Coevorden in oude ansichten

Coevorden in oude ansichten

Auteur
:   drs. W.L. Mertens
Gemeente
:   Coevorden
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3595-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Coevorden in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

In de woning (rechts) werd Generaal Johannes Benedictus van Heutsz op 3 februari 1851 geboren. De stoomtramlijn, die over de Markt liep, had een zijlijn naar de haven. Op deze plaats staan thans de brandweergarage en het badhuis. Het badhuis is niet meer als zodanig ingebruik.

43

44

De wallen van Coevorden met het huis van de heer Zilverberg (ca. 1880). Tussen 1900 en 1910 zijn deze wallen geslecht. Het huisje werd op 26 juni 1940 door een verdwaalde born getroffen en met de grond gelijk gemaakt. Op deze plaats is nu de fa. Nijhuis gevestigd.

De Haven gezien in de richting van de Kasteeldijk (1910). In het linker huis had de heer Cohen zijn bakkerij en in het huis ernaast woonde de heer Van Herpe, die hier een drukkerij en uitgeverij gevestigd heeft.

45

46

De Kasteeldijk in 1906. Ret witte gebouw was de hoofdwacht. Later zijn hier o.a. een drogisterij en een rnanufacturenzaak in gevestigd geweest. Ret huis rechts (tussen de bornen) is het zogenaarnde Notarishuis, hier is thans de Streekrnuziekschool in gehuisvest.

Rechts aan de Kasteeldijk het Postkantoor (1904). In 1877 werd aansluiting gevraagd op het rijkstelegraafnet. Tot 1892 zetelde het postkantoor in een huis aan de Friesestraat. Op 1 april 1892 is dit gebouw in gebruik genomen, zij het onder protest van de bevolking, omdat het postkantoor te ver buiten de stad zou liggen. In 1967 is het gebouw buiten gebruik gesteld en heeft de P.T.T. een noodgebouw betrokken.

47

t ~"'e .".~. c. ?? ~ : ~. (v, Cst"ol"d~. " . .:,;.t4 l. ft. ??

Ka teel - Coevorden.

48

Het Kasteel ± 1900. Het kasteel werd voor 1200 in Coevorden gesticht. De juiste datum is nog onbekend. De 1aatste toren van het kasteel is waarschijnlijk in 1832 gesloopt. Alleen de ridderzaal, die in het begin van deze eeuw nog een tijdlang als woonhuis heeft gediend, is overgebleven, Voor 1972 zal het kasteel weer in zijn oude staat gerestaureerd zijn.

Het gemeentehuis in 1906. Dit gemeentehuis werd op 8 november 1900 voor het eerst in gebruik genomen. Voordien had dit gebouw o.a. als militair hospitaal dienst gedaan. In 1968 he eft het gemeentehuis een totale vernieuwing ondergaan.

49

50

Het Aleida Kramer ziekenhuis (1910). Dit ziekenhuis, in 1904 gebouwd, kon gesticht worden door een belangrijk legaat van mejuffrouw Aleida Kramer. In 1961 werd het tot een moderne inrichting verbouwd (heropening 1963).

Aan de Mijndert van der Thijnensingel de Vakschool voor Meisjes. De in 1919 opgerichte Vakschool beschikte in de eerstejaren van haar bestaan slechts over een gehuurd leslokaal (aan de Wilhelminasingel). In 1924 was de bouw van deze school voltooid.

51

Parkschool en Watertoren Coevorden.

52

De watertoren dateert van 1914 en is gelegen aan de rand van het Van Heutszpark, dat aangelegd is, toen de noordelijke stadswallen in 1907 werden geslecht. Links de Parkschool, welke eveneens in 1914 gebouwd werd. In 1960 is op dezelfde plaats een nieuw schoolgebouw verrezen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek