Cricket in oude ansichten

Cricket in oude ansichten

Auteur
:   J.E. Koch
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2221-4
Pagina's
:   112
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2-3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Cricket in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

35. De Enschedese cricketc1ub PW deed in 1924 ziin intrede in de eerste klasse van de toenmalige competitie van de Cricketbond. Men maakte die promotie niet geheel op eigen kracht, maar volgens een nieuw indelingssysteem, dat naar ziin uitvinder het systeern "De Meyere" werd genoemd. De opzet van het systeem was om de eerste klas uitbreiding te geven met clubs die anders niet in de gelegenheid waren hoger cricket te spelen, maar niet aIle clubs behoefden hetzelfde aantal wedstrijden te spelen of noodzakelijkerwijs elkaar allemaal te ontmoeten. Die eerste klas bestond toen uit elf verenigingen en de rangliist werd vastgesteld aan de hand van het gemiddeld aantal behaalde punten per wedstrijd.

PW maakte van die promotiemogelijkheid goed gebruik om zich voorgoed in de hogere regionen van de competitie te nestelen. Hier dan het elf tal dat in 1924 eerste klasser werd.

Staand, van links naar rechts: G. Jannink, C.E. ter Kuile, de Engelse trainer Robbs, J.R. van Reek, N.G. Jannink, B. Hopink, K.J. Elderink en A. Stroink.

Zittend, van links naar rechts: P.S. Noyon, P.A. van Delden, E. van Reek, E. Jannink en R. Wagener.

36. Het jaar 1925 was een groat jaar voor het Nederlandse cricket, zo me1dt het gedenkboek van de Cricketbond. Er werd vee1 gereisd van en naar Enge1and, met tal van succesvolle internationa1e matches.

Op 2 en 3 september van dat jaar spee1de het Nederlands elf tal tegen een team van de Marylebone Cricket Club en vreemd genoeg besteedt genoemd gedenkboek niet meer dan een zin aan dit gebeuren.

De Marylebone Cricket Club, daterend van 1788 en sinds die tijd bekend als "de" M.C.C., is geen gewone club, maar in 1aatste instantie het Engelse toporgaan voor alles wat cricket betreft, niet alleen op de Britse eilanden, maar in de gehele cricketwereld. M.C.C. is de enige autoriteit voor de revisie of interpretatie van de gecompliceerde spe1rege1s (de "Laws of Cricket"). Spelen tegen de M.C.C. is dan ook niet spelen tegen een willekeurig toerelfta1, maar tegen een se1ectie-team, samengeste1d door de hoogste gezagdrager van deze sport.

Maar wij wonnen niet, me1dt het gedenkboek 1aconiek en mogelijk was die teleurstelling de reden dat er zo weinig over deze match, die toch een bijzondere gebeurtenis was, in het boek is opgenomen. Het Nederlandse team en het M.C.C.-team zijn sam en op de foto vereeuwigd, waarbij niet alle namen van de Engelse spelers bewaardzijn gebleven.

Zittend, van links naar rechts: Mac Don all (E), onbekend, Keigwin (E), J.H.H. (De) Kessler, Col. Johnston (E) en F.J.W. Rincker.

Staand, van links naar rechts: Hollins (E), A. Schill, vier onbekende Engelse spelers, G. Bouwmeester, H. van Manen, onbekend, Leblanc Smith (E), R. Vis, Tonny Kessler, A. Terwiel, J. Schmeink, P. Lamberts van Bueren en A.M.J. de Beus.

37. Een Nederlands elf tal, De Flamingo's, speelde in 1926 een wedstrijd tegen de Free Foresters, het Britse toerelftal, dat een traditionele tegenstander van Nederland is, op het veld van de Stichtsche Cricket Club. Dat veld was beter bekend als het veld van Kessler.

"Deetje" Kessler was in de jaren twintig een beroemde voetballer en cricketer, in beide takken van sport een international. Vooral als voetballer, het spel dat nu eenmaal meer algemene aandacht trekt, genoot hij grote faam en bekendheid. Als cricketer was hij echter niet minder begaafd. Op zijn initiatief werd in Bilthoven een prachtig cricketveld aangelegd, dat het De Kesslerveld werd genoemd en waar zich vele cricketwedstrijden hebben afgespeeld. Het veld lag iets verdiept met een talud eromheen, midden tussen de fraaie bossen van het Sticht. Na de Tweede Wereldoorlog is het verloren gegaan.

De foto geeft een indruk van het mooie veld, terwiil de wedstrijd aan de gang is. De Engelse spelers staan in het veld en aan slag is Henri van Booven, die die dag 102 runs scoorde. Van Booven is een van de meest vooraanstaande cricketers geweest, die veel voor de verbreiding van het spel heeft gedaan. Hij zelf was cricket met hart en ziel toegewijd en speelde van 1893 tot en met 1937 eerste klas cricket, tweeenveertig seizoenen! Hij kwam achtentwintig maal voor het Nederlands elf tal uit.

38. Ret officiele Nederlandse elf tal, zoa1s dat in 1926 aantrad op 6 en 7 augustus tegen de Free Foresters. Van de oude garde is alleen Rincker nog over, die negenendertig seizoenen eerste k1as cricket heeft gespee1d (van 1893 tot 1932) en drieenveertig maa1 voor het Nederlands elf tal is uitgekomen. Ret team te1t een aanta1 namen dat thans, bijna zestig jaar later, nog altijd een begrip is voor de huidige cricket-generatie.

Zoa1s in iedere sport, komt ook bij cricket de vraag op of top cricketers uit de jaren twintig ook zo uitgeblonken zouden hebben in het huidige cricket? Vergelijkingen ziin altijd moeilijk en specu1atief, want de omstandigheden waaronder tegenwoordig cricket wordt gespee1d, zijn anders dan viiftig jaar ge1eden.

De training is intensiever, de tactiek en strategie zijn herzien. Dit ge1dt, zoa1s gezegd, voor iedere sport, of het nu tennis, voetbal, hockey, schaatsen, noem maar op, betreft. Ret gaat om aan1eg, talent en toewiiding en wat dat betreft zouden de topsporters van vroeger - a1s zij geliike kansen kregen a1s de sporters van thans - zonder twijfe1 weer aan de top staan.

Ret e1fta1 van 1926 bestond uit, van links naar rechts: Ch. de Beus, L.J. Sodderland, A. Maas, P. Lamberts van Bueren, F.J.W. Rincker, A.M.J. de Beus, M. Jansen, R. van Manen, G. Bouwmeester, E.M. Neuerburg en E.J.A. Schill.

39. De Hilversumsche Cricket Club dateert van 1883 en was in dat jaar medeoprichter van de N

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek