Colijnsplaat in oude ansichten deel 1

Colijnsplaat in oude ansichten deel 1

Auteur
:   C.P. Pols
Gemeente
:   Noord-Beveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1733-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Colijnsplaat in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

.0

49. Nogmaals "Wilhelmina", dat inmiddels haar vijfenzeventigjarig bestaan (in 1973) achter de rug he eft en van harmonie, via fanfare nu zelfs brassband is geworden. Nu heeft men zelfs een "kapelmeester" in de persoon van de zeer bekwame en muzikale Rinus Steketee. Op de eerste rij van links naar rechts: H. Bouwense, P. Korsuize, P. de Lange, Piet de Regt, P. Westerweel, J. Snoep, D. Korsuize en Chr. Bouterse. Op de tweede rij: P. Bouwense, Joh. Geelhoed, Dies Verburg, P. v.d. Weele, Chr. Korsuize, Joh. de Looff, Marien de Regt, G. Kramer, Cees Kramer en P. Clement. Op de derde rij: Janus de Looff, H. Korsuize, P.G. de Lange, Cees Westerweel, Leen en Ko Kempe, dirigent Jac. Maas, J. en N. Korsuize, Rikus Janse, Marien Koster, P. Verburg en Marien Kramer. Op de voorste rij: Jacob Hoogerheide, Corrie Fortuin, Joh. Clement, Ko de Looff, Ko Kempe, C. van der Weele en J. de Fouw.

50. Rond 1932 werd uit de burgerij van Colijnsplaat een vaandelcomite gevormd, dat tot taak kreeg gelden bijeen te brengen voor het laten vervaardigen van een nieuw vaandel voor "Wilhelmina". Het vaandel kwam er natuurlijk want de bevolking bleek ook nu zeer offervaardig te zijn. Het trotse vaandelcomite poseert in de tuin van "Zeelandia". Op de eerste rij staand: Landbouwer J.M. Bom, slager J. Christiaanse, landbouwer De Looff, winkelier M. van Hee, sigarenwinkelier J. J anse, herbergier C. Gast, cafehouder C. Platschorre, J. de Looff, stalhouder A. de Pree, vaandeldrager J. Kramer, bakker J. van den Berge, slager P. Verburg en timmerman H. Kievit. Zittend op de tweede rij: landbouwer M. de Regt, landbouwer Jac. Dees, onderwijzer J. Huisson, burgemeester J. Stirte, gemeentesecretaris J.P. van Breda en wethouder H.M. Haringman.

51. Dit is de Aehterstraat in 1932, nog geplaveid met kinderhoofdjes, maar dat was in die jaren praktiseh overal het geval. In het hoekhuis reehts woonde Aart de Smit en de vrouw op de aehtergrond is Jane Verburg-Korsuize. De drie dames op de voorgrond zijn van links naar reehts: Koos Verburg (witte blouse) Koos Kramer en haar nicht Jans Kramer. Links staat melkboer Hendrik de Looff en nog wat verder naar aehteren was de smidse van Thomas Louwerse gevestigd. De naam Aehterstraat werd later gewijzigd in Irenestraat.

52. In 1917 was Dingenis van Gilst uit Colijnsplaat ordonnans bij het algemeen hoofdkwartier in Den Haag. Zijn broer schreef hem vanuit Colijnsplaat dat ze het allemaal nog goed maakten en als hij soms wat nodig had, hij dat dan maar moest schrijven. Verder bleek het op 29 december 1917 erg koud te zijn en verder was er geen nieuws. Een enig plaatje van de oude "Tonnenbuurt", (tegenwoordig Havelaarstraat). Een rij onogelijke lage huisjes, waarvan Colijnsplaat er heden ten dage veel telt. Er is meestal weinig wooncomfort, maar toch zijn er bewoners, die er liever niet uit zouden trekken. Men spreekt in de volksmond over de "Tonnenbuurt", omdat achter de huisjes geen regenbakken aanwezig waren. Het vrouwtje links naast de boom is Lena Provoost. De man rechts bij de koeien is melkboer C. van der Weele Pzn.; hij was tevens veehouder en woonde aan het begin van de Nieuweweg.

53. De "Tonnenbuurt" in 1912. Links was de wagenmakerij van Kees Prince gevestigd. Later kreeg deze straat de naam Havelaarstraat, ter herinnering aan lui tenant LJ. Havelaar. In het najaar van 1944 was Colijnsplaat reeds bevrijd maar op Schouwen-Duiveland, dat bijna geheel gei'nundeerd was, waren de Duitsers nog heer en meester. Van Schouwen uit ondernamen de bezetters regelmatig tochten naar de Noordbevelandse kust zo ook op 25 november 1944. Ze waren nu van plan om de suatiesluis van het waterschap Oud- en Nieuw-Noord-Beveland op te blazen. Neerhout en Fortuin waarschuwden echter tijdig de in Colijnsplaat gelegerde Irenebrigade, welke de aanslag op de sluis kon voorkomen. Er werd flink geschoten en tot in de kuip werden de Duitsers achterhaald. Er werden er niet minder dan achtentwintig krijgsgevangen gemaakt. Helaas sneuvelde lui tenant Havelaar. De meisjes links zijn dochters van Prince.

54. W.C. Barentsen was vroeger ansichtkaartenverkoper (en nog veel meer) in de Achterstraat. Op deze foto van de "Tonnenbuurt" zien we met fiets Adr. de Pree en rechts van hem staat M. Slimmen. Ret middelste meisje van de drie is Corrie Koster. We memoreerden het reeds bij de vorige fotokaart: de tonnenbuurt werd niet naar het privaat genoemd, maar de eenvoudige huisjes kenden geen regenbakken. Iedereen moest zich behelpen met een houten regenton, waarin het water van de dakgoten werd opgevangen en bewaard. Vooral in droge zomers waren de regent onnen vaak leeg en moest men een beroep doen op "den kerkebak"; een grate regenbak voor de grote kerk, waar de hele dorpsgemeenschap in tijden van droogte terecht kon. Geheel links staat (met klompen aan) Piet Roelants.

55. Ter gelegenheid van het afscheid van dominee F. Staal werd in de gereformeerde kerk aan de Lepelstraat (nu Beatrixstraat) begin 1930 deze foto gemaakt van de kerkeraad. De preekstoel was met vlaggen afgedekt om de her en beter uit te laten komen op de foto. Van links naar rechts staande: koster Adriaan Kramer en de diakenen P.H. en J. Tazelaar en A. van Gilst. Zittend: de ouderlingen A. de Wit en Jac. de Pree, vervolgens dominee F. Staal, ouderling D. Wilderom en Jac. van Gilst Jzn., eveneens ouderling. De kerk behoort tot de classis Goes en telt ongeveer tweehonderdveertig leden. Sinds 5 november 1967 is dominee P. Blokland er predikant.

56. Kent u ze nog ... deze muzikanten van het christelijk fanfaregezelschap "Soli Deo Gloria", dat op 15 juni 1909 werd opgericht en in 1967 ter ziele ging! Staande van links naar rechts: vaandeldrager J. Hollestelle, L. van der Heijde, H. Tazelaar, J. van Gilst, W. Tazelaar, J. van Gilst, A. Tazelaar, J. van Gilst, K. Karman, K. Kloosterman, D. van Gilst, trommelslager K. Hollestelle, en dirigent M. Karman. Zittend: A. van Hekken, D. Kramer, D. Groenleer, J.1. van Gilst, K. van Gilst en trommeldrager J. Tazelaar. Op de voorste rij:

Abr. van Gilst, M. van Hekke en A. van Gilst. Als we goed geteld hebben dragen acht muzikanten de naam Van Gilst, dus meer dan dertig pro cent.

57. Nogmaals de fanfare "Soli Deo Gloria", gefotografeerd tijdens een muziekconcours in 1954 te Goes. De laatste dirigent van "Soli" was Fl. Smits uit Kortgene. Laten hier nu nota bene nog meer leden van het geslacht Van Gilst op staan, dan op de eerste foto. Welgeteld zijn het er elf, hetgeen bijna de helft van aile leden uitmaakt. Staande van links naar rechts: J. van Gilst, P. van Gilst, M. van Hekke, A. Tazelaar, K. Kloosterman, P. van Gilst, J. van Gilst, M. Tazelaar, K. Brandes, L. van der Heijde, A. van Gilst, K. Karman, K. Korsuize en vaandeldrager P. Goulooze. Zittend: trommeldrager K. Hollestelle, bode Chr. Mouthaan, J.I. van Gilst, dirigent F. Smits, D. van Gilst, J. van Gilst, K. van Gilst en zittend op de grasmat H. de Vos, P. Karman, K. van Gilst en L. van Gilst.

58. Zangverenigingen gingen hier altijd vrij snel ter ziele, maar momenteel floreert het zangkoor "Harpe Davids" goed. De hier afgebeelde zangvereniging is "Hosanna", waarvan we het vaandel links op de voorgrond zien. Rechts een vaandel van de christelijke zangvereniging "Excelsior". Op de eerste rij links staat A. de Pree en de politieagenten zijn Van Almkerk en P. Slager. Dan zien we de dames M. Munter, J. Janse, M. v.d, Weele, C. Alebregtse, Tannetje Karreman, Antje van der Weele en directeur H. Liefbroer, die later naar Amerika is vertrokken. Verder herkennen we nog A. Moerman, C. Provoost, J. de Fouw en W. Hubregtse (kijkt er boven uit). De foto werd gemaakt aan de Molenweg bij het huis van gemeentesecretaris I.P. van Breda, dat "Eigen Haard" heet.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek