Colijnsplaat in oude ansichten deel 1

Colijnsplaat in oude ansichten deel 1

Auteur
:   C.P. Pols
Gemeente
:   Noord-Beveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1733-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Colijnsplaat in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Kol'jnsplaat

Cit£'. Gcbr. v, d. Peyl , Kolijnsplaat .

19. Nogmaals de Kruisstraat of .Jiet Slop", maar nu in 1904. De muziektent, geheellinks op de kaart duidelijk te onderscheiden, werd elk jaar in de maand september afgebroken en opgeborgen in de schuur van D. Anemaet. In 1918 stond deze tent er nog. Ret meisje rechts is Jannetje Plantefeber. Ze werkte voor de hospita van burgemeester Stute, mejuffrouw P. Potappel. In de schoenwinkel op de hoek hangen nog de toen bekende petroleumlampen. Voor de winkel staat To Kempe. In "het Slop" herkennen we Keetje Kempe en de kleine kinderen rechts van de "muziektente" zijn Cor en Wim van der Peijl.

20. Tegenwoordig kent heel Colijnsplaat de voetbalvereniging "Colijnsplaatse Boys" en hier zien we een foto van het elftal op het eind van de jaren dertig. Op de bovenste rij zien we, van links naar rechts: Thomas de Fouw, Leunis van Liere, Kees Kramer, Jo Huissoon, Tom Verburg en Ko Kempe Jzn. Op de middelste rij: Piet Kramer, Bram Geelhoed en Lein Versluis. Op de voorste rij: Gerard Geelhoed, Adriaan Goulooze en Thomas van der Weele. Reeds eerder bestond C.V.V., welke vereniging omstreeks 1925 werd opgericht. Men speelde toen bij Jac. Dees. Het elftal dat te Goes de eerste wedstrijd speelde was samengesteld uit de volgende spelers: Johan de Looff, Ko Hage, Gerard Born, Johan Verburg (van Wissenkerke), Leen Dorreman, Jan de Pree (secretaris), Jan Versluis, Nees Korsuize, Dies Korsuize, Krijn van Liere, Daan Verhulst en Adriaan Goulooze.

21. Er is een tijd geweest dat er ook in Colijnsplaat een korfballen werd gedaan, alsmede in Kats en Wissenkerke. Hier het Colijnse twaalftal "S.S.S." oftewel "Sport Staalt Spieren". Op het terrein aan de Molenweg werd deze plaat van de korfballers(sters) genomen. Op de eerste rij van links naar rechts: Piet van der Weele, Adrie Haartsen, Mien Dees en Kees Kievit. Op de tweede rij: Jan Wabeke, Koos Kievit, Corrie Christiaanse en Piet de Bruijne. Op de derde rij: Piet Jansen, Mina Anemaet, Corrie Dees en Arjaan Versluis. Momenteel wordt de korfbalsport op heel Noord-Beveland niet meer bedreven. Rechts staat leider J aap van der Weele.

COLlJ, S?i..AAT

Cnr, Schoo'

22. Aan de westzijde van de Voorstraat werd in het jaar 1905 de "School met den Bijbel" gesticht. Op deze kaart uit 1907 zien we het vrijwel nieuwe gebouw nag in volle glorie. Boven de deur in een nis was met blauwe geglazuurde tegels de tekst "School met den Bijbel" aangebracht. De twee meisjes op de foto zijn N. Kallewaard en C. van der Peijl, De jongens zijn waarschijnlijk Floris en Willem van der Peij1, die in de Voorstraat woonden.

23. In 1916 werd voor het schoogebouw in de Voorstraat deze groepsfoto gemaakt van de leerlingen en het onderwijzend personeel van de "School met den Bijbel". Zittend op de onderste rij, van links naar recnts, zien we: Piet de J ong, onbekend, Maatje de Smit, Gijs Heijnsdijk, Sophie Heijnsdijk, Jan Contant, onbekend en Corrie Hollestelle. Op de tweede rij: Manus de Jong, Marie de Smit, Pauw Heijnsdijk, Suus de Bruijne, Jo Hollestelle, Tannotje van Gilst en staande Pleun de Bruijne. Op de derde rij: mejuffrouw P. Staal, Jans de Vos, Marie Contant, Jans Contant, Jaan Hollestelle, Marina Wilderom, Mina Flipse, Marie van Gilst, Pietje Staal en mejuffrouw E. Heijboer. Op de vierde rij: meester J. Slotema, Jan van Gilst, Peter de Feijter, Piet de Feijter, Jan de Smit, Kees Flipse, ? De Krijger, Marien de Dreu, Bas Touw en Jas van Gilst.

24. De "School met den Bijbel" in 1923. Op de eerste rij zittend van links naar rechts:

Jan Contant, Rinus Contant, Tannetje Contant, Saar Contant en de broertjes Versluis. Op de tweede rij: Leen Brandes, Lieven Bakker, Johan Heijnsdijk, Neeltje Versluis, Marietje Feijkes, Bert de Wit, Anton Breas, Piet Versluis en geheel rechts Mien Flipse. Op de derde rij: mejuffrouw E. Heijboer, Betje Alebregtse, Pietje Alebregtse, Cor Provoost, Jos Flipse, Koos de Dreu, Pie de Wit, Nellie de Wit, Neeltje Versluis, Pietje Bouwense, Jo Heijnsdijk, Marie de Fouw en mejuffrouw P. Staal. Op de bovenste rij: Karel Brandes, Bas Verburg, Aarnoud Verburg, Piet Brandes, Gijs Heijnsdijk, Hendrik Goulooze, Adriaan Goulooze, Lein Bakker, Piet Broekhoven, Piet Dijke, Frans van Beveren en meester lac. van Wijk.

25. In 1918/19 begon J.D. de Koster in Colijnsp1aat op bescheiden wijze met een T-Ford autobuslijndiensten te verzorgen over gehee1 Noord-Beve1and. Daarvoor had De Koster ook nog postvervoer verzorgd met een Harley Davidson. Tot 1962 is de oprichter aan de zaak verbonden geweest, waarna zijn zoon, eveneens J.D. de Koster het bedrijf verder voortzette. In 1958 heeft men aan het busbedrijf de naam Deltatours gegeven. De lijndiensten op Noord-Beve1and worden thans verzorgd door de Auto Maatschappij Zeeland (A.M.Z.) uit Goes. Op deze kaart van v66r 1930 (een uitgave van W.C. Barentsen) zien we een bus van J.D. de Koster. Men moest nog via de achterdeur de bus betreden. Links achter de slijpsteen woonde smid H. Haartsen, wiens smidse later verp1aatst is naar Voorstraat nummer 6. Het huis ernaast is gelijk met de schoenmakerij van Dirk de Pree verbouwd en opgetrokken.

26. Nogmaals de Voorstraat en het valt direct op dat overal de fraaie stoephekken nog intact zijn. Links naast de lindebomen staat slager M. Riemens. Op het voetpad staan A. Aaltsz, Nico van der Peijl, Cor van der Peijl en tegen de tuin van het huis Bert Boone. De winkel rechts op de voorgrond is van C. van der Weele, waar men behalve tabak en naaimachines ook rijwielen kon kopen. Tegenwoordig woont hier (Voorstraat 52) de gepensioneerde landbouwer M. de Regt Jzn. Geheel rechts aan het einde van de straat staat het vermaarde hotel "De Patriis", welke naam ontleend is aan het vroegere gemeentewapen van Colijnsplaat.

27. Ieder dorp kende vroeger een rijwielhandel waar de "fietsenmaker" woonde. Daarop vormde Colijnsplaat natuurlijk geen uitzondering. Hier zien we dan de eerste rijwielhandel van "Colijn" van C. van de Weele aan de Voorstraat in 1910. De eigenaar van de zaak staat op de stoep. Zoals op het etalageraam duidelijk te lezen staat, verkocht Van der Weele fietsen van het merk; Burgers E.N.R. uit Deventer. Later breidde hij de fietsenwinkel uit door een aangrenzend pand aan de linkerzijde aan te kopen. Toen waren er twee etalages met de deur in 't midden. De deur ernaast (rechts) is van het huis van dijkbaas M. Krijger.

'.

r

-

.'- ~.

Cohjnsplaat, Vears/raat met qome,·::/ehuis.

8407 U tg. Geb'. v . d. Po,).

28. Een kale Voorstraat aan het begin van 1900 met op de achtergrond het oude gemeentehuis. Er zijn heel wat beiangstellenden samengestroomd toen de fotograaf een plaatje kwam schieten. De bomen schijnen pas gesnoeid te zijn en de kaart is te onduidelijk om aIle mensen te herkennen. Wie we weI herkennen is de man rechts bij de boom, namelijk slager M. Riemens. De man links van de boom is te identificeren als gemeentebode J ohan Barbier.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek