Coevorden in oude ansichten

Coevorden in oude ansichten

Auteur
:   drs. W.L. Mertens
Gemeente
:   Coevorden
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3595-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Coevorden in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

KOEVOROEN StatiOn N. O. L.

In 1904 werd Coevorden middels de Noord-Ooster locaalspoorweg op het landelijk net aangesloten. De officiele opening yond met grootse feesten in 1905 plaats. In 1910 kwam een aansluiting op het Duitse spoorwegnet via de lijn Coevorden-Neuenhaus tot stand. Het personenvervoer langs dit lijntje werd in 1939 gestaakt.

33

34

Het station van de Eerste Drentse Stoomtram Maatschappij (E.D.S.) aan de Looweg (ca. 1910). Per I januari 1936 kreeg de E.D.S. de exploitatie van de D.S.M. (zie bIz. 26) in handen. Het tramvervoer is sinds 1948 volledig gestaakt.

De kosten van de aanleg van wegen werden na 1850 vaak door tolheffing gedekt. Hier de tol aan de Looweg - officieel eigenlijk "de Loo" geheten - met rechts het tolhuisje (ca. 1906).

35

36

De Stationsstraat (rond 1920) met rechts de pettenfabriek van de heer M. Kropveld; thans is hier de zaak van de heer Van Almelo gevestigd. Dit gedeelte van de Stationsstraat heet nu Friesestraat.

',folens"raat - Coevorden .

. "

Niet de Molenstraat, zoals op de prentbriefkaart vermeld staat, maar de St.-Jansstraat (± 1920). De boerderij aan de linkerkant behoorde toe aan de heer Zwaveling.

37

38

De Friesestraat (1890) met links "de Koppelpaarden", een pleisterplaats voor de postkoetsen. Later werd dit hotel "Baving Binnen". De heer Baving had aan de Stationsstraat nag een ander hotel, dat hotel "Baving Buiten" genoemd werd. Hotel "Baving Binnen" is in 1916 afgebrand. Thans is hier fa. de Bel gevestigd.

De Friesestraat no. 9. Dit is een opname uit J 9 J 2. Het huis met zandstenen topgevel is gebouwd in rijke, Vlaams-Noordduitse renaissance trant en dateert uit 163 I .

t(ft') trjo.3710: 1.-;;.7

Antieke gH~1 te Coevorden,

Hoek Fricschestraat . }'larkt, COEVORDEN.

40

Zo eindigt route II ook weer op de Markt. Uiterst rechts cafe Abels, waar de herensocieteit gehuisvest was. Naast cafe Abels de apotheek van de heer J. R. Koek. In het hoge huis daarnaast had de heer Ter Braake een tabakskerverij.

Route II/.

De veemarkt omstreeks 1920. Vroeger werden de week- enjaarmarkten druk bezocht. Na 1950 werden door verschillende omstandigheden geen veemarkten meer gehouden. In 1962 werd de ganzenmarkt - welke vroeger gehouden werd op de zgn. 4e Biestemoandag door de Coevorder middenstand in ere hersteld. Deze telkenjare terugkerende attractie mag zich in steeds grotere belangstelling verheugen.

41

42

De haven rond 1900. Dit gedeelte van de haven zou in 1950 gedempt worden, maar aangezien in dat jaar de begroting reeds ver overschreden was, kon de demping pas in 1954 gerealiseerd worden. Het pakhuis (links) diende, toen Coevorden nog garnizoensstad was, als ArsenaaI.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek