Cuijk in oude ansichten

Cuijk in oude ansichten

Auteur
:   Frank van Riet
Gemeente
:   Cuijk
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5123-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Cuijk in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Watersnood te Cuijk, 16 Januari 1920 Doorbraak van de spoorbaan tusschen Cuijk en Mook

69. Het gat van 70 meter in de Spoordijk is op deze foto duidelijk te zien. Treinverkeer tussen Nijmegen en Cuijk was natuurlijk niet meer mogelijk. Doordat veel huizen waren ondergelopen, moesten veel mensen onderdak hebben. De mensen die geen onderdak konden vinden werden opgevangen in een trein, die bij het station stond. In het begin werden deze mensen door de fraters voorzien van voedseI. Later werd dit door militaire koks met veldkeukens overgenomen.

Watersnood te Cuyk 17 januari 1920. ne. <ilt hUAk VAn de. "nntu:h.:o:ln me.t huin""

70. Door de di jkdoorbraak in 1920 werd ook het spoor vernield. Het vervoer van mensen en goedcren vond plaats door middel van een hulppont. De pont werd op 26 januari 1920 in dienst gesteld. De pont werd door middel van handkracht voortbewogen. Aan iedere zijde van de oever werd een platform op pontons gemaakt. Rechts op de foto zijn nog net de werkzaamheden aan de noodbrug te zien, die op 30 januari gereed was. Hierna kon men beginnen met het dichten van het gat, waarvoor 14.500 m3 zand nodig was. Op 25 februari was men ook hiermee klaar en konden de treinen weer rijden.

71. In 1926 sloeg het water een gat in de dijk achter de melkproduktenfabriek Lacto. Ret water was zo krachtig dat het gehele wegdek werd weggespoeld. Om het verkeer toch door te laten werd door de genie en mariniers een pontonbrug gelegd. Hierdoor konden de werknemers van de Lacto hun werkzaamhcden weer hervattcn.

72. Een schoolklas uit ongeveer 1920, met boven, van links naar rechts; Frans Broeks, Noy, Grad Smits, Piet Arts en Thijssen. Tweede rij: Herman Thijssen, meester Vos, Harrie Thonen, Frans Bekkers, Wiel Roelofs en Aben. Verde Rij: Harrie Heyl, Pater Verstralen, Martens, Jan Scheers en Lowie Smits. Vierde rij: P. Adriaans, Bert Minten , Ebben, Frans van den Bosch en Pet Jacobs.

73. Ook Cuijk vierde in het jaar 1913 de onafhankelijkheidsfeesten. Men vierde toen het feit dat het land al honderd jaarverlostwas van de Franse overheersing. In heel Cuijk werden erebogen opgerieht en feestverliehting aangelegd. Er was ook een grate optocht, waarvan op deze foto een gedeelte te zien is. Het feestcornite dat het feest georganiseerd had, bestond uit: A. van Aernsbergen als voorzitter;

F. Toonen als penningmeester; J.M. Kersten als seeretaris; en als leden: J. van Lindert , Jos J. van Lindert, W. Peeters, J. van de Ven,

G. Vermeulen en E. de Vries.

74. Dat niet aile inwoners van Cuijk in de industrie werkzaam waren, blijkt uit deze foto. Achter de stier, waarschijnlijk een kampioen, staan van links naar rechts: 7, Hannis Jillissen, Coehen en Jaap Andriessen. Ze staan voor het liefdesgesticht. Ook waren er vaak veemarkten. In een Echo uit het jaar 1924 stond dat er op de markt van 12 maart 1924, 305 stuks vee en 540 biggen waren aangevoerd.

75. De Jonge Wacht tijdens een wandeling door Cuijk. Jongens van 12 tot 17 jaar konden hiervan lid worden. De beschermheilige van deze vereniging was Sint Jan Baptist. De Jonge Wacht was in 1936 opgericht met als doel de jeugd op te voeden tot volwaardige mensen, goede burgers voor de maatschappij en echte degelijke katholieken.

76. Deze foto is van de fanfare "St. Jozefsvereniging", en is enige jaren na de oprichting gemaakt. De fanfare werd in 1900 opgericht. Eind 1900 werden door de heer Deken in de fabriek van Kessels uit Tilburg zesentwintig muziekinstrurnenten aangekocht. De nieuwe muziekvereniging stond onder leiding van de heer Teeuwen, kapelmeester van het muziekkorps der koloniale reserve te Nijmegen. Tweemaal in de week werd er gerepeteerd. In 1903 werd het nieuwe vaandel, dat door een donateur geschonken was, ingewijd en onthuld. Ter gelegenheid hiervan werd er een feest georganiseerd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek