Culemborg in oude ansichten

Culemborg in oude ansichten

Auteur
:   J.J. Boldingh
Gemeente
:   Culemborg
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3596-2
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Culemborg in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Onde Vischmarkl

29. Links, hier maar gedeeltelijk zichtbaar, was de winkel van Van Darn, daarnaast een slagerij, waar nu sporthuis Brouwer is. Naast de slagerij was het bewaarschooltje van juffrouw Koolen en haar helpsters. 's Avonds gaf juffrouw Koolen ook breiles aan grotere meisjes, die niet altijd even dankbaar waren voor haar lessen. Boven woonde de fami1ie Vermeulen. De heer Vermeulen was timmerman. De kinderen kwamen in de Ridderstraat door een poortje in de school. Het gebouw werd later bakkerij Pi1aar, gevolgd door Willemsen. De beide woonhuizen daarnaast werden later verbouwd tot magazijn "Dc Toclast" van de familie Okhuizen, dat nu weer vergroot is met de voonnalige bakkerij. Op hct eind, op de hoek van het Koestraatje, waarin nu B. van Zan ten zijn zaak drijft, woonde Deenik die een zaak had in hoeden en petten. Hij was tevens concierge aan de lagere school in de Goilberdingerstraat. Op de voorgrond staat mejuffrouw Kinnegin bij haar kar met groentemanden. Zij was een bekende en geziene figuur in Culemborg.

Oude Vischmarkt CULE)j BORG

30. Hier hebben we de "goedkope bazar" en de hoedenwinkel van juffrouw De Groot nog voor de aanbouw van het stadhuis, waarin nu het gemeentelijk belastingkantoor is gevestigd. Naast de "go edkope bazar" ligt het huis met de trapgevel, waarin Jetje Polak haar winkel had. Tussen deze zaak en de schoenhandel van mejuffrouw Strootman lag een klein snoepwinkeltje, dat tot voor kort werkplaats was van de "Doe het zelf'-winkel.

31. Een mooie foto van het winkelhuis van Van Dam, nu schoenenzaak "Battina", en het hoekhuis met de kruidenierszaak van Bart van den Brock, waar de heer Bakker een grate kamer bewoonde. Hij was een geliefd onderwijzer en organist van de Lu therse kerk. Hij overleed plotseling in 1932. De kruidenierszaak is nu prachtig gerestaurcerd. De familic Op den Kelder drijft er een groente- en fruithandel.

-=

-='

y---

?

32. Het bestuur van de oude ambachtsschool. We zien, zittend: de heren A. Schouten, A. Prins, architect Auserns, A. v.d. Stroom, L van Dam en directeur Van Buytene. Staande: de heren Smits, J. v.d. Heuvel, Van Doorn en Koopman. Deze school was gevestigd in de oude Laanschool in de Goilberdingerstraat, voor de bouw van de technische school. Het bestuur van de ambachtsschool en de avondschool ging sam en. Alle bedrijven en bonden waren daarin vertegenwoordigd. Vroeger was er de tekenschool, waar de heer Van as les gaf op de zolder van de oude Franse school.

Culemborg

Ridderstraat

33. Het grote huis was de pastorie van de gereformeerde kerk. Daarnaast was het huis van me ester Pronk. Door het poortje ging men naar de daarachtergelegen gereformeerde kerk en de schooljeugd naar de christelijke nationalc school, die ach ter het grote schoolhuis is gelegen. In het grote huis woonde het schoolhoofd, mecster Scheffel. De school wordt nog de Scheffelschool genoemd. De kerk heeft nu een andere bestemming gekregen en de nieuwe gereformeerde kerk, "De Open Hof", ligt nu op de uitbreiding "Terweyde". Ook de beide woonhuizen zijn gesloopt en de nieuwe verbouwde school ligt nu open aan de Ridderstraat met een groot speelplein ervoor. Het bekende pensionaat "Mariakroon", waar jonge meisjes een mulo-cpleiding ontvingen, met de huishoudschool zijn niet meer als zodanig in gebruik.

34. Deze opnamc van het onderwijzend personeel werd genom en voor de oude ScheffelschooJ. U ziet hoofdonderwijzer Scheffel met de onderwijzeressen mejuffrouw Van Arnhem, mejuffrouw Scheffel en mejuffrouw Meijer en de onderwijzers Van Daalen, Hoogervorst en Pronk.

35. Aan het eind van de Ridderstraat lag het aartsbisschoppelijk seminarie. Meestal waren de zware deurcn van de poorten gesloten. Hier zien we een open poort. Blijkbaar werden hier de jonge studenten door de ouders afgehaald en was het aantal te groot voor een omnibus. Culemborg had er twee, Een was van hotel Veen met het opschrift: "Pensionaat Seminarie". De andere bus was van Koedam, die protestant was en meestal geen vervoer had voor beide tehuizen, Hier staan ze echter broederlijk naast elkaar. De omnibussen die naar het station red en, haalden ook klan ten thuis af.

36. De kleine Kerkstraat zoa1s wij die niet meer kennen. We zien het huis van Aa! en Dien de Vries, dat inmidde!s is afgebroken. Aan het eind zien we het in de Ridderstraat ge!egen huis van W. van Hoytema: het huis met de trapjes zoa1s het werd genoemd. Nu is het de rooms-katholieke frobelschool.

37. De Kattenstraat gezien vanaf de Vierhoeken. Naast het lage huis van hoefsmid Tonen kwam de "goedkope bazar", die later naar de Oude Vismarkt verhuisde, maar ook daar geen lang leven had. In dit huis werd de "Qpenbare Leeszaal" geopend, welke later naar Markt 13 verhuisde en nu in het prachtig gerestaureerde huis aan de Markt 2 is gevestigd. In het huis naast de "goedkope bazar" woonde deurwaarder Van Beekum. Op deze foto van rond 1910 ontdekken we ook nog de twee woonhuizen met de manufacturenzaak van de firma Wijzenbeek daartussen.

Kartenstraar. C CL E)IBOJ{G.

38. De Kattenstraat in 1903. Zo rustig was het nog in de stad, dat men midden op straat kon staan breien. Het hoekhuis links is nu geheel verbouwd en ingericht door drukkerij J. Bremer. Een van de twee woonhuizen rechts is nu een winkelhuis. In het grote huis daarnaast woonde mevrouw Bleyenberg.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek