Cuijk in oude ansichten

Cuijk in oude ansichten

Auteur
:   Frank van Riet
Gemeente
:   Cuijk
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5123-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Cuijk in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Kantoorqebouv,

Doorbraak

Woning Macninist

59. De melkproduktenfabriek Lacto in 1926. Dat de fabriek na de overname door Nutricia verbouwd is, is rechts op de foto te zien. Links is de plaats te zien waar in januari 1926 de dijk doorbrak. Het water zou toen zelfs hoger hebben gestaan dan bij de dijkdoorbraak van 1920. Door de hoge waterstand werd het werk in 'de fabriek enige tijd stilgelegd.

60. De Coop. Zuivelfabriek St.-Maarten werd in 1904 opgericht. In 1910 werd er vergunning verleend voor het plaatsen van ecn stoornmachine van 22 pk en ecn koelinstallatie. In de oorloglag de produktie van 1942 tot 1946stil. Na de oorlog gingen de fabrieken van Cuijk en Haps samenwerken. In 1949 kwam hier Ottersum ook nog bij , In het jaar 1954 bestond de vereniging uit 828leden. De fahriek bestaat nu niet meer. Op 26 januari 1978 werd de schoorsteen opgeblazen. Deze foto is in 1929 gernaakt, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de fabriek.

61. De op 6 maart 1904 geboren Maan Langen op de vrachtauto van de rnelk- en melkproduktenfabriek St.-Maarten. Hij kwam in 1922 bij deze firma in dienst als stoker. Toen de firma de eerste auto kreeg, werdhij aangesteld als chauffeur en tevens als automonteur. Toen er veJe jaren later een onderhoudsmonteur in de fabriek nodig was, kreeg hij deze functie. In deze nieuwe functie heeft hij zich opgewerkt tot machinist.

Cuyk Voorgevel R. K. Liefdegesticht

62. Toen pastoor Van Bronkhorst in 1845 de nieuwe huidige pastorie betrok, werden de oude pastorie en schuurkerk toegewezen aan drie zusters uit Tilburg. De pastorie werd bewoond door de zusters en in de schuurkerk werd een school gevestigd. Het liefdeswerk bestond uit het onderwijzen der jeugd en het verzorgen van enkele oude vrouwtjes. In 1850 werd de bewaarschool opgericht. In 1863 begon men met de bouw van het nieuwe liefdesgesticht. Het oude werd gedeeltelijk afgebroken. Op 18 oktober 1875 werden de fundamenten van het nieuwe vrouwengasthuis gelegd. Maar hierna was men nog niet klaar met bouwen, want op 1 oktober 1882 werd een begin gemaakt met de bouw van drie nieuwe schoollokalen op een stuk land dat geschonken werd door Joh. Daamen. In de rechtervleugel van het liefdesgesticht was een ziekenhuis gevestigd dat slechts een lokale functie had. Er was wei een operatieafdeling. Een chirurg uit Nijmegen kwam hier af en toe opereren.

63. In 1864 werd er een begin gemaakt met de bouw van de kapel van het liefdesgesticht. Men kwam er echter al spoedig achter dat de inkomsten niet toereikend waren, om de bouw te kunnen voltooien. Deken Bogaers riep toen de hulp in van de parochianen. Als voorbeeld gaf hij zelf f 1000,-. Hierna werd er zoveel gegeven dat men de bouw alsnog kon voltooien en zelfs de gehele kapel kon inrichten,

64. Achter in de tuin van het liefdesgesticht lag deze grot.

Po, K. pastor ie, Cuijk

65. De roorns-katholieke pastorie , staande naast de Sint Martinuskerk. Deze pastorie stamt uit het begin van de negentiende eeuw. Links naast de pastorie was het koetshuis gevestigd, voorzien van in- en uitgezwenkte topgevel.

Watersnood te Cuijk, 16 Januari 1920. Panorama van het overstroomde Cuijk

66. Op vrijdagavond 16 januari 1920 gaf om ongeveer half negen de stoomfluit van de boterfabriek "Sint Maarten" het eerste noodsignaal, omdat de nooddijk was doorgebroken. Dit gat kon echter nag worden gedicht. Ook een breuk in een andere nooddijk kon gedicht worden. Maar toen de Valuwsedijk doorbrak was er geen houden meer aan en liep Cuijk onder water. Deze foto is vanaf de spoorwegovergang in de richting van het centrum genomen. Te zien zijn de Smitsstraat en de Molenstraat.

Walersnood te Cuijk, 16 Januari 1920. ezicht op het overstroomde stadje Cuijk

67. Nogmaals een foto van de watersnood van 1920, maar nu een kijkje in de Molenstraat. Vervoer was aileen maar per boot mogelijk. Niet aIleen in 1920 werd Cuijk door het water geteisterd, maar hetzelfde gebeurde ook in het jaar 1926.

Watersnood te Cuijk, 16 Januari 1920.

Panorama van de overstroomde Cuijksche hei, de doorbraakvan de spoorweg duidelijk zichtbaar

68. Normaal bleefhet water tussen de Valuwsedijk en de Spoordijk. Maar de waterstroom was op 16 januari 1920 zo krachtig, dat de dijken het water niet meer konden tegenhouden. Er ontstond een gat van 70 meter in de Spoordijk. Dit was in het voordeel van Cuijk, want het waterniveau zakte hierdoor. Maar de Cuijkse Hei kwam er rninder goed vanaf, want deze liep onder water, zoals op de foto te zien is. Rechts achter is de doorbraak van de Spoordijk te zien. Later werd de naam Cuijkse Hei veranderd in de Heeswijkse Kampen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek