Colijnsplaat in oude ansichten deel 1

Colijnsplaat in oude ansichten deel 1

Auteur
:   C.P. Pols
Gemeente
:   Noord-Beveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1733-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Colijnsplaat in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

I

I

!

i

I

'-- . -l

l<;er<kplein, KolijnsplClClt,

9. We zijn in de Voorstraat aangekomen en zien op de zeer oude ansichtkaart de aanduiding Kerkplein staan. Zo heeft het hier echter nooit geheten en het was dan ook maar een verzinseltje van de fotograaf. De fraai beplante Voorstraat heeft altijd een grote bekoorlijkheid aan het dorp gegeven. De bijgeplante kleine lindebomen zijn van v66r 1912. Ter herinnering aan het moedige optreden tijdens de oorlogsjaren van luitenant I.J. Havelaar, M. Neerhout en M.L. Fortuin werd aan de voorkant van de kerk een plaat aangebracht met de volgende inscriptie:

Uit dankbaarheid aan M. Neerhout en M.L. Fortuin. De becca Unit van de Brigade Prinses Irene, nummer 4 Commando B.L.T. Lt.!.J. Havelaar.

10. Een heel oude schoolfoto van een Colijns klasje, waarbij het jaar niet te achterhalen was. Op de bovenste rij zien we van links naar rechts: Dignus Tazelaar (? ), Nico Tazelaar, Dign. van der Moer, Huibert Haringman, Izak van der Weele en Cornelis Coomans. Op de tweede rij: Mientje Snoep, Toos Meulenberg, Trui van der Weele, Nele de Jonge, Jans Schippers, Betje Beun en Da Coomans. Op de derde rij: Theune de J onge, Ma Beun, Andrina Beun, Truitje Beun, Johanna Coomans, Bertha Coomans, Harry Vermeulen en Jan Vermeulen. Op de onderste rij: Jan Snoep, Piet de Looff, onbekend, Leen Mellink en Jan Boone. De onderwijzer (rechts) is meester Beun.

11. Een groep Colijnsplaatse schoolkinderen uit omstreeks de jaren twintig. De ladder staat voor het zogenaamde torenhuis, de oude ingang van de school, terwijl de latere ingang zich meer naar links bevond. Wie allemaal op deze foto staan? Niet aIle namen konden worden achterhaald, dus blijft er nog wat te zoeken over. We herkenden de volgende kinderen: P. Bouterse, B. de Regt, C. Prince, Pr. Huisson, J. Hage, P. van der WeeIe, J. Dees, M. Hage, M. Haringman, W. Kievit, L. Geelhoed, R. Janse, A. Karreman (? ), A. Hollestelle, B. Bouwense, S. de Pree, J. Bouwense, Chr. Bouwense, M. Tazelaar, S. de Bruijne, J. Kunst, J. Tazelaar, C. v.d. Weele, T. Hollestelle, A. Korsuize, C. Janse, P. Breas, P. de Fouw, J. Korsuize, M. Moerland en L. de VOS.

12. Bovenmeester J. Felius is van 1 juni 1915 tot 1 november 1949 verbonden geweest aan de openbare lagere school van Colijnsplaat, een respectabel aantal jaren! Dit is een schoolklas van hem uit 1927. Op de eerste rij zien we (bovenaan) van links naar rechts:

Ko Schrier, Vroonland, Johan Breure, Kleppe, lman Provoost, Piet Schrier en Dirk Hoogerheide. Op de tweede rij: Gijs Kramer Mzn., Gijs Kramer Jaczn., Mina Schrier, Pauwtje Janse, Trui Geelhoed, Aartje Breure, onbekend, Saartje de Fouw, Maris Hoogerheide, Wim Schrier en J 0 Kramer. Op de derde rij: Adri Geelhoed, Petrus J anse, Kees Schrier, Aart Steendam, Greta en Pie Leendertse, Marie Steendam, Jacob de Fouw en Rikus Janse. Op de vierde rij: Piet Roelants, Gilles Geelhoed, Gerard de Waard, Jo Geelhoed, Piet de Lange en Dirk Leendertse.

13. Een schoolfoto van de openbare school in 1928 of 1929. Erstaan heel wat kinderen op, maar niet aIle namen konden worden achterhaald. We zien op de foto onder anderen: P. Kievit, C. Schrier, J. Vroonland, D. Leendertse, A. Bouterse, O. Koster, A. Steendam, P. de Lange, C. Vink, J. de Groot, H. en G. Geelhoed, Fieman, J. Hoogerheide, G. de waard, P. v.d. Weele, A. de Fouw, D. van den Berge, L. en G. van Liere, G. en J. de Koster, G. Geelhoed, P. Verhulst, K. Brouwer, J. Verburg, J. Lamse, T. Hartog, C. Westerweele, Heijstek, Th. van der Weele, S. Verburg, J. Jasperse, C. v.d. Weele, J. Dijke, M. de Groot, S. Huiszoon, T. v.d. Weele, N. Schrier, S. Huiszoon, F. Kramer, D. en C. Korsuize, C. Christiaanse, T. v.d. Weele, D. Korsuize, A. Hartog, N. Westerweele, A. Schrier, J. Verburg, C. v.d. Weele, G. en K. Kramer, L. v.d. Weele, W. de Groot, H. Korsuize en L. van der Weele.

14. De fraai bep1ante Voorstraat in 1903 met op de achtergrond het oude gemeentehuis, dat boven op de dijk gebouwd is. De dames met de lange witte schorten aan zijn niet te herkennen, maar midden op de straat staat K. van den Berge (met pet op). De veldwachter (links naast de lindeboom) is Krom of Lakerveld.

15. De Voorstraat in 1912. Ret is op een donderdag v66r of een dinsdag na de kermis, want midden op straat ontdekken we een kermistent. De Colijnsplaatse kermis, die valt op de zaterdag na de tweede woensdag in juli, was vroeger altijd zeer druk. De schoolkinderen gingen op de dinsdag erv66r, onder klokgelui naar de familie Swemer aan de Nieuweweg. Ze waren dan uitgerust met "dunsel" uit de lindebomen, dat ze als een soort vaandel gebruikten. Bij de familie Swemer aangekomen, kregen ze dan allemaal een aardigheidje en bij terugkomst in de Voorstraat moehten de kinderen allemaal een rondje voor niks in de earoussel. De jongen reehts is Johan Karreman, zoon van Abraham Karreman en Anna Nieuwdorp.

16. Een aardig tafereeltje in de Voorstraat, anna 1907. Diverse huizen waren toen nog voorzien van architraven. We hebben een mooi gezicht op het kerktorentje. De kinderen zijn van links naar rechts: Neeltje Kallewaard, Cor van der Peijl, Nico van der Peij1 en Jannetje Hoogerheide met haar zusje. Achter de kinderen staat M. Koole. Aan de rechterkant staat Lieven Douw met ringbaardje en bo1hoed, vervo1gens Maatje Visser en met breikous Jaan van den Berge. Gehee1 rechts van de "bennewagen" ontdekken we tenslotte Saartje Douw. Op de achtergrond komt een Utrechts wagentje aanrijden.

Kot.jnsokrai

Vocrstraa;

17. De Voorstraat op een zonnige dag, zeventig jaar geleden (1903). De "School met den Bijbel" was toen nog niet eens gebouwd. De man rechts is gemeentebode Joh. Barbier, die gehuwd was met Jannetje Merison, die boorden waste en opmaakte. Wat verderop staat Lieven Douw, mevrouw "van den dokter" of wel mevrouw Aaltsz. met haar zoontje en dochtertje en links haar dienstbode, Tona Westerweel. Achter de dames staat M. Koole. In de deur zien we mevrouw J. Nieuwdorp-Kroes. Bij bakker Vink zijn de schilders aan het werk, terwijl J. Vink zelf met zijn witte voorschoot duidelijk herkenbaar is. Het was de grootvader van de huidige bakker en kruidenier J .A. Vink. Het hondje op de voorgrond is van Arie Vendeville. De ene kant van zijn kop was wit en de andere zwart. Een grapje in het dorp was altijd: "J e hebt de hond van Arie uitgelachen, je krijgt een verbaal".

Colijnsplaat Kruisstraat

18. Het huis met de dakkapel (rechts) in de Kruisstraat (1908) diende vroeger als postkantoor en later is hierin ook nog een filiaal van Albert Heijn gevestigd geweest. Op de plaats (links), waar nu een slagerij wordt aangetroffen, was vroeger de textielwinkel van Adr. Schuit, wiens zoon later burgemeester werd. Kleerrnaker-barbier L. Schrier, staat in de deuropening van zijn "zaak". Daarnaast was het huisje van H. de Wee. Dina Kouwer (met witte schort) heeft midden op straat plaatsgenomen en rechts van haar staat (met broodmand) Johan Coomans. Dan volgt rechts van bakker Coomans P. Korteknie (met baard) en voor zijn schoenmakerij staat Izak Grijspere met zijn vrouw. In de volksmond noemt men deze straat .Jret Slop".

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek