van "Clitex" is de stopperij op het naburige Kloosterzande.

57. Tijdens de ambtsperiode van pastoor J. Huygen, die de Heilige Henricusparochie van Clinge diende van 1926 tot 1952, was omstreeks 1929 kapelaan Joseph van Campen werkzaam, van wie we hier een prachtige opname zien. Hij was een van de talrijke kapelaans die dienst deden in de parochie van Clinge.

58. In vele plaatsen in de provincie Zeeland bestonden er van het bestuur en de raad van toezicht van de Boerenleenbanken een of meerdere toto's. In Clinge hebben we hiernaar tevergeefs gezocht. Het bleek dat er geen officiele foto bestond. Toch kregen we op het nippertje nog de beschikking over een fotootje met enkele bestuursleden, waarvan we hier de kopie zien. Van links naar rechts kijken ons aan: AlOIs Maenhout, Arthur Bonte, kassier Petrus van der Walle, Francois Blommaert en Joseph Baart. Zo te zien hebben de kassier en de bestuursleden van de Boerenleenbank uit Clinge het hier goed naar hun zin, want ze laten zich het pilsje best smaken! De f'oto werd gemaakt tijdens een reisje in het begin van de jaren vijftig.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek