Cricket in oude ansichten

Cricket in oude ansichten

Auteur
:   J.E. Koch
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2221-4
Pagina's
:   112
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2-3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Cricket in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

20. De voetbalclub Prinses Wilhelmina - afgekort tot PW - in Enschede werd opgericht op 31 augustus 1885. Die dag was de verjaardag van prinses Wilhelmina en het voorstel om de nieuwe club die naam te geven, werd door de aanwezigen met groot gejuich aanvaard. PW gaf de stoot tot beoefening en verbreiding van voetbal in het oosten des lands, maar het bleef niet bij voetbal. In 1908 kwam er een cricketafdeling bii, in 1930 ook hockey.

Voor het cricket is PW van grote betekenis, een steunpunt in een afgelegen regio. In 1916 trad zij toe tot de competitie van de Nederlandsche Cricket Bond en in 1924 deed zij haar intrede in de eerste klas, waar zij vele jaren een rol van betekenis heeft vervuld en tal van vooraanstaande spelers heeft voortgebracht, ook voor het Nederlands elf tal. Ondanks de geisoleerde positie van de cricket club (pas in 1955 kwam er in Hengelo een nieuwe cricketvereniging in de buurt bij) heeft PW zich drieenzestig seizoenen lang gehandhaafd in de hoogste en hoge klassen van ons cricket.

Uit de eerste begintijd van het Enschedese cricket stammen de zogenaamde Krekeltoeren. Een toerelftal uit de randstad, de Krekels, kwam in de jaren 1908-1913 vijf maal naar PW om de Twentenaren partij te geven (lees: het cricket bij te brengen) en die toeren moeten hele festiinen zijn geweest. Uit 1908 is een foto van zo'n Krekelelftal opgedoken. De heren staan daar in kostuum op de stoep van hun "Crickethotel".

Staand, van links naar rechts: Jur Haak, J.D. Bijleveld, Jan van den Berg, de piccolo van het hotel (aangekleed als cricketer, misschien deed hij weI mee als invaller), De Graaff, G. Demminck, A.A. van den Berg en K. van Orden.

Zittend, van links naar rechts: G. Bouwmeester en B. Bruinsteen.

21. Boven: Schotten op bezoek! Een combinatie van cricketers uit Schotland kwam in 1909 ons land opzoeken en speelde hier drie wedstrijden.

Schotland zal ook in de komende jaren een regelmatige tegenstander van Nederland ziin, het laatst nog in 1980, toen beide landen een driedaagse wedstrijd in Glasgow speelden, die onbeslist eindigde. Het oordeel in het in 1983 verschenen gedenkboek van de KNCB is dat de Schotten waarschijnlijk iets sterker zijn dan Nederland, maar net niet sterk genoeg om ons gemakkelijk te verslaan.

Zo eindigden eenenzeventig jaar geleden ook twee van de wedstrijden van de Ayr C.c. onbeslist (een "draw"), maar de derde wordt door de Haarlemse club Rood en Wit gewonnen, dank zij het formidabele bowlen van Posthuma.

Van een van de wedstrijden van het Nederlands elf tal, gespeeld te Haarlem in juli 1909, zijn twee foto's bewaard gebleven. Op de eerste zien we de Nederlanders opgewekt het veld betreden en wel (van links naar rechts): J.C. Schroder (aileen voor een kwart te zien), F.J.W. Rincker, C.J. Posthuma, C. Feith sr., W. van Waveren, J. van Gogh, W. Eigeman, C. Feith jr., J. Swens, L. van Gogh en H. van Booven.

De onderste foto toont een spelmoment; het Nederlandse team staat in het veld en F.J.W. Rincker staat op het punt een bal te bowlen.

22. Boven: ook in het voormalig Nederlandsch-Indie werd cricket gespeeld, maar het bleef een sport voor Nederlanders en Engelsen. Anders dan in de vroegere Britse kolonien, sloeg cricket daar bij de bevolking niet aan, terwijl het tegenwoordig in India, Pakistan, Maleisie, Sri Lanka en Bangia Desh een enorm populaire volkssport is.

Er werd weI wat cricket beoefend in Nederlandsch Oost-Indie en er is zowaar een foto bewaard gebleven van een wedstrijd tussen Bandoeng met Nederlandse spelers tegen Batavia met Engelse cricketers. De foto stamt uit rond 1910; de datum is niet vermeld en de namen van de Nederlanders zijn bewaard gebleven. De meest prominente speler hierop is A.J.H. Eijken, die van 1891 tot 1895 voor het Utrechtse Hercules speelde en zeven maal voor het Nederlands elf tal uitkwam. Na ziin verblijf in Nederlandsch-Indie speelde hij in Nederland voor de eerste klas club Phoenix (1929). Eiiken is een van de oprichters geweest van de Nederlandse veteranen cricketclub "Still Going Strong", waarvan hij in 1941 tot erevoorzitter werd benoemd. De Nederlanders op de foto zijn, op de voorste rij, zittend van links naar rechts: J. v.d. Linde, Blitz, Zuur, August J.H. Eijken, Roelofsen en Hamakers.

Tweede rii, staand (vierde, vijfde en zesde van links): Rodrigues, Klicks en Roelofs Valko Op een na laatste in deze rij is J. Holtappel.

Geheel achteraan, staand: P. v.d. Burg en W. Brand sma.

Op de onderste foto zien we een wedstrijd in volle gang. Gespeeld wordt in Bandoeng, maar verdere gegevens ontbreken.

23. In 1910 werd in Brusse1 een were1dtentoonstelling gehouden, ter ge1egenheid waarvan een intemationaa1 crickettoemooi werd georganiseerd door de Belgische Cricket Bond. Dee1nemers waren de Enge1se M.C.C., Belgie, Frankrijk en Nederland. Het toemooi duurde vijf dagen, van 22 juni tot 27 juni 1910.

Nederland had een vrij sterk elf tal gestuurd, dat tegen de M.C.C. een goed figuur sloeg, gemakkelijk van de Be1gen won, maar tot algemene verrassing van de Fransen verloor. Nu ja, Fransen, het e1fta1 bestond uit in Frankrijk wonende Britten, want cricket heeft bij de Fransen nooit een voet aan de grond gekregen. Het veld was op het tentoonstellingsterrein aange1egd en er werd gespee1d op een groen geverfde mat. De geduchte J.C. Schroder scoort er tegen de Be1gen een century op (116).

Het Nederlandse team, zoals het toen was samengeste1d, bestond uit, staande van links naar rechts: W. Eigeman, J. de Groot, W. Aemout, C. van Loon, W. Gerke en H. van Booven. (De heren in witte jassen zijn de scheidsrechters.)

Zittend, van links naar rechts: C. Feith, J. Hisgen, J.C. Schroder, C.J. Posthuma en W. van Waveren.

.??.... " ...?. -""

24. In 1911 was Rood en Wit weer kampioen. Ret gedenkboek van de NCB van 1933 noemt het toenmalige elf tal er een "zoals er miss chien nimmer een tweede in ons land is geweest! "

Ret cricketleven in Haarlem was in dat jaar verrijkt door de oprichting van de cricketc1ub Haarlem, hetgeen Rood en Wit echter nogal wat leden kostte. Ook werd in 1911 de Haarlemsche Cricket Bond opgericht, een samenwerkingsverband tussen de Haarlernse clubs, die tot 1961 heeft bestaan.

Ret gedenkboek dat Rood en Wit bij haar honderdjarig bestaan uitgaf, schriift dat het elftal van 1911 veel namen telde die gedurende een lange periode van grote betekenis waren voor het eerste team. Net als Posthuma (aan wie wij in dit boekje extra aandacht besteden), waren verscheidene spelers in staat nog tot in hun viiftiger jaren eerste klas cricket te spelen.

Dat is tegenwoordig niet meer zo, al blijft het feit bestaan dat de top van een cricketspeler op wat oudere leeftijd ligt, zo tussen de vijfentwintig en dertig jaar, dan bij andere sporten. Dat ligt aan het bijzondere karakter van het spel, waar beheersing van de techniek, kennis van het spel, ervaring en zelfbeheersing belangrijke componenten zijn,

Op de foto, staand van links naar rechts: Julian (groundsman), F.R.J. Holdert, W.G.L. van Spengler, CiJ. Posthuma, F.M.J. Holdert, J.G.A. van Spengler, A.A. Diemer Kool en P.J. Kraft. Zittend, van links naar rechts: W.R.R. van Manen, J. Swens, L. van Gogh, W. van Waveren en A.A. van de Poll.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek