Colijnsplaat in oude ansichten deel 2

Colijnsplaat in oude ansichten deel 2

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Noord-Beveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4053-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Colijnsplaat in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

27. We laten hier nog een aardige opname volgen, die werd genomen in het Slop van Colijnsplaat, dat thans de naam Kruisstraat draagt. Het is ditmaal een brikje uit Delft, dat eveneens een opknapbeurt moest ondergaan, waarbij weer diverse ambachtslieden uit Colijnsplaat waren betrokken. Dit koetsje had geslepen ruiten. Rechts van het koetsje kijken de zus en de broer van Jan de Pree ons aan. Een dergelijk brikje kom t, ook in Colijnsplaat, niet meer voor.

Colijnsplaat Kruisslraat

28. De tijd dat er in Colijnsplaat een zadelmaker werkzaam was, is voorgoed voorbij. We kijken hier in de Kruisstraat van Colijnsplaat, of zoals men zei: "het Slop". Links ontwaren we Frans van Beveren, een kleinzoon van J ozias Schippers, die barbier was. Het eerste pand aan de linkerzijde was de zadelmakerij en rijtuighandel van Dirk de Pree. Duidelijk is aan de overkant (rechts) een gareel zichtbaar, dat tegen de muur staat. In het tweede huis links woonde barbier J ozias Schippers en in het derde huis A.A Schuit, de latere burgemeester van Kortgene. Op de achtergrond zien we een Zeeuws trekpaard en een teIefoonpaal, die beide in het huidige straatbeeld van ColijnspIaat niet meer voorkornen, daar ze door respectievelijk de trekkers en de ondergrondse telefoonkabels zijn vervangen. Rechts, bij de telefoonpaal, stond het vroegere postkantoor.

29. In nagenoeg aile dorpen in Zeeland bestond er een zogenaamd "breisehooltje", waar de meisjes konden leren breien. Ook in Colijnsplaat was er indertijd zo'n breischooltje, dat we hier op de foto zien. Mejuffrouw Tannetje Contant leerde de jeugdige meisjes uit haar woonplaats breien. Deze foto is genomen aehter de bakkerij van haar vader, bij het kippenhok. Van links naar reehts kijkens ons aan:

Maatje Hoogerheide Adr., Keetje Kole, Jannetje Tazelaar, Betje Franke, mejuffrouw Tannetje Contant, die staande poseert, Jans Steendam, Leu Kouwer, To Steen dam en Saar Douw. Momenteel bestaan deze breischooltjes niet meer, daar de meisjes het breien thans op de basissehoolleren.

Co/ijnsp/aa! - Nieuwe Pas!orie

30. Aan het einde van de jaren twintig werd er een nieuwe hervormde pastorie in Colijnsplaat gebouwd, die we hier links op deze foto uit 1929 kunnen bewonderen. Reehts ervan staat dus nog de oude predikantswoning, die korte tijd na het gereedkomen van het nieuwe gebouw werd verbouwd tot bewaarsehool en vergaderzaaltje. De kastanjebomen voor de kerk, die nu groot en hoog zijn, blijken op deze foto nog maar kort geleden te zijn aangeplant. De man rechts moet Jan de Fouw Pzn. zijn. Tussen de oude pastorie en de toren kan men nogjuist de oude kerk - gebouwd na de herbedijking in 1599 zien, die later helemaal is verdwenen en toen werd hier een gyrnnastiekzaal gebouwd. De eerste kerk uit 1599 bevatte destijds twee wapens, die in arduinsteen waren uitgevoerd. Links een wapen met een patrijs (gemeentewapen van Colijnsplaat) en rechts "Luetor et Emerge", het wapen van Zeeland.

31. In nagenoeg aile plaatsen van Zeeland is er een lijst aanwezig van de predikanten, die de Hervormde Gemeente hebben gediend. Die bus staat ook in Colijnsplaat. We zien op deze unieke plaatjes het predikantenechtpaar c.J. Pols en S. Pols-Verheij, Ds. Cornelis Jacob Pols, die in 1754 te Werkendam werd geboren, ging theologie studeren. Na het voltooien vau zijn theologische studie werd hij proponent tot de heilige dienst. Het grootste gedeelte van zijn predikantenloopbaan heeft hij in Zeeland doorgebracht. Hij diende achtereenvolgens de gemeenten Sint-Philipsland (1780-1785), Vrouwenpolder (1785-1788), 's-Heer-Arendskerke (1788-1799), Wemeldinge (1799-1803), Poederoyen (1803-1805), Scherpenisse (1805-1810) en ten slotte Colijnsplaat (1810 tot aan zijn overlijden in 1833). Hij was te Colijnsplaat de zestiende predikant. De familie Pols stamt dan ook uit het Noordbevelandse Colijnsplaat. Ds. Pols was gehuwd met Seijke Verheij, een dochter van Bastiaan Verheij en Steijntje Kuijk. De naam Pols komt zo hier en daar in Zeeland nog voor. Zo is bijvoorbeeld de heer c.P. Pols uit Zierikzee, die het boekje "Colijnsplaat in oude ansichten" (eerste dee!) op zijn naam heeft staan, een afstammeling van dit predikantenechtpaar. Verder komt de naam Pols onder andere nog voor in Yerseke, Hoedekenskerke, Dreischor en Zierikzee.

32. Het zullen vooral de ouderen in Colijnsplaat zijn, die zich van deze rond 1884 genomen schoolfoto van de leerlingen van de openbare lagere school namen zullen herinneren. Mogelijk herkennen we nog wei leerlingen van dit schoolportret. Op de bovenste rij poseren, van links naar rechts: Jacob Visser, Kobus Marcusse, Izaak de Vos, Ko de Regt, D. de Pree, Piet de Srnit, Floor Volker, Izaak de Jonge, Marien Janse en Bram Verburg. Op de tweede rij kijken ons aan: meester Putter, drie onbekenden, Daniel Karrernan, Piet Moerman, een onbekende, Johannes de Looff, Pieter de Looff, Ko de Looff, Jasper Merison en Marinus Merison. Op de derde rij staan: Marius Boone, Trui Pouwer, Pie Cornelisse, Johanna Schippers, Jans Barendsen, Trui van der Weele, Keetje Israel, Sara van der Weele, Betje de Jonge, Neel de Jonge, Vena Potappel en Betje Potappel. Op de vierde rij zitten: Zusje Pouwer, Sanna van der Weele, een onbekende, Maatje Barendsen, Mietje Barendsen, een zusje van Johanna Schippers, een onbekende, Ko Moerman, Jans Marcusse, Teun de Jonge en Mie Merison. Vooraan zitten op de grasmat: Krijn Schippers, Marien de Smit, Izaak van der Weele, twee kinderen van Goulooze, Johanna de Regt, Kees Cornelisse, een jongetje Marcusse, Janus de Back, Neel Meulenberg, Toos Meulenberg en Aagje de Back.

33. Op 8 september 1908 werd van groep 5 van de leerlingen van de openbare lagere school in Colijnsplaat deze foto gemaakt, waarop we ook het voltallige personeel zien. Het was helaas niet mogelijk om alle namen te weten te komen, maar de meeste konden we achterhalen. Op de eerste (bovenste) rij poseren onder anderen, van links naar rechts: Marien de Pree, Piet de Pree, een onbekende, Jo Stols, een onbekende, Leen Steendam, Ko Schult, waarschijnlijk Piet Westerweele en Hendrik Meulenberg. Op de tweede rij kijken ons aan: Corrie de Regt, Marie Israel, Maatje Nieuwenhuize, Geertje Vroegop, Teuntje van der Weele, Pie Schippers, Koos Haringman, Betje Vroegop, Nellie van der Zwart en Jaan Snoep. Op de derde rij zien we onder anderen: meester J. Huisson, Toos Meulenberg, die handwerkjuffrouw was, waarschijnlijk Nellie Vermeulen, Santje Nieuwenhuize, Mientje Snoep, Anna van der Weele Cdr., Koos Tazelaar, Koos Snijders, Zus Aalstz, meester J. Zandee en juffrouw Westdorp. Meester Q. van As zit voor haar. Op de vierde rij poseren: het hoofd der school J. Vermeulen, dan Dig Heijboer, Toos de Pree, Cor Huiszoon, Cor Haringman, Cor Heijboer, Jans Stols, waarschijnlijk Marie Stols, Mina Adriaanse, San van Oeveren en Ko Snoep. Een naam ontbreekt. Op de vijfde rij, vooraan, zitten in kleermakerszit: Chris Mouthaan, Adrie Haringman, Ko Haringman, Jan Snoep en Bram Schult. Ko Haringman houdt de lei vast. De school was toen groot met zes leerkrachten, want meester Beun moet op een andere foto staan. Er was een hulponderwijzeres vom "nuttige handwerken", die iedere morgen een half uur les gaf, De spullen werden opgeborgen in een groot rek of in een grote kast met genummerde lange, smalle laden. Een en ander stond in het voorste lokaal. De handwerkles stond in die tijd al op een hoog peil.

34. We kijken hier in de Dorpstraat van Colijnsplaat. Links staat de nieuwe hervormde pastorie, die thans wordt bewoond door ds. H.J. Zoethout, die sinds 16 januari 1977 de Hervormde Gemeente van Colijnsplaat dient. Op de voorgrond poseert slager Marien Riernens, die onder de dijk in de Havenstraat destijds een slagerij had. De tweewielige kar is van een van de ambachtslieden uit Colijnsplaat. Achter de hervormde kerk is een gedeelte van het oude doktershuis zichtbaar. Het ijzeren hek komt in het huidige straatbeeld niet meer voor.

35. Links: het zullen aileen de ouderen uit Colijnsplaat zijn die haar nog zullen herkennen. We bedoelen mejuffrouw J. (Jans) Dormaar, die in het begin van deze eeuw werkzaam was aan de openbare lagere school in Colijnsplaat. In die tijd stond in Colijnsplaat de ongehuwde ds. H.L.A. Feykes, die voorheen de Hervormde Gemeente van Marken (eind vorige eeuw) en van 1901 tot 1904 die van Arnemuiden heeft gediend. In 1904 werd hij predikant van de Hervormde Gemeente van Colijnsplaat, als opvolger van ds. P.A Steenbakker Marilyon Loysen, die van 1898 tot 1903 hervormd predikant in Colijnsplaat was. Ds. H.L.A. Feykes, die de vijfentwintigste predikant van dit Noordbevelandse dorp was, huwde tijdens zijn ambtsperiode met mejuffrouw J. Dormaar, die haar schoollokaal verwisselde voorde hervormde pastorie. In 1929 vertrok ds, Feykes en was de Hervormde Gemeente ongeveer drie jaar vacant.

Rechts: op dit plaatje poseert het gezin van ds. Feykes uit Colijnsplaat. Links kijkt mevrouw J. (Jans) Feykes-Dormaar ons aan, die staande poseert. In de rieten stoel zit de hervormde predikant ds. H.L.A. Feykes, die van 1904 tot 1929 de Hervormde Gemeente van Colijnsplaat diende. Het predikantenechtpaar had to en nog maar twee kinderen, die eveneens op de foto staan. Toen ds. Feykes van Arnemuiden naar Colijnsplaat kwam, was hij ongehuwd. Tijdens zijn ambtsperiode huwde hij met mejuffrouw J. Dormaar, die onderwijzeres was aan de open bare lagere school. Tijdens het zwemmen bij de Kamperlandse duinen verdronk hun zoontje Piet.

-,

Cotijnsotaat: "

Kerk en Doctershuis

36. Een oude opname van de kerk en het doktershuis in Colijnsplaat. Let op de ouderwetse sehrijfwijze van het woord "Doetershuis" met de letter e. De bomen aan de linkerzijde zijn thans nog aanwezig. Links kijkt Lieven Douw ons aan. Naast hem ontwaren we een koets, bespannen met twee paarden. Daarnaast poseert Jan Sanderse, die koetsier was bij de dokter, die in het grote huis reehts woonde. Verder zien we op dit plaatje een ouderwetse kinderwagen en een met twee paarden bespannen kar. Wie er verder op deze foto staan, kon men ons helaas met meedelen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek