Colijnsplaat in oude ansichten deel 1

Colijnsplaat in oude ansichten deel 1

Auteur
:   C.P. Pols
Gemeente
:   Noord-Beveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1733-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Colijnsplaat in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. Tijdens een concours, die vroeger vaak werden gehouden, werd in de jaren twintig in Heinkenszand deze foto genomen van de christelijk gemengde zangvereniging "Excelsior", die in 1919 werd opgericht. Staande van links naar rechts: B. Liefbroer, R. Karman, R. Wilderom, J. Dijke, H. Liefbroer (dirigent), F. Brandes, M.e. Karman, J. Taze1aar, J. Liefbroer, L. Barentse, M. Karman, C. van Dis, A. Tazelaar, 1. Hoogerheide, S. Douw en J. Douw. Zittend: W. Kole, K. Karman, J. Visser, C. Karman, K. Moerman, M. Karman, L. de Waa1, F. Taze1aar, P. Karman, M. Moerman, P. van Dis, J. Karman en A. Verburg.

60. Een gave plaat van de gereformeerde meisjesvererugmg van Colijnsplaat in 1924. Vanwege de mooie achtergrond werd de foto genomen achter cafe "Zeelandia" aan de Voorstraat. De naam van de vereniging was: "Kiest U heden, wien gij dienen zult". Op de bovenste rij van links naar rechts zien we: Kaatje van Gilst, Marie Contant, Cor Karman, Koos Moerman, Grietje van Gilst, Koos Karman en Fina Tazelaar. Op de tweede rij:

Jaantje Visser, Jo Dijke, Rina Karman, Bets Liefbroer, Nel Staal (presidente), Rina Wilderom, Neeltie Hoogerheide en Mina Verburg. Op de derde rij: Pie van Dis, Fina Tazelaar, Jaan Liefbroer, Neeltje Kallewaard en Cor van Dis. Zittend: Jannetje Moerman en Cor Kallewaard.

61. Een groep charmante dames van de gereformeerde kleine meisjesvereniging "Dient de Heere", in 1933. Van links naar rechts zittend op de grond: Stien Sturm, Emke Slotema, Pieto Slotema en Corrie van Gilst. Zittend op stoelen: Tannetje van Gilst, Corrie de Smit, juffrouw Staal, Lies Contant en Fie Tazelaar. Staand: Jaan de Wit, Jaan Huige, Corrie Hoogerheide, juffrouw Contant, juffrouw Dijke, Saar van Gilst, Netta Contant en Janny H ooger heide.

62. "De Meulpad" of Molenweg in 1912. In die tijd was het nog een echt pad want bestrating ontbrak geheel en aan beide kant en waren de slot en nog intact. Op de plaats van het lampje werd later het bejaardentehuis "Rustoord" gebouwd. Rechts van de twee burgerwoningen op de achtergrond werd later nog een soortgelijk huis gebouwd, waarin bovenmeester J. Felius woonde. Deze kaart en zovele andere "Colijnse" kaarten zijn destijds uitgegeven door S. van der Peijl, afkomstig van Kruiningen. Van der Peijl was een zeer vooruitstrevend man en vestigde in 1893 een drukkerij en boekhandel in de Voorstraat. Later is de zaak overgenomen door zijn zoon, F.J. van der Peijl, die deze zaak heeft voortgezet tot 1971.

Colijnsplaat

? Rustoord"

. >10~" -.... , r

(

63. Ret oude "Rustoord" aan de Mo1enweg in 1919. Dit bejaardentehuis zag er voor die tijd zeer modern uit en was doe1matig ingericht. Ve1e oudjes uit Colijnsp1aat genoten er van hun 1aatste 1evensjaren. Ret huis werd in 1916 gebouwd. Enke1e jaren ge1eden werd een gehee1 nieuw bejaardencentrum aan de Dokter Maasstraat 4 in gebruik genomen, waaraan men wederom de naam "Rustoord" heeft verbonden.

64. De Vlissingse fotograaf Ch.L. Dert was speciaal naar Colijnsplaat gekomen om een feestfoto te maken van "Rustoord" en een aantal bewoners(sters) van dit huis. Vanwege de letter W in de versierde erepoort zal de foto weI gemaakt zijn ter herinnering aan het bezoek van koningin Wilhelmina aan Colijnsplaat in 1924. Niet aile namen konden ditmaal worden achterhaald maar wie er weI op staan zijn P. de Smit, Jan van Gilst, P. Versluis, Arie Vendeville, P. Koster, Dina van Arie Vendeville, Maria Kramer, Lena Boone, mevrouw Versluis, kerkeraadslid Louis van Gilst, P. Alebregtse en Izaak de Vos. Verder fotograaf Willem Engelaar, Dina de Looff en Dine Kouwer.

Colijnsplaat. Gude molen

"

65. "De Oude Molen" van P. Bak aan de Molenweg is jarenlang bewoond geweest door de familie Joz. Potappel. Deze liet op 12 augustus 1902 de molen na aan zijn vrouw, P. Potappel-Israel, welke vrouw achttien kinderen ter wereld heeft gebracht. Bram Potappel staat hier in het deurtje van de molen. Hij maalde het graan en Willem bracht het uit onder de bakkers en de inwoners. Uit posten in de rekeningen blijkt dat de molen op 23 april 1599 werd opgeleverd. Ret vervoer van de molenstenen naar Noord-Beveland was niet vlot verlopen. Veel moeite kostte het ook de zware stenen naar de molenwerf te brengen, daar de wegen in die. tijd slecht waren. Dit zijn kenmerkende details voor de moeilijkheden bij de opbouw van Colijn. Na M.L Engelvaart in 1913 kwam de molen in mei 1930 in het bezit van Anth. van der Weele Pzn., die hem op 2 januari 1942 verkocht aan P. Bak te Wissenkerke, die er nog woont. Deze kaart dateert van 1916.

66. Deze ansieht laat ons de Groene Aehterweg (nu Ringweg) zien. Landbouwer M. de Regt staat reehts met zijn doehtertje naar de fotograaf te kijken. De man wat verder op de aehtergrond lijkt Adr. Verburg te zijn. Het huis links is destijds gebouwd door timmerman A. Noussen en jarenlang bewoond geweest door de rijksveldwaehter in ruste, S. de Regt. De diverse landbouwsehuren domineren in deze omgeving sterk.

Colijnsplaat - Achterweg

67. Wat tegenwoordig Ringweg heet duidde men vroeger aan met Achterweg of Nieuwstraat. Wie de kaart aandachtig bekijkt zal mer ongetwijfeld veel veranderingen opmerken. De kinderen zijn Johan de Fouw en zijn zusje en J. Kole. In Colijnsplaat woonde vroeger een notaris, die heel zuinig moet zijn geweest. Dat was notaris Noorddijke. Als er een koopdag op Kats was, dan liep hij sam en met zijn klerk, C. Schrier te voet naar dit dorpje. Bij hun vertrek staken ze dan een grote sigaar op en liepen ieder met een aktentas in een uur tijds naar Kats. Maar omdat ze zo zuinig waren lieten ze ter hoogte van de "Rusthoeve" hun sigaar uitgaan. V66r het binnenkornen van Kats werd deze dan weer aangestoken. Bekend was ook, dat de notaris samen met zijn buurman, dominee Staal, elke morgen tussen 7 en 8 uur eerr wandelingetje door de polder maakte. Van het woord "trimmen" hadden deze heren toen nog nooit gehoord.

68. De eerste algemene vergadering van de Cooperatieve Boerenleenbank "Colijnsplaat" werd op 31 maart 1916 gehouden ten huize van M. Schikker. Aanwezig waren: P. de Bruijne, P. de Dreu, H. de Jonge, F. Klaassen, A. Kole, A. van Dis, M., J. en Joh. de Fouw, G. de Waard, A. Hanson, H.W. de Looff, M. de Regt Mzn., P. en J.P. v.d. Weele, Iz. v.d. Linden, C. Prince, P.J. en H.P. Boone, J. de Regt, Van Arenthals, N.M. Tazelaar, Jakob de Smit Pzn., A.W. Potappel, L.J. van Gilst, M.A. Schikker en enkele anderen. In totaal negenendertig personen. Als bestuur werdgekozen het drietal J.P. v.d, Weele, N.M. Tazelaar en A.J. Ridder. Raad van toezicht: P. de Bruijne, W. de Regt en A.C. Hage. De eerste kassier was H.M. Haringman. Ter gelegenheid van de vijfmiljoenste inleg werd deze plaat gemaakt. Links: J. Serier, mejuffrouw Sien Huiszoon, die de vijf miljoen volmaakte, M. de Smit, voorzitter P.J. Blom, kassier-directeur J.P. de Pree en C. Hanson.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek