Coevorden in oude ansichten

Coevorden in oude ansichten

Auteur
:   drs. W.L. Mertens
Gemeente
:   Coevorden
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3595-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Coevorden in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

De zandweg Poppenhare (rond 1910) met de boerderij van de heer Wolbers. Thans ligt hier het hertenkamp en zijn er moderne woonwijken verrezen.

53

54

De Rijks Hogere Burgerschool (ca. 1915). Nadat er in 1908 op de rijksbegroting nog geen geJden voor de bouw beschikbaar waren, werd - na herhaald verzoek - in 1909 met de bouw begonnen. De officiele opening yond plaats op 11 januari 1910. Begonnen werd met een 3-jarige cursus, waarna in 1916 tot een 5-jarige leergang werd besJoten. In 1946 werd de R.H.B.S. omgezet in een lyceum.

De Van Heutszsingel (1904). De eerste straat links is de Coehoornstraat. Het gedeelte, thans Burgemeester Van der Lelysingel heet, behoorde vroeger ook tot de Van Heutszsingel. In 1912 is aan deze singel de Gereformeerde kerk gebouwd.

55

KOEVORDEN

Coehcornstraat

56

De Coehoornstraat. De molen, staande op de Molenbelt, is in 1940 afgebroken door de sloper, de heerJ. Holstein. Hier staan nu het Groene Kruisgebouw en het instructiezwembad, dat in 1968 gereed is gekomen. De straat houdt onder aan de foto niet op, maar had een zeer slechte verbinding met de Van Heutszsingel.

Coevorden Alelda I(ramerssingel

De A1eida Kramersinge1 (ca. 1915). De huisjes links zijn in 1966 afgebroken, waarna er een nieuwe vleuge1 van het gemeentehuis gebouwd is. Eveneens aan de linkerkant.tussen het kastee1, het gemeentehuis en het weeshuis,1igt de zgn. weeshuisweide.

57

58

Toen Coevorden nog niet op het waterleidingnet was aangesloten, moest men het water bij de diverse pompen in de stad halen. De juiste plaatsbepaling van deze pomp leverde nogal wat moeilijkheden op, maar hij stand op de hoek van de Aleida Kramersingel en het Weeshuisstraatje. Bij de pomp staat tante Geertien Supheert-de Leeuw.

Het Weeshuis dateert uit het jaar 1690. Het was een instelling van de diaconie. Het gebouw, dat nu o.a. gebruikt wordt door de Stichting "Maatschappelijk Werk", heeft als opschrift boven de deur: HY HEEFT GESTROID HEEFT DEN ARM EN GEGEVEN SIN GOEDERTIRENHEID GEDVRD IN EEUWIGHEID.

59

60

Het Weeshuisstraatje omstreeks 1910. Dit straatje wordt in de volksmond nog steeds het "Achterstraatje" genoemd. In het eerste huis rechts was de bestel- en vrachtdienst van de heer Hessels gevestigd.

Via het Weeshuisstraatje komen we weer op het beginpunt: de Markt (tijdens Koninginnedagviering 1924). Ook in deze tijd mocht de Markt zich steeds weer in grote belangstelling verheugen bij diverse gelegenheden en gebeurtenissen.

61

62

Diverse gelegenheden en gebeurtenissen.

De Permanente Oranje Commissie hier bijeen in verband met het koninklijk bezoek in 1907. De P.O.C. organiseert nog steeds de feesten bij gebeurtenissen in het Koninklijk Huis. Op deze foto zien we ondermeer: de heer Scholte (eerste links), achter hem met bolhoed de heer Salomon Cohen. Bij het vaandel wethouder Roos en zijn vrouw, en secretaris Bruintjes naast de heer Smeman. Het vaandel werdjarenlang gedragen door de heer Abels.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek