Cricket in oude ansichten

Cricket in oude ansichten

Auteur
:   J.E. Koch
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2221-4
Pagina's
:   112
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2-3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Cricket in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

10. Het contact met Engelse clubs is vanaf de aanvang van het Nederlandse cricket tot op de dag van vandaag intensief.

Bijgaande foto, van augustus 1893 daterend, toont het toenmalige Nederlandse elf tal met zijn tegenstander, de Yorkshire Wanderers. Dit was een sterke touringside met tal van gerenommeerde spelers, zodat de zege die Nederland die dag behaalde in de annalen van ons cricket met trots wordt vermeld.

De foto is interessant omdat hierop voorkomen Arthur Bentley, de eerste betaalde Engelse cricketcoach, die naar Nederland was gehaald om ons het spel te leren en aan wie de toenmalige spelers veel te danken hebben gehad, en Pim Mulier, de grote animator van verschillende sporten, zelf "allround sportsman". Zijn boek "Cricket", verschenen in 1897, was het eerste serieuze Nederlandse werk over deze sport en beschrijft onder meer de eerste viiftien jaren van het georganiseerde cricket in ons land. Als anekdote staat in dit boek vermeld dat een van de spelers van Yorkshire Wanderers, Cooke, in de wedstrijd tegen het Nederlands elftal ziek in bed lag. Per rijtuig werd hij opgehaald toen de Britten dreigden te verliezen, maar Cooke kon dat niet voorkomen. Hij werd "onder stormachtig gejuich" als laatste man door Posthuma gebowld en Nederland had een opmerkelijke overwinning geboekt.

Achterste rij, van links naar rechts: Arthur Bentley (trainer), J.W. de Goede, J.C. Schroder, S. Jackson (E), J.E. Weiss, C.M. Pleyte, C. de Groot, M. van Oosterzee, E. Hill (E), T. de Haas en R. Baker (E).

Midden, van links naar rechts: W. Ramsay (E), J. v.d. Linde, E. Bourlier, J.B. Hatt (captain Y.W.), C.J. Posthuma, E. Peate (E), C. Feith, J.W.F. van den Bosch en D. v.d. Berg.

Voorste rij, van links naar rechts: J. Grotian (E), H. Ostler (E), W.J.H. Mulier, T. Cooke (E), R. Williams (E) en W. McInggam (E).

11. Twee jaar na de eerste toer naar Engeland volgde al de tweede. Nu spreken de geschiedboeken van het Nederlands elf tal, dat op 5 augustus 1894 de oversteek waagde en meteen op 6 augustus in de strijd moest tegen Norwood. Een zekere dr. Conan Doyle maakte daar 64 runs tegen ons elf tal; hij was de schrijver van de beroemde Sherlock Holmes boeken en speelde in 1891 al tegen Nederland met een Engels toerelftal. Het is jammer dat de geschiedboeken, namelijk het Jubileumboek van de Nederlandsche Cricket Bond en het handboek "Cricket" van Pim Mulier, voomamelijk de wedstrijden en de cijfers vermelden, maar weinig anekdotes. Er moe ten heel wat kostelijke gebeurtenissen hebben plaatsgehad op die eerste toeren.

Deze tweede toer was behoorlijk zwaar, waarin twee overwinningen en een onbeslist werd geboekt, tegen zeven nederlagen, alles in een tijdsbestek van twaalf dagen. Geen wonder dat Mulier vermeldt dat de spelers "op" waren, vooral de bowlers. Posthuma nam op die toer maar liefst 51 wickets in 276 overs, De Haas 32 in 269 overs. Solomon (weer een Zuidafrikaan) scoorde voor de toeristen de meeste runs, namelijk 302.

Staand op de achterste rij, van links naar rechts: J.L. van Erp Taalman Kip, W. Coops, F. van den Bosch, E. Hoeffelman, W.R. Solomon en E.G.S. Bourlier.

Zittend, van links naar rechts: J.C. Schroder, C.J. Posthuma, J.E. Weisz, P.R. Tromp de Haas en W. Proost.

Liggend: J.R. Risgen.

12. Het 1andgoed Clingendae1 te Den Haag, nog altijd een geliefd wande1gebied, is in belangriike mate het tonee1 geweest van cricketwedstrijden, die daar van 1883 tot 1903 ziin gespee1d. Baron en freule Van Brienen, de toenmalige bezitters van het buiten, droegen cricket een goed hart toe en hebben in de eerste jaren er vee1 toe bijgedragen dat het spel van de grond kwam. De zogenaamde Clingendael-wedstriiden tegen Engelse tegenstanders zijn de oorsprong geweest van ons intemationaal cricket. Het vinden van geschikte terreinen voor het nieuwe en onbekende cricketspel was een groot probleem en Clingendae1 heeft daarin, naast het Haagse Malieveld, kunnen voorzien. Daar zijn dan ook de eerste twee internationa1e ontmoetingen gespee1d, in 1883 en daterend nog van v66r de oprichting van de Nederlandsche Cricket Bond. Historische gebeurtenissen dus! De tegenstander was de Uxbridge Cricket Club. De preciese gegevens van die matches zijn echter verloren gegaan.

De Engelse cricketers waren de gasten van de familie Van Brienen en speelden onder de naam Clingendaal XI. Volgens een aantekening in het boek van Mulier zou freu1e Van Brienen wel hebben opgetreden als scorer van de wedstrijden,

Uit 1897 is een foto bewaard gebleven van het Nederlands elftal en het Clingendaal elf tal van dat jaar,

Staand, van links naar rechts: Laming (scheidsrechter), M. Beyerinck, W. Lascelles (E), prince Albert of Teck (E), lord Hyde (E), K. Seymour (E), J. van der Linde, F.J.W. Rincker, B. Fraser (E), A. Lane (E), D. Beyerinck, A.A. Diemer Kool, J. de Groot en H.A. Tromp.

Zittend op stoelen: H. Foley (E), J.e. Schroder, J. Mansfield (E), C.J. Posthuma en V. Yorke (E). Zittend op de grond, van links naar rechts: C. Feith, C. Foley (E), W.H.R. van Manen, H.J. Powyskeck (E) en D. van den Berg.

13. Een opmerkelijk verschijnse1 in de Nederlandse cricketwere1d is de standvastigheid waarmee oude clubs zich weten te handhaven. Geen dezer verenigingen za1 het ons kwalijk nemen als we hier met name noemen HCC en Rood en Wit, die vanaf de aanvang van de competitie in 1891 in de hoogste k1asse hebben gespee1d. Rood en Wit tweeennegentig seizoenen, HCC negentig seizoenen, omdat de Haagse club zich wegens een conflict met de bond bij de aanvang van de competitie terugtrok. Ajax volgt a1s derde met een onafgebroken reeks van negenentachtig seizoenen, maar spee1de daarvan slechts korte tijd in de hoogste klas. HCC heeft zesendertig kampioenschappen behaa1d, Rood en Wit vijftien.

In 1899 won HCC zowe1 de uit- als de thuiswedstrijd van Rood en Wit en stevende toen rechtstreeks op het kampioenschap af. Het Haagse e1fta1 liet zich portretteren en onder het origin eel van de foto staat trots: "Champion of the Dutch Cricketclubs."

Zittend op de grond, van links naar rechts: R.W.J. Schill, K.W.A. Beukema, H. van Booven en M.E. Schroder.

Zittend, van links naar rechts: D.A. Koster, E.G.S. Bourlier, C. Feith, J.W.G. Coops en P.F. Hoeksema de Groot.

Staand, van links naar rechts: C.V. Aarsse, A. Broese van Groenau, H.S. Isbrucker (secretaris) en F. Beukema.

14. Boven: wij schrijven 1900 en de Boerenoorlog is uitgebroken. Ret cricket contact met Enge1and staat dat jaar op een erg 1age pit; er komen geen Britse e1ftallen naar Nederland. Was het omdat ons land in meerderheid de zijde van de Boeren had gekozen en de stemming hier bepaa1d niet p1ezierig voor de Enge1sen was? Toch gaat het vo1gende jaar, 1901, een Nederlands e1ftal op bezoek in Enge1and om er vijf wedstrijden te spe1en. Ook toen a1 het vraagpunt: hebben sport en politiek met e1kaar te maken? Ret gedenkboek van de Nederlandsche Cricket Bond schrijft dat de toer tegenover de Enge1sen een gebaar was, dat pleit voor de breedheid van inzicht, ook in internationaal opzicht, dat de sport zijn beoefenaars vermag te schenken. Hoe dat ook zij, er zijn ditmaa1 geen "Kapenaars" (Zuidafrikanen) in de ploeg opgenomen! Het was een sterk e1fta1, dat hoge tota1en scoorde, maar toch drie nederlagen 1eed en twee wedstrijden onbeslist zag eindigen. Op de foto is op te merken dat aan uniformiteit van k1eding is gewonnen; de spelers dragen keurige blazers in rood, wit en b1auwe k1euren. Posthuma heeft nog geen afscheid genom en van zijn strooien hoed.

Staand, van links naar rechts: A.A. Diemer Koo1, J.C. Schroder, F. Dubois, H.S. Isbrucker (voorzitter NCB), E.G.S. Bourlier, J.H. Hisgen en A. Broese van Groenau.

Zittend, van links naar rechts: F.J.W. Rincker, C. Feith, C.J. Posthuma, J.W.G. Coops en K.W.A. Beukema toe Water.

In deze samenstelling spee1de het Nederlandse e1fta1 op 12 en 13 augustus 1901 tegen de London County Cricket Club.

Onder: Nederlandse spe1ers kijken vanaf het paviljoen van de beroemde Lords Cricket Ground naar het spel.

De spe1ers op de foto (met blazers) ziin, van links naar rechts: J.H. Hisgen, H. van Booven, C.J. Posthuma, A.A. Diemer Koo1 en J.W.G. Coops.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek