Cricket in oude ansichten

Cricket in oude ansichten

Auteur
:   J.E. Koch
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2221-4
Pagina's
:   112
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2-3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Cricket in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

25. Ook de Hilversumsche Cricket Club is al een oudje en viert dit jaar (1983) zijn honderdjarig bestaan. Hij is dus net zo oud als de Koninklijke Nederlandse Cricket Bond, die hij mee heeft help en oprichten. HCC is ook een van de zeldzaamheden in onze cricketwereld in die zin dat de vereniging niets anders doet dan cricketen en geen wintersport bedrijft.

Als er een club is geweest met ups en downs in ziin geschiedenis, dan is het wel Hilversum. Na een goed begin dommelde hij wat in, maar herstelde zich onder leiding van Henri van Booven, de speler die zo ontzaglijk veel voor deze sport he eft gedaan. In 1911 promoveerde Hilversum weer naar de eerste klasse en beschikte in die tijd over een werkelijk schitterend terrein met een uitstekende pitch. Hoe moet het de Hilversummers te moede zijn geweest toen in 1915, het tweede jaar van de Eerste Wereldoorlog, de eigenaar van het veld besloot om op het terrein aardappels te gaan planten, dit in verband met de toenemende voedselschaarste. Het veld werd omgeploegd, met pitch en al.

Hilversum he eft enkele jaren in combinatie gespeeld met de Stichtsche Cricket Club en zelfs er helemaal het biiltie bij neergelegd, en wel van 1942 tot 1954. Daarna is het weer opwaarts gegaan en de club maakt het uitstekend, met in 1982 een promotie naar de eerste klasse.

Henri van Boovens jaren met Hilversum waren van 1910 tot 1932. Op de foto zit hij te midden van ziin Hilversumse collega's. Als datum wordt opgegeven 7 september 1913.

Zittend (middelste rij), van links naar rechts: L. Klingenspoor, P. Cremers, H. van Booven, Moesveld en Bollee.

Voorts staan op de foto de gebroeders Zeverijn, Wium en Kunst.

26. In 1913 be1eefde het cricket een druk jaar. Enkele Engelse ploegen komen op bezoek, ze maken kennis met een nieuw gezicht in het Nederlands elftal: J.H.H. (De) Kessler, die tegen de Grimsby C.C. een century (l04 runs) maakt. Kessler was trouwens niet aIleen internationaal cricketer, maar ook voetballer. In het cricket was hij een a1lrounder; zijn cijfers over twintig seizoenen eerste klas cricket, en wel van 1906 tot 1926, laten zien dat hij als batsman 6088 runs maakte, als bowler 246 wickets nam en a1s wicketkeeper nog 24 tegenstanders wist te "stumpen". De foto toont het Nederlands elf tal uit dat jaar met zijn Engelse gasten, van wie de namen niet bewaard zijn gebleven. WeI die van de Nederlandse spe1ers.

Op de voorgrond zitten twee Britse spelers en verder zittend, van links naar rechts: F.J.W. Rincker, H. van Booven, G. Hamburger, J.C. Schroder, H.S. Isbrucker en vier Britse spelers. Staand, van links naar rechts: W. van Waveren, A.A. Diemer Kool, De Kessler, A. Holdert, C. van Loon, S.L. Mesch, J.W. Coops en twaalf Engelsen.

27. De schaduw van de komende grote oorlog hangt in 1913 nog niet over Nederland, noch over het cricket. Het is een jaar met ve1e internationale contacten geweest. Twee Enge1se toere1ftallen kwamen op bezoek en zeker niemand kon bevroeden dat het vijf jaar zou duren eer dergelijke sportbe1evingen weer p1aats konden vinden.

Van het Nederlands e1fta1 uit 1913 is een foto bewaard geb1even, zoa1s het tegen het team van de "Gentlemen of Buckinghamshire" spee1de. Het kon het van zijn Engelse gasten niet winnen; we krijgen van de foto ook de indruk dat het team niet op z'n sterkst was samengesteld, want spelers als Rincker en Hisgen waren to en toch eigenlijk een vaste keus. Op de foto, van links naar rechts:

S.L. Mesch, G. Hamburger, L. van Gogh, G. van der Schouw, H. Cramer, C.J. Posthuma, G. Bouwmeester, C. van Loon, C.W. Feith, J.H.H. Kessler en S. Joubert.

28. Een curieus stukje historie van het Nederlandse cricket is bewaard gebleven op deze foto uit 1915. Bij het uitbreken van de oorlog in 1914 werden Engelse militairen, die in ons land verzeild waren, door het neutrale Nederland geinterneerd en wel in Groningen. Om hen een verzetje te bezorgen toog de Haagse cricketer D. van den Berg met een cricketelftal daarheen om tegen Engelse geintemeerden te spelen, hetgeen op de foto is vastgelegd.

In 1916 evenwe1, door de Engelse nederlaag bij Zeebrugge, kwamen duizenden Britten op de vlucht door Nederland en werden eveneens geirrterneerd. De kampen in Groningen werden daarvoor uitgebreid en ingericht. Nu was het de Rood en Wit-speler W.H.R. van Manen die met een e1ftal Nederlandse cricketers in het verre noorden tegen de militairen ging spelen, hetgeen tot gevolg had dat tal van Britten a1s gastspe1ers bij Nederlandse clubs gingen spelen en dat later zelfs twee volledige Engelse e1ftallen ("Prisoners of War" A en B) aan de Nederlandse competitie gingen deelnemen, in de eerste klassen.

In 1919 gingen zij uiteraard allemaa1 naar huis, maar zij had den de Nederlandse cricketsport een sterke stimulans gegeven.

Bijgaande foto is gemaakt op 29 juli 1915 te Groningen. De namen van de aan deze ontmoeting deelnemende spelers zijn verloren gegaan.

29. In de oorlogsjaren 1914-1918 organiseerde een van de meest vooraanstaande cricketers uit die periode, de Rood en Wit-speler C.J. Posthuma, de zogenaamde Haarlemse Cricketweken. Het internationa1e aspect van de wedstrijden werd verkregen door het spelen van de Enge1se "Prisoners of War"-teams (zie afbee1ding 28), die sterke elftallen op de been konden brengen.

Die cricketweken waren iets zeer bijzonders en eigenlijk zijn zij nooit meer op die wijze herhaald. In een week tijds werden drie tweedaagse matches gespee1d tussen de Hollandse en Engelse teams. De kwaliteit van het cricket dat daar werd vertoond, was voor die tijd nog niet gehaald en betekende een enorme "uplift" voor het Nederlandse spelpeil. Aan Posthuma zullen wij nog een afzonderlijke paragraaf wijden; hij heeft voor het Nederlandse cricket zeker zo vee1 betekend als een dr. Max Euwe voor de schaaksport in Nederland en als Johan Cruyff voor het vaderlandse voetbal.

De foto is genomen op 14 augustus 1918 en toont het Nederlandse elf tal dat op die cricketweek in actie kwam.

Zittend, van links naar rechts: C. Feithjr., C.J. Posthuma, J.H.H. Kessler en F.J.W. Rincker. Staand, van links naar rechts: W. van Waveren, C. van Loon, A. v.d. Poll, H. van Booven, G. Hamburger, W. Eigeman en E.F. Wackwitz.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek