Culemborg in oude ansichten

Culemborg in oude ansichten

Auteur
:   J.J. Boldingh
Gemeente
:   Culemborg
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3596-2
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Culemborg in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

39. De Goilberdingerstraat. De man met de baard, rechts op de voorgrond, was een bekende figuur in Culemborg. Het is politieagent Weever. Tot 1909 woonde hij nog onder het stadhuis. Naast het grote herenhuis, dat door verschillende families is bewoond geweest, lag de grutterszaak van de bekende familie Van Beekum. Tussen dit huis en het grate huis van de familie Klein, later doktershuis, lag het oude ziekenhuis, dat hier wordt aangeduid door de lantaarn. Het ziekenhuis is afgebroken en herbouwd tot huishoudschool, die nu elders is gevestigd. In de straat is weinig veranderd. Naast het huis van Kramer Freher, waar de familie al midden vorige eeuw woonde, staat een drietal nieuwe huizen, dat na een brand is gebouwd.

40. Een klas van de "laanschool" aan de Goilberdingerstraat in 1905. Links hoofdonderwijzer Krijger met zijn dochtertje Mientje. Op de bovenste rij: Jansje van Waasdijk, Jansje Kramer Freher, Maaike van Lochem, Marie de Boer, Lien Boldingh en nog vele anderen, van wie de namen nog in Culemborg bekend zijn. Vervolgens noemen we nog: Tonia van Haren, Margje B!ommers, De Raad, Kaatje Middelkoop, Mien van Druten, Anna Bronk, Cato Vermeulen, Neeltje van Stijn, M. van Meteren, v.d. Nadort, De Graauw, Van Os, Gutte en Blijenberg. De twee jongens uiterst rechts op de onderste rij zijn Rudolf Vorst en Jacob Davids. De laatste was zeer intelligent. Hij emigreerde eerst naar Frankrijk en later naar Engeland, waar hij ook is gestorven. Hij werd een bekend kunstschilder.

Tollenstraat CULEMBORG

41. Naast cafe Van Dam aan de Tollenstraat, nu het huis van Kees Deenik, lag de grate smederij van de gebroeders Saltzherr, nu de firma Van der Zee. Links was de sigarenwinkel van de heer Rijnbergen. Daamaast het woon- en winkelhuis van T. Schouten, nu De Bruins woninginrichting.

CGLE:IBORG. Tollen strsat.

42. De Tollenstraat gezien vanaf de Scherpe Hoek. Het eerste huis links was de sigarenwinkel van de heer Wagemaker. In het tweede huis links woonde jarenlang Andrijn Copier, een hulpvaardige vrouw, die een winkel in huishoudelijke artikelen drcef, In het derde huis rechts woonde gemecnteontvanger Hendrik Smits, die in 1868 te Culemborg werd geboren. Hij had hicr ook zijn kantoor. In de smalle gang van zijn huis hing ecn groot schilderij, dat "Belasting betalen van het Israelitische Yolk aan de Romeincn" voorstelde. Het hangt nu in de burgerzaal van het stadhuis, Daarnaast was de winkel in garen, band en fournituren van de dames Corfage.

43. Hoe karakteristiek ook, het Oude Mannen- en Vrouwenhuis was helaas gedoemd te verdwijnen. Het is nog gesticht door gravin Elisabeth van Culemborg. De huisjes waren maar zeer klein en van het kleine lapje grand ervoor maakten de bewoners een tuintje. Op de foto ziet u Koen Wamrnes, Kees Romijn, Huib den Hartog en Bart Copier, de laatste bewoners. Nu staan hier moderne huizen, die geheel niet lijken op het oude hofje.

44. Het huis van Jan van Riebeeeks grootvader voor de verbouwing. De gesehiedenis van Jan van Riebeeck, die in 1652 een kolonie aan de Kaap stichtte, is bekend. Waar zijn geboortehuis heeft gestaan, is niet met zekerheid te zeggen. Vast staat dat hij heel veel in dit huis vertoefde. Met steun van Zuid-Afrika werd dit en het naastgelegen huis praehtig gerestaureerd.

Korte Havendijk. CFLKLBORG.

45. De korte Havendijk. Rechts was het gebouwtje van de visafslag, dat weer zal worden gerestaureerd. Op de voorgrond het huis van hoefsmid Koedam, waarin later een slagerij zou worden gevestigd. Daarnaast was de bakkerij van Van Malsen. De huizen, zowel aan de Vissteeg als "Achter de Visrnarkt", zijn afgebroken. De fabriek van Van Gaasbeek en Van Tiel staat nu op het fabrieksterrein. Mooie nieuwe huizen zijn ervoor in de plaats gekomen.

CULEMBOR6. 'De oude Koornmolen.

46. De mo1en "De Koornvriend", achter de Vismarkt, werd in 1472 gebouwd. De mo1en werd herste1d in 1847 en brandde in de nacht van zaterdag op zondag 6 juni 1909 om 2 uur af. Slechts het onderstuk bleef staan en za1 thans worden gerestaureerd voor de zeeverkenners, De huizen naast de mo1en zijn inmidde1s afgebroken. Nieuwe woonhuizen zijn hiervoor in de p1aats gekomen.

47. Hier zijn we bij de gebouwen van de zagerij van L. Sillevis en Zonen op de Helling. Kart na de sloping, in 1919, kwamen op deze plaats de gebouwen van de veiling "Culemborg en Omstreken". Nu staat er het fraaie huis "Redichem".

n Haren: C'rLDi BOIW.

48. Een gedeelte van de oude haven. Op de achtergrond nog de oude zagerij van Sillevis. De oude molen domineert op deze afbeelding.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek