Colijnsplaat in oude ansichten deel 2

Colijnsplaat in oude ansichten deel 2

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Noord-Beveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4053-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Colijnsplaat in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

7. Het is al weer heel wat jaren geleden dat er op Colijnsplaat in de Voorstraat een muziektent stond. We kijken op dit plaatje in deze straat, waar we tussen de bomen duidelijk deze muziektent zien staan, juist voor hotel "Zeelandia" van Marien A. Schikker. Rechts van deze tent is nog juist de stravalje van smid Leendert Oranje (en later van Jan Cabboord) te zien. Wie er links op straat poseren, kon men ons helaas niet meedelen. Op de achtergrond zien we tussen de bomen het gemeentehuis in volle glorie, met de oorspronkelijke, oude, met lofwerk versierde deur. Tussen de eerste en tweede van de grote bomen poseert, in de deuropening van haar winkeltje, Bas Baardolf, bij wie men van alles kon kopen, van lampeglazen tot boterhamworst toe. Verder kijkt in de deuropening M.H. Haringman ons aan. Vervolgens zien we de woning van Dingenus de Looff, rust end landbouwer, en het smalle huisje van politieagent Cornelis Cornelisse. (Men sprak in Colijnsplaat altijd van "De Corne'") Rechts zijn pas jonge boompjes geplant.

8. Er zijn in de loop der jaren in Colijnsplaat al heel wat schoolfoto's gemaakt. We zien er hier een, genomen achter de School met den Bijbel op 14 september 1910. We zien de leerlingen van groep 2 met het onderwijzend personeel. Op de bovenste rij poseren, van links naar rechts: Maris Hoogerheide, Floris van der Peijl, Maris Dijke, J 0 van de Berge, Willem van der Peijl en Adriaan de Pree Azn. Op de tweede rij kijken ons aan: Koos Israel, Maarten de Jonge, Ko de Jonge, Adrie de Pree Jaczn., Marien de Pree, Ko de Pree, Marien de Regt en Jo Dijke, Op de derde rij zien we: Lena Maas, Pietje Maas (? ), Lena de Jonge, Saartje de Regt, Neeltje Hoogerheide, Jannetje Hoogerheide, Dirkje Versluis, meester Kasteleijnen meester J. Slotema. Op de vierde rij poseren: juffrouw E. Heijboer, Aart Versluis, Johannes de Regt, Piet Versluis, Nico van der Peijl (? ), Cor van der Peijl, Marie de Wit, Leen de Pree, Will em Aalbrechtse en Klaas Slotema. Op het leitje staat: "Chr. school. Colijnsplaat. 14 Sept. '10. No 2." Ongetwijfeld zullen het uiteraard de ouderen uit Colijnsplaat zijn, die mogelijk zichzelf nog zullen herkennen!

9. Van een aantalleerlingen van de christelijke school uit de Voorstraat in Colijnsplaat werd destijds dit kiekje genom en. Helaas was het niet mogelijk om aile namen en voomamen te achterhalen, maar de meeste konden we gelukkig toch te weten komen. Op de bovenste rij kijken ons, van links naar rechts, aan: meester Van der Wal, Saartje de Fouw, De Vos, nog een De Vos, De Bruine, P. Hoogerheide en twee onbekenden. Op de tweede rij poseren: Groenleer, Alie de Witte, Mientje de Fouw, Marie Scherp, Maatje Serier, Riek van Gilst, Gerda Provoost, Truus Koster en De Vos. Op de derde rij zien we: Tanny de Waard, Tina Korsuize, Prien Aalbregtse, Koos Kempe, twee onbekenden en Katrien Karreman. Vooraan, op de vierde rij, zitten: Herman Huige, Piet Karreman, Pauw de Waal, Kees Huiszoon, Arnoud de Wild, Van DrieJ, Henk Visser en Huibregtse.

10. Dit is een gedeelte van de leerlingen van de School met den Bijbel uit de Voorstraat in Colijnsplaat. In de deuropening kijkt ons het hoofd der school aan, de heer J. Slotema, en rechts poseert meester Rollema, onderwijzer aan deze school. De meisjes zijn, van links naar rechts: Boudewien Slotema, een onbekende, Fie Tazelaar, Neeltje de Smit, Corrie Tazelaar, Adrie Goulooze, Dakie Bakker en Corrie Dorleijn. De namen van de jongens zijn: Piet de Bruijne Mzn., Gillis Versluis, Bram van Gilst, Jaap Kole, Jan van Gilst, David Kramer, Govert Meersen, Marinus Hoogerheide, Piet de Srnit, Dingenis de Smit, Piet Wabeke, Piet de Bruijne Mzn., Henk Tazelaar en Cornelis van Gilst. De School met den Bijbel doet als zodanig allange tijd geen dienst meer, omdat er een nieuwe school is gebouwd. De oude school is momenteel het pakhuis van Verburg. Wanneer deze foto is genom en, kon men ons niet meedelen, maar het zal waarschijnJijk in de jaren dertig zijn geweest.

11. Het is winter, dus geen koninginnefeest in Colijnsplaat, maar de kornst van burgemeester Ham in 1900 of mogelijk die van burgerneester SUite in 1904. Vooraan, met de hoge hoed op, poseert de cerernonierneester, van wie we de naam hclaas niet konden achterhalen. Op deze oude foto zien we onder anderen, van links naar rechts: Marien van Loo, Larnse, Marien de Regt, de gymnastiekclub van Colijn, waarvan we enkele leden met gestreepte truien ontwaren en wei Dirk de Koster, Ko de Koster, Kees van der Weele, Jan Engelvaart en Johan Coomans. Verder poseren hier Daatje Coomans, Pie de Regt, Mietje Snoep en Janus Aalbrechtse. Van boom tot boom hingen de lampions en van ieder huis stak de vlag uit. Op de erepoort is duidelijk het woord WELKOM te lezen. Men was in Colijnsplaat blij dat men weer een burgemeester kreeg.

12. In het NoordbeveIandse Colijnsplaat verdwenen in de loop der jaren de stoere Zeeuwse werkpaarden, die door trekkers werden vervangen. Het gevolg hiervan was dat ook de smederijen niet meer kunnen fungeren. Hier zien we een opname van de smederij van Bert Boone in de Voorstraat. Van links naar rechts kijken ons aan: de smidsknecht Gerard Heijboer, die het paard moest beslaan (van hoefijzers voorzien), Piet Boone, de vroegere eigenaar van deze smederij, naast het paard Abraham de Regt en voor het raam, op de stoep, poseren Bert Boone en zijn vrouw, Adriana Boone-Meulenberg. De stravalje (hoefstaI) komt in het huidige straatbeeld van Colijnsplaat niet meer voor. Let op het gareel en het zogenaamde draagkussen bij de boom. Tijdens het samenstellen van de tekst voor dit boekje bestonden er plannen om in dit pand een dameskapsalon te vestigen. Een aardig plaatje dat de oude toestand levend houdt!

13. Omstreeks 1908 werd in de Voorstraat van Colijnsplaat deze opname gemaakt, waarop we het winkelpand zien van Huibert Martin Haringman, die ons links op de foto aankijkt. Men kon bij hem van alles kopen, zoals textiel, kruidenierswaren, tabak en sigaren. Ook kon men er tereeht voor gedistilleerd. Verder poser en, van links naar reehts: Marietje Haringman, mevrouw Cornelia Joppa Haringman-Israel, Nellie van der Zwart, Cor Haringman en Catootje Boone. Thans heeft de heer J.e. Krijger in ditzelfde pand een manufaeturenzaak. Het woord "Vergunning" boven de ingang herinnert aan het feit dat destijds in dit pand sterke drank te koop was.

2120

14. We kijken hier in de Voorstraat van Colijnsplaat, waar we de stravalje (hoefstal) van smid Bert Boone nog aantreffen. We konden helaas niet alle namen te weten komen, maar enkele namen van personen kon men ons toch meedelen. Van links naar rechts poseren onder anderen: bakker Gert de Koster, die op straat zit, kleermaker Jozias Schippers, smid Bert Boone, Marinus A. Schikker, cafehouder van hotel "Zeelandia", en op de stoep zit de oude Jan Quist. De stravalje is in de loop der jaren uit het straatbeeld van Colijnsplaat verdwenen.

15. In het begin van deze eeuw werd van dit gedeelte van de Voorstraat in Colijnsplaat deze foto gemaakt, waarop toen diverse personen uit dit Noordbevelandse dorp zijn vereeuwigd. Links zien we de winkel in manufacturen van de heer Coomans, waar verder mantels, hoeden en petten te koop waren. Zijn vrouw, mevrouw Jordien Coomans-Le Clercq, was toen reeds modiste. Verder poseren, achter de twee zogenaamde spionnetjes, mevrouw M. Huisson-Ridder met haar moeder, mevrouw Keetje Ridder-Visser. De heer J. Huisson was onderwijzer aan de openbare lagere school. Leen Coomans was werkzaam bij zijn vader, Piet Coomans. Verderop was er het snoepwinkeltje van Sientje Kloet. De vrouw op de achtergrond, in haar Noordbevelandse klederdracht, is mevrouw Mietje de Jonge-Riemens. Verder zien we slager Adriaan Verburg met zijn zoon Izak bij het slachtblok. De hond is ook van de partij.

voorst-aat, Colijnsplaat

16. Omstreeks 1915 werd van dit gedeelte van de Voorstraat in Colijnsplaat deze opname gemaakt. Van links naar reehts zien we de woningen van Dirkje en Mietje Schippers, van Marcus de Regt, die rustend landbouwer was, van kleermaker Jan van den Berge, de timmermanswinkel (aehter de boom) van M.H. Kievit, van rustend bakker Piet Coomans, de melkwinkel van C. Versluis en de bakkerij van J. Coomans, op de hoek. Op de aehtergrond zien we de oude openbare lagere school, waarin later het Gemeentelijk Eleetrieiteits Bedrijf (G.E.B.) was gevestigd. Reehts van dit gebouw zien we de toren van de hervormde kerk. Wie de vrouw met de Zuidbevelandse kap op de fiets is, kon men ons niet meedelen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek