Colijnsplaat in oude ansichten deel 1

Colijnsplaat in oude ansichten deel 1

Auteur
:   C.P. Pols
Gemeente
:   Noord-Beveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1733-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Colijnsplaat in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

69. Bij de pastorie van de hervormde kerk werd omstreeks 1908 deze foto genornen. De kastanjebomen staan in volle bloei. De man met het zijden petje op is H. J anse en verder staan in het geze1schap Adr. en Toos de Pree, Trui Kramer en Jaone Korsuize. De foto moet wel op een zaterdagmorgen genomen zijn want de meisjes droegen dan een witte schort, terwijl dat op de weekse dagen een bonte was. De witte schorten waren voorzien van een rand "feston" terwijl de meisjes er vaak een opgemaakt strohoedje bij droegen. Typisch zijn ook de telefoonpalen. V oor 1920 stonden er nog geen lichtmasten in het dorp. Colijnsplaat en Kortgene werden in 1918/19 aangesloten op het elektriciteitsnet. In de pastorie (links) woonde van 1904 tot 1929 de hervormde predikant H.G.A. Feijkes.

+.

70. De hervormde kerk en pastorie zoals we die tegenwoordig kennen. De oude pastorie erachter wordt als recreatiezaaltje gebruikt. Verder wordt er catechisatie gehouden. Aan de voorkant van de kerk bevindt zich een steen met de volgende inscriptie:

"Ao, 1769 is deze kerk herbouwd door de edelmoedige onderstand van S.D.M. den Here Prinse van Oranje en Nassau. Ambachtsheer deser heerlijkheid en uit andere fondsen onder directie der Here Rentmr. Nebbens en schout D. Swemer de 26 april is de eerste steen gelegd door Mevr. Dina van St. Truy en huisvrouw van den heer Dr.Pr. van Noemer Raad T.Z.Z. Zee. Onze Eerwaarde Ds.E. Toll heeft de 12 nov. dit Godshuis den Heere plechtig aangeboden en gezegend. Met Salomons woorden IKon. 8 V.29-30. .Dat Uwe ogen open zijn nacht en dag over dit huis, enz. De V.middag Texst was uit Jesa 2 V 3 .Komt laat ons op gadn".

Colijnsplaat Achter de Kerk

71. We gaan een kijkje nemen "Achter de Kerk". Ret is hier in 1919 volop zomer langs de toen nag niet gedempte kerkgracht. De voormalige begraafplaats was in die tijd een mooie boomgaard. Links staan de dames J. Visser-de Smit (Jannebure) en Chr. Faasse een gezellig buurpraatje te maken. Laatstgenoemde draagt hier nag een kanten muts. Achter de twee dames, bij de derde boom, staat vrouw Contant, de moeder van de tegenwoordig nag in Colijn woonachtige families Contant.

c- 'ijnspkra!

Achte: de I ~ rk

Uite G, " .? d Po J', Col -'PIlat.

72. Aan de over kant van de kerkgraeht in de Oost-Kerkstraat stonden in 1904 vier of vijf zogenaamde armenhuizen. Ze zagen er weliswaar snoezig uit maar waren bijzonder klein en ondoelmatig gebouwd. Men kon ze vanuit de Oost-Kerkstraat sleehts bereiken via het hier afgebeelde dammetje, dat met een hekwerk was afgezet. In het huis reehts op de voorgrond (met dakkapel) woonde in die tijd H. Visser en ernaast, in het huis met de "negen-ruiten-ramen", P. Alebregtse. Van de kinderen kennen we onder anderen Tona de Wit, Jaan van den Berge en Betje Franke.

Colijnsplaet Achter-de Kerk

73. Van de Oost-Kerkstraat naar de Zuid-Kerkstraat is maar een paar stappen en wat ons hier direct opvalt is de rust, die van dit dorpstafereeltje uitgaat. Bij een van de lage, knusse huisjes aan de linkerzijde van de straat ontdekken we een oude leuningstoel met klompen ervoor. Vooral op warme zomeravonden zaten de mannen vaak buiten een pijp te roken terwijl de vrouwen zich bezig hielden met het breien van kledingstukken of kousen zaten te stoppen. Men noemde deze straat ook wel het Oranjestraatje omdat de kozijnen van de huizen links oranje waren geschilderd. Het huis met de puntgevel (rechts) is door C. Hoogerheide-Franke gebouwd. Vooraan staat Pie Geelhoed-Karreman.

Acbter ae Kerk - Colijnsplaat

74. Kort voor 1920 werd deze plaat "geschoten" achter de kerk, officieel genaamd Zuid-Kerkstraat. Al deze huisies zijn tegenwoordig flink opgeknapt en in veel gevallen eigendom geworden van onze oosterburen. De dames L. Leendertse-de Pree en J. Hoogerheide-Kempe staan in het "deuregat". Wie we ook herkenden waren Saartje, Greta en Pie Leendertse alsmede Marie, Jan en Tannetje Contant.

Colijnsplaat Achier de Kerk

75. De West-Kerkstraat in 1919. Ook hier is de Kerkgracht nog open. De muziektent rechts was altijd in gebruik bij het christelijk fanfaregeze1schap "Soli Deo Gloria", dat hier onder 1eiding van directeur Pieter Kievit menig concert heeft gegeven. De tent was via een bruggetje over de kerkgracht (men sprak altijd over "Kerkgraf") bereikbaar en stond midden in een boomgaard. Omdat op de kerkgracht diverse rio1en uitkwamen werd deze mede op advies van dokter J .J. Wolters gedempt.

76. Zeeland is rijk aan klederdrachten en de provincie waar ze in grater verscheidenheid worden gedragen dan waar ook in ons land. Wat Noord-Beveland betreft kan worden opgemerkt dat het verschil met de Thoolse dracht minimaal is. Momenteel worden op NoordBeveland hoegenaamd geen personen meer in kostuum aangetroffen. Een feit is echter dat het kabinet der Noordbevelandse vrouwen in vroeger tijd goed gevuld is geweest. Dit bewijzen de aantallen die van elk kledingstuk werden vermeld in de nalatenschappen. Deze boedelbeschrijvingen laten er geen twijfel over bestaan dat ook deze dracht in de achttiende eeuw veel overeenkomst vertoonde met de kostuums die in andere delen van Zeeland gedragen werden

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek