Colijnsplaat in oude ansichten deel 1

Colijnsplaat in oude ansichten deel 1

Auteur
:   C.P. Pols
Gemeente
:   Noord-Beveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1733-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Colijnsplaat in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. Het gemeentehuis - erg mooi gelegen aan de dijk - in 1916. Op 23 augustus 1598 werd het maken van een oprit binnendijks het dorp aanbesteed, waarmee dus de oprit van de Voorstraat naar de haven bedoeld wordt. Men noemde in die tijd de Voorstraat nog de Breedestraat. In de herfst van 1600 kregen de straten hun eerste plaveisel. Van schippers uit Willems tad werd daarvoor "clinckertsteen" gekocht, dat nodig was voor een voetpad in de straten. Een schipper uit Goes haalde "cassijsteen" in Kortgene, welke onder slik en water waren opgeslagen en waarmee de Voorstraat werd geplaveid. Op de foto staat helemaal rechts wethouder J ac. Ridder, dan slager M. Riemens (met strohoed) en voor de deur Joh. Barbier, de bekende gemeentebode van het dorp. Rechts staat een zogenaamde sportkar en links een "bennewaegen". De meisjes rechts zijn Cornelia Fortuin en Mina Brouwer.

30. De installatie van burgemeester A. Schuit in 1938. Ter gelegenheid hiervan werd de raad van de gemeente Colijnsplaat vereeuwigd. Van links naar reehts zien we: P. Janse, A. Hartog, mevrouw Schuit, Jac. Dees, burgemeester A. Schuit, S. de Pree, A. Verburg, J. Breure, M.J. Contant en L. Vink.

31. Nogmaals een plaat van de installatie van burgemeester A. Schuit in 1938, maar nu v66r het dorpshuis genomen. We herkennen op de foto onder anderen: burgemeester en mevrouw A. Schuit, politieagent P. Slager, W. Potappe1, J. Breure, M.J. Contant, Jac. Dees, S. de Pree, Anth. Verburg, P. Janse, L. Leendertse, Jac. Schuit, dominee H. Veenstra, L. Vink, meester Rijnberg, A. Klaassen, dokter L.P. Maas, meester J. Felius, meester A. van der Wal en J. de Looff.

32. De oude dorpssmidse aan de Voorstraat omstreeks 1912. In de deur staat smid Jan Cabboord en zijn zoon Willem ervoor. Verder herkennen we zijn doehter Kaatje en haar zusje Corrie. Deze familie vertrok aan het begin van de jaren twintig naar Amerika. Door het bovenraam links van de smidse kijkt C. Baardolf-Hoogerheide. Haar man was schoenmaker en ze woonden in bij zijn moeder, Lydia Baardolf-Quist, winkelierster. De oude man links op de voorgrond is Cornelis Bouterse. Een bekende figuur in de Voorstraat. Hij hield op zaterdag altijd de paarden vast voor de boeren als ze met hun boter en eieren naar de winkels kwamen en boodsehappen mee terugnamen. Hij kreeg dan een fooitje. De winkel reehts was van de gezusters Maria, Pie en Trui v.d. Zwart. Ze verkoehten onder andere Keulse potten, poreelein maar ook kaas en vis.

( - -

33. Een herinnering aan de "herhalings1essen" van J.M. Geuze. Dat staat op de origine1e foto uit omstreeks 1903. Deze zogenaamde herhalings1essen werden na schooltijd gehouden. De onderwijzeres (rechts) is juffrouw J .M. Geuze. Verder van links naar rechts achter de tafe1: Toos Kievit, Emma Vermeulen, Sija Maaskant en zit tend op de grond: Johanna van der Wee1e en Keetje Schikker. De foto werd destijds genomen achter de open bare 1agere school.

--- . -;._.:.= -=--- ....:--~ -= -

._-.- - -

? ----- -r-. ?. ~.-; --~ -;" s: ~~~~-

~=~.: ;;1"~Z'~;KJ}1f~~j~~1~~~~1))~~l~~r'~1/':' :::~:~r~1~' <

34. Op de hoek Voorstraat/Havenstraat is cafe "Juliana" een bekend etablissement. Deze kaart laat ons onder anderen kennis maken met de krantenbezorger van "De Telegraaf" en de courant "Het Nieuws van den Dag" in de persoon van Piet Verburg Mzn., die dit baantje jarenlang heeft vervuld. Verburg rust nu uit van zijn beslommeringen in "Rustoord". Op de foto staat hij helemaal rechts en natuurlijk he eft hij een paar kranten in zijn hand. Links van hem staat Jan Verburg, vervolgens Jovan Liere, dan volgt de waardin van het cafe-restaurant S. Verburg-Verlinde en ten slotte haar zuster N. de Graaf-Verlinde. Geheel links in het "deuregat" laat mevrouw Bazen de hond uit. Haar man was schippersknecht bij Toon Kole en later vertrok deze familie van hier naar Tholen.

35. Op de hoek van de Voorstraat en de Havenstraat staat al jarenlang het bekende cafe "Juliana". In de jaren twintig werd in de verhoogde achterzaal deze foto genomen van de kastelein en enkele stamgasten, Links zitten Jan van der Weele en naast hem Piet Eype (smidsknecht), achter de tafel Piet van der Weele, rechts van hem Meijer en geheel rechts kastelein A. Verburg. Op de bovenste rij: B. Flipse, C. Westerweel en geheel rechtsboven J an van der Weele.

36. Dit is een zeldzame foto, die in 1924 gemaakt werd ter gelegenheid van het bezoek van koningin Wilhelmina, prinses Juliana en prins Hendrik aan Noord-Beveland. Flipse, opzichter van diverse polders zit voorin de auto, want hij moest de hoge gasten de weg wijzen op het eiland. Aile inzittenden kijken verschrikt om, want de volgauto vloog juist in brand. Een hofdignitaris (waardigheidsbekleder) trad heel kordaat op door met zijn regenjas de vlammen te doyen. De schooljuffrouw, geheel rechts, heeft de grootste moeite om de kinderen in het gelid te houden.

37. Nogmaals het koninklijk bezoek aan Colijnsplaat in 1924. De eerste vrouw links is Martina van Oeveren en vervolgens N. Korsuize, Pie van Dis, P. Staal, Marie Meulenberg, Koos de Dreu, Jaco Ridder, dan burgemeester J. Stiite, secretaris I.P. van Breda, A. de Pree, bode C. Schrier, en Iz. de Looff. Het vaandel geheel rechts om de hoek is van "Volksweerbaarheid Colijnsplaat". Het gemeentehuis was voor deze bijzondere gelegenheid prachtig versierd.

38. Koninklijk bezoek in 1924 aan Colijnsplaat met een hele boel schoolkinderen en aIle vaandels of schilden van de toen bestaande verenigingen. Dat waren er nogal wat. Jan Platschorre trad op als vaandeldrager voor het Groene Kruis en wie we ook herkennen is het tegenwoordige gemeenteraadslid J oh. Geelhoed. De onderwijzeres vooraan is juffrouw Schraven en met hoed juffrouw Risseeuw, de latere mevrouw Felius. Verder staan op de kiek meester J. Hoogerheide en meester J. Rijnberg, J. Huisson en bovenmeester J. Felius van de openbare lagere school. Geheel links het hoofd van de christelijke school, J. Slotema en wat verder op de dijk staat landbouwer Adr. Hartog met Tonia op zijn arm. De koningin toonde veel belangstelling, want me ester J. Felius liet nu eens niet het Wilhelmus zingen maar: "Holland we vinden je zo mooi met je groen, met je zee en je stranden".

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek