Culemborg in oude ansichten

Culemborg in oude ansichten

Auteur
:   J.J. Boldingh
Gemeente
:   Culemborg
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3596-2
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Culemborg in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

9. Het huis "In den Keyser", Markt 13. Het huis met het zwierige puntdakje op zijn schoorsteen en het jaartal1707 in een zandstenen banderolle hoog in de gevel, werd omstreeks 1880 bewoond door Johan Cornelis Francois van Hoyterna, een zeer bekende en beminnelijke persoonlijkheid. Achter het zich ver uitstrekkende gebouw (23 m diep) bevinden zich rechts en links gebouwen die in de loop der eeuwen werden verbonden met het hoofdgebouw en er nu een geheel mee vormen. Daarachter bevindt zich een grote tuin met eeuwenoude bomen en slingerpaadjes, door oude moppenmuren omsloten en reikende tot de "oude huyskens van Boedel Baden" in de Herenstraat, gesticht in 1599. Het gehele complex heeft de romantische sfeer van vervlogen eeuwen. Deze sfeer deed de familie Prins, eigenares vanaf 1921, zich verdiepen in de geschiedenis van het huis met zijn opeenvolgende bewoners vanaf 1475 tot 1921, te midden van het Culemborgse leven. Zelden hebben ze meer genoegen beleefd aan een studie. Ze snuffelden in oude koop- en huurcontracten vanaf 1661 en bestudeerden de stoffige perkamenten in ,,'t Oud Archiefvan Culemborg". Ook een huis kan geschiedenis hebben!

10. De heer Wolle brand Prins in zijn gezellige woonkamer van zijn prachtig huis aan de Markt. De heer Prins, een Culemborger van geboorte, stierf in 1970. Hij hield van zijn stad en was een geboren historicus. Voor de gemeente legde hij een grote verzameling foto's aan. De foto's in dit boekje zijn voor een groot dee! aan hem te danken.

-. r,

Westz.jde vall de Mark ; te Cu.e .. o~; .

11. De westzijde van de Markt. Gedeeltelijk zijn hier te zien apotheek Niesen, later woonhuis van de familie Beltjes, en daarnaast de firma Stol in "goud, zilver en uurwerken". WeI werd in later jaren het benedenhuis verbouwd, doch de grootste verandering onderging het in 1967, toen het met het ernaastgelegen herenhuis een gehecl werd en nu de Markt versiert. Nog steeds: Stol . Juwelier - Horloger. Het tabakswinkeltje van Van Heusden werd met het oude cafe-restaurant van Van Gelder tot een groot pand verbouwd. Wie in Culemborg heeft niet in het oude gebouw vertoefd: op de kegelbaan, de societeit of de dansvloer? Op het balkon werden aubades aangehoord. De kleine huizen daarnaast, onder andere slagerij en woonhuis van de familie Wijzenbeek met Van Gelder, vormen nu het bekende "woonhuis" van de firma Van Everdingen. Het grotere huis, dat er zo sober uitzag met de groene horren voor de ramen, was cafe "De Koornbeurs", dat op marktdagen en na kerktijd druk werd bezocht.

12. Een boerenbegrafenisstoet passeert hier de Markt. De kist staat op de boerenkar. Het huis achter de pomp was de tabakskerverij van de firma Hijmans. Links daarvan was de rooms-katholieke naaischool met weer daarnaast het roorns-katholieke bewaarschooltje. We zien nog een deel van de lelijke telefoonpaal, die jarenlang de Markt ontsierde.

;j!larkt.

C<:LE:MBORG.

~-;/~/

Vitg. B!o:u en Ol iviers e,

13. De oostzijde van de Markt. In het hoekhuis Grote Kerkstraat-Markt woonde mejuffrouw Jansje Labbermont. Met een knecht beheerde zij een zaak in huishoudelijke artikelen. Haar man was koperslager. Bij haar in pension was generaal buiten dienst Roelants. Bij bijzondere gelegenheden, bijvoorbeeld een ambtsaanvaarding van een burgemeester, zag men hem in groot tenue over de Markt gaan. In het huis ernaast was de schoenwinkel van Mietje Maissan, waarin de familie Merkx jarenlang een kapperszaak dreef. In het huis met het fraaie trapgeveltje was de sigarenzaak van de familie Coppers. Het grote huis van de firma Ausems, in manufacturen, werd met het huis daarnaast, waarin Sluiter een fietsenzaak dreef, verbouwd tot wat wij nu kennen als "Het Kledinghuis". Aan de andere zijde van de rooms-katholieke kerk lag het huis van Petrus Helenus Hondius, in Culemborg bekend als Pietje Hondius, omdat hij zo klein was. Hij was kassier. Later werd het huis verbouwd tot een herenmodezaak van de familie De Graauw. Naast het huis van Hondius was de kruidenierszaak van Nijenhuis.

Binnenpoort

cn.IDiBORG.

14. De Binnenpoort in 1910. De zuidzijde van de Markt werd afgesloten door de Lanxrneerse- of Binnenpoort, waarvan de onderbouw nog uit de veertiende eeuw starn 1. Links leunde tegen de poort het nu prach tig gerestaureerde woon- en winkelhuis van de firma J oustra. Hier op de foto zien we nog een uitstalling op de stoep, van de familie De Graauw. Het huis rechts van de poort werd jarenlang bewoond door de familie Mom, later Van Everdingen.

15. De Markt omstreeks 1890. Een zeer oude foto van de westzijde van de Markt, We zien hier het oude postkantoor, met slechts twee ramen aan de straatzijde. Evenals later links de ingang voor de bewoners van het bovenhuis, rechts de ingang naar het kantoor. We zien het wapen en de lantaarn aan de muur. Later werd het witte huis ernaast verbouwd en bij het postkantoor getrokken. Ret huis "In den Keyser", nu van mevrouw Prins, was toen winkelhuis van drukkerij Olivierse.

16. Een modernere foto: de installatie van commissaris Bollee, in de burgemeesterskarner op het stadhuis. Rechts zit mevrouw Bollee, achter de tafel staat burgemeester Keestra en links van hem commissaris Bollee. Naast laatstgenoemde zien we secretaris AB. van Beekum.

17. De Binnenpoort gezien vanaf de Varkensrnarkt, Links was de kolenhandel van de firma Koedarn , Nog wordt het huis door mevrouw Koedam bewoond. Het huis ernaast werd bewoond door L. v.d. Linden. Nu is er een winkel in gevcstigd. Het prachtige huis rechts, met trapgevel, werd jarenlang bewoond door de familie Ponsioen; nu woont de familie Mekenkamp hierin.

Varkensmarkt. CULE:MBORG.

18. De Varkensmarkt. Het huis rechts, met het beeldje in de muur, "In den Yserrnan", is jarenlang een bakkerij geweest. Hotel "De Klok" is nog als zodanig bekend. Het grote huis, nu "Maria Regina", werd door tirnmerman-aannerner D. Louwerse gebouwd in opdracht van dokter Fangman. D. Louwerse heeft ook de jodenkerk gebouwd. Na burgemeester Scharer heeft de familie Dresselhuys er jarenlang in gewoond, Later wisselde het van bestemming. Men hoopt het nu te behouden als jeugdhuis. De grote pompen op de verschillende markten werden veel gebruikt om de stoepen en de straat te schrobben; vrijdags was de aangewezen dag. Gezellige praatjes werden er aan de pomp gehouden en nieuwtjes uitgewisseld.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek