Coevorden in oude ansichten

Coevorden in oude ansichten

Auteur
:   drs. W.L. Mertens
Gemeente
:   Coevorden
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3595-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Coevorden in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Tijdens het bezoek in 1907 vond een aubade voor het stadhuis plaats. Dirigent was de heer R. Roos, te weten Franse Roos. Er waren twee heren Roos, welke be ide aan de Koningin Wilhelmina school verbonden waren. Franse Roos had zijn acte Frans, de andere werd Hollandse Roos genoemd.

63

64

De vereniging "de Frissche" opgericht op 1 januari 1900. Art. 10 van het reglement der vereniging luidde: "De leden moeten aile pogingen aanwenden am steeds zooveel mogelijk voorbereid te zijn voor eene uitvoering. Zij moeten moeite doen op een of ander gebied iets te presteren, opdat een publiek optreden spoedig voorbereid kan worden." De eerste president en secretaris van de vereniging waren resp. de heer D. Roos en de heel' J. J. Engelenburg.

Koninginnedag werd in Coevorden altijd groots gevierd met aubade en optochten. Het muziekcorps "Excelsior" zorgde voor muzikale omlijsting. Links van burgemeester Gautier staat de heer Spijkman en rechts de heren Bulthuis, Feijen, Nijhuis en Belt. Het vaandel werd gedragen door de heer Ensing.

65

66

De onafhankelijkheidsfeesten op 17 en 18 september 1913 met de opvoering van de Rechtspraak Baloerkuil, Dit spel werd op de Pampert, waar tegenwoordig het sportcomplex ligt, uitgevoerd. Men had voor deze gelegenheid speciaal planken over het kanaal gelegd, daar de bruggen nog ontbraken om de Pampert te bereiken,

F eest op het Pannekoekendijkje in 1913. Boven in de "poort" zaten een man en vrouw pannekoeken te bakken. Voor de kinderen was het een groot feest, daar zij de pannekoeken gratis kregen. In het midden, met het kind op de arm, de heer Kluitenberg.

68

Installatie van burgemeester A. Gautier op 7 april 1920. Zittende van links naar rechts: de heren Rijkse, Berends, Homan (raadsleden), de heren Nijhuis en Van Duyn (wethouders), burgemeester Gautier, secretaris Bruintjes, de heren Zilverberg, Klouwen, Soppe (raadsleden), de heer Smits (verslaggever) en de heer Steenhuis (raadslid).

Ter herdenking van de 250-jarige bevrijding van Coevorden van de legers van de Bisschop van Munster werd op 28 en 29 augustus 1922 het spel "Meester Mijndert van der Thijnen" opgevoerd. Voor deze gelegenheid was een speciale feestcantate gecomponeerd door M. H. van 't Kruijs op woorden van ds. J. G. Frank.

69

70

Enerzijds heeft Coevorden vee! geprofiteerd van zijn waterverbindingen, anderzijds heeft het water de stad ook veel overlast bezorgd. Kort gel eden nog in 1961. Reeds in het begin van deze eeuw is men begonnen met de norrnalisering der riviertjes, Op de afbeelding de normalisering van de Kleine Vecht in 192 3.

Op 29 september 1923 vonden ter 'gelegenheid van de gemeentedag vele steenleggingen en openingen plaats. Hier de steenlegging van de geĀ· moderniseerde veemarkt. In deze dagen was de aanvoer van vee nog groot. In dit jaar werden nog ongeveer 2300 paarden, 7000 stuks rundvee en 20.000 varkens aangevoerd. Op de foto zien we uiterst rechts wethouder Van Buuren.

72

Op dezelfde dag werd oak de eerste steen gelegd voor de Vakschool voor Meisjes door de voorzitter van het bestuur de heer H. C. Derksen. Eenjaar later, september 1924, werd de school officieel geopend. De heer Derksen zit 5e van links. Links naast hem de heer De Vrieze en daarnaast mevrouw De Vrieze-Versteege (directrice van de Vakschool).

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek