Cricket in oude ansichten

Cricket in oude ansichten

Auteur
:   J.E. Koch
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2221-4
Pagina's
:   112
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2-3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Cricket in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

5. De bakermat van de Utrechtse cricketclub Hercules is het stedelijk gymnasium op het Janskerkhof te Utrecht. Enkele leerlingen hadden cricket zien spelen in Den Haag en besloten in Utrecht een dergelijke club op te richten. Dat was in 1882, zo ontlenen wij aan het gedenkboek ,,100 jaar Hercules", waaruit ook de bijgaande foto afkomstig is.

Hercules was een jaar later een van de oprichters van de Nederlandsche Cricket Bond en de club leidde direct een bloeiend bestaan. Haar eerste officiele wedstrijd was op 3 juni 1884 en wel te Nijmegen tegen Gelria. De plaatselijke krant was getroffen door de belangstelling voor dit gebeuren en schreef er onder meer over: De beide vereenigingen begaven zich met de muziek der schutterij aan het hoofd van het gymnasium aan den Kronenburgersingel door de stad naar de groote wedrenbaan, omstuwd door eene groote massa volks.

Dat is voor onze tegenwoordige cricketers om jaloers op te worden! Een vooraanstaand speler van Hercules was A.J.H. Eijken (een naam die de lezer in dit boekje meer za1 tegenkomen), zeven maal internationaal en ook een goede voetballer. Toen Hercules in 1889 ging voetballen, werd de eerste competitiewedstrijd tegen Amersfoort met 15-1 gewonnen en Eijken maakte 14 goals! We1licht is dit een record in het Nederlandse voetbal? De foto van de cricketers van Hercules dateert van 1885.

Zittend, van links naar rechts: F.J.J. Cremers, AA. Nijland, e.L. Kooiman, G. du Celliee Muller, R. Fruin, P.H. Court, A Kleyn van de Poll, G.J. Nolst Trenite, U. von Faber en J.C. Bolt.

Staand op de eerste rij, van links naar rechts: J. baron Mackay, M.A.H.L. van Lier, C. Merkus, F. van Lelyve1d, P.C.D. Schaap, F.e. Hekmeyer, C.F. Schoch, H.A. van de Wall Bake, G. von Faber, H.W. Boele, L.Ph. Hennequin, W.J. van Overbeek de Meijer, W. Heuff, J. Buys Ballot, J. Kalff, Th.B. van Lelyveld en Van Hasselt.

Tweede rij, van links naar rechts: AJ. Niiland, A.E. van Arkel, W.A. Oudemans, M. van Erp Taalman Kip, K.H.J. Royaards, F.C.A Muysken en H. Beets.

Bij het vaandel: G. Versteeg en W. Nolst Trenite,

6. Het jaar 1892 was voor het Nederlandse cricket, dat nog zo in de kinderschoenen stond, een gedenkwaardig jaar. De eerste oversteek naar Engeland werd gemaakt met "een" Nederlands elf tal (of .Jiet" Nederlands elf tal, dat is niet helemaal duidelijk). In elk geval waagde Nederland zich voor het eerst in het vaderland van cricket om daar een aantal matches te spelen. Ook in Engeland kreeg hun komst veel belangstelling, want Pim Mulier vermeldt in zijn boek "Cricket" dat er te Hull, waar het team voet aan land zette, aanplakbiljetten hingen met de aankondiging van "Grand Cricket Matches" en "First visit of the Dutch cricketers".

Het elftal heeft de vuurdoop op vijandelijk terrein goed weerstaan, al werd slechts een wedstrijd van de vijf gewonnen en eindigde er een onbeslist. Voorts verregende een match. Bovendien werd er een record gemaakt, nameliik een openingsstand voor het Nederlands elf tal van 123 runs door J.C. Schroder (70) en A. Eijken (56 not out) op 25 augustus te Scarborough. Dit record heeft negentig jaar (! ) stand gehouden en werd pas in 1982 gebroken. R. Lifmann en R. Schoonheim maakten toen voor het Nederlands elf tal een openingsstand van 257 tegen Maleisie, De wedstriid van 1892 werd gewonnen en het team liet zich dan ook met enige trots afbeelden .

. Achterste rij, van links naar rechts: H.E.P. Coops (secretaris Nederlandsche Cricket Bond), J.

Spranger Harrison (een "Kapenaar", tegenwoordig zouden wij zeggen: een Zuidafrikaan), A. Eyken, CiJ. Posthuma en J.B. Hatt (Engels gastheer).

Midden, van links naar rechts: J.C. Schroder, C. de Groot, C. Nolet (captain) en M.H. van Oosterzee.

Voorste rij, van links naar rechts: A.I. Kupfer, P. Tromp de Haas, F. van den Bosch en B. Rouffaer.

7. De Haarlemse cricketc1ub Rood en Wit heeft de honderdjarige leeftijd al goed en wel achter zich. Zij werd opgericht op 22 juni1881. Zoals het Malieveld te Den Haag het eerste cricket te zien gaf, zo ging het in de niet minder beroemde Haarlemmer Hout, waar Rood en Wit op een open plek oefende, maar er geen wedstrijden kon spelen.

Rood en Wit nam geen aandeel in de oprichting van de Nederlandsche Cricket Bond (1883), wellicht omdat dit in haar ogen een voornamelijk Haagse aangelegenheid was op initiatief van de grote rivaal, de Haagsche Cricket Club (HCC), maar in 1885 meldde zij zich voor het lidmaatschap aan. Vanaf de eerste competitie in 1891 tot nu toe speelde Rood en Wit in de hoogste klasse, waarmee zij een trots record houdt. HCC speelde een jaar minder in de hoofdklas, omdat het in 1891 door een geschil niet mee wilde doen.

Het record van Rood en Wit wordt opgesierd door vijftien kampioenschappen. Het eerste werd behaald in 1892, dus het tweede jaar van de competitie, en het elf tal dat deze prestatie leverde staat op bijgaande foto.

Van links naar rechts: H. Gert van Wijk, P. Tromp de Haas, Schorer, J. Oldenboom, E. Hoeffelman, Gandon, L.H. Koolhoven, H. Westerveld, W.H.R. van Manen, C.J. Posthuma en H. Menten.

8. De tegenwoordige hoofdk1asse club VRA heeft diepe worte1s in het verleden. De club is kort na het begin van de Eerste Were1doorlog ontstaan uit de fusie van de verenigingen Volharding, RAP en Amste1s (vandaar VRA), die a1 in de vorige eeuw cricket spee1den.

Op biigaande foto is het Amste1s elf tal van 1893 vereeuwigd. Het te1de de geduchte cricketspe1ers Schroder en Rincker in zijn ge1ederen, wier namen we meer tegenkomen. Een extra bijzonderheid op de foto is dat hierop Herman Gorter is afgebee1d, die a1s een van de meest vooraanstaande dichters van de "Tachtigers" een nationa1e beroemdheid geniet, tot op de dag van vandaag. Wie kent niet de beginregels van zijn groot gedicht "Mei"?

Gorter was een toegewiid cricketer, die te Amsterdam in 1882 de cricketclub Run had opgericht en hij was voorzitter en aanvoerder. Run spee1de in het Vonde1park en trok daar vee1 belangstelling, maar haalde nooit een be1angrijke p1aats in competitieverband. In 1891 ging Gorter voor Amste1s spe1en; zijn naam komt voor op de liist van spe1ers voor de eerste k1asse tot het jaar 1914. Een werkelijke uitblinker is onze grote dichter in deze hoogste k1as niet geweest; hij maakte daarin 501 runs in 64 innings en nam a1s bowler 11 wickets.

Staand, van links naar rechts: J. v.d. Linde, W.F. Proost, N. Quint, B.A. Roodenburg, G. Schroder en H. Brockman.

Zittend, van links naar rechts: A. Kupfer, H. Gorter, D. v.d. Berg en J.e. Schroder. Zittend op de grond: F.J.W. Rincker en L. Weyermann.

9. Het van oorsprong Leidse Ajax mag niet verward worden met de bekende voetba1c1ub van dieze1fde naam in Amsterdam. Ajax (Leiden, de p1aats van herkomst, bliift aan haar verbonden, ook a1 heeft de club reeds 1angere tijd haar domicilie in Oegstgeest) is a1 meer dan negentig jaar oud. Maar het cricketspe1 in Leiden en omgeving is ouder, want a1 in 1882 werd er daar gecricket. Er was ze1fs een aanta1 clubs, zoals Hollandia, Achilles, Rood Wit, de Sixteens en de Leidse studenten. Uit het initiatief van enke1e Sixteeners en Roodwitters is Ajax geboren in 1892 en het gestemte voor de jonge vereniging moet goed zijn geweest, want Ajax heeft alle andere Leidse clubs overleefd en spee1t sinds 1894 onafgebroken in de competitie van de Koninklijke Neder1andse Cricket Bond, een reeks die alleen wordt overtroffen door de twee meest gerenommeerde cricketclubs HCC en Rood en Wit.

Een van de meest op de voorgrond tredende spe1ers van Ajax is W. Eigeman geweest, die van 1898 tot 1933 actief is geweest en veertien maa1 in het Nederlands e1fta1 werd gekozen. Op de bijgaande foto ontbreekt hij, want die kiek werd in 1893 gemaakt, dus nog voor zijn tijd. M. Beyerink en J. Adam waren toen de geduchtste cracks van hetjonge Ajax.

Staand, van links naar rechts: L.P. Soesman, M. Beyerinck, J. van der Made, C. Soesman en J.W. de Goeje.

Zittend, van links naar rechts: A.R. Adam, J. de Groot, J.A. Adam en P. v.d. Burg. Op de voorgrond: D. Beyerinck en D.J. Jongeneel.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek