Culemborg in oude ansichten

Culemborg in oude ansichten

Auteur
:   J.J. Boldingh
Gemeente
:   Culemborg
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3596-2
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Culemborg in oude ansichten'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Yecrweg en Hayen. et-LEJl.RORG.

49. Op de achtergrond zien we de spoorbrug. Men kon vroeger zowel boven- als onderlangs de Veerweg lopen, tenzij, wat meerrnalen gebeurde, de onderkant bij hoog water blank stond. Nu is de haven verbreed en een geheel nieuwe jachthaven is ervoor in de plaats gekomen.

Culemborg

Lek met Branderij

50. We zien de branderij en de bovenkanten van de glasblazerijen, .Junten", erboven uitsteken. Ook rechts ontwaren we een gedeelte van de steenfabriek. Links zien we het oude veerhuis, dat er nu nog staat. Maar tegenwoordig zien we niet zoveel schepen meer aan de oever liggen.

51. De steenfabriek aan de Lek. We zien de vorrnen waar de klei inging en de karretjes waarop ze door de steners naar de ovens werden gebracht. De karretjes werden door een hit getrokkcn; later liepen ze over rails. De stenen kwamen in veldovens, later in ringovens, in kamers, die in het begin apart werden gestookt.

Uitg. H. H. Boldingh Cln., Culemborg.

Aan? egplaat'J der Booten. Cu]. emborg.

52. De Culemborgse boot aan de aanlegsteiger, De boot had niet aileen het goederenvervoer op Rotterdam, maar vervoerde ook veel passagiers, want de boot legde op aile tussenliggende plaatsen aan. Men kon zelfs op een dag heen en terug naar Rotterdam. Ook schoolreisjes werden met de boot gedaan.

53. Een luchtfoto van het complex van Hoytema & Co. Aan het eind van de haven staan het huis "Redichem" en de gebouwen van de veiling. Rechts aan het begin van de Veerweg bemerken we de kistenfabriek met een lange rij houtstapels langs de kleine Buitenom. De Veerweg met het poortgebouw, waarboven Colenbrander woonde. In het midden de glasblazerijen, de .Jrutten". Meer naar de voorgrond, links, de sigarenfabriek "Dejaco" met de Leerdamsebuurt en de Steenovenlaan, beide zijn inmiddels afgebroken. Geheel links op de voorgrond zien we het veerhuis, de branderij en de steenfabriek. De stenen gingen nog in veld ovens, werden dus door de zon gebakken en vaak door vrouwen gekeerd. Rechts een prive aanlegsteigertje voor boten.

Spoorbrug met Gierpont. CULEMBORG.

54. De pont is thans heel wat grater en ook mechanisch geworden. Veel auto's gaan nu ook over met de pont. We zien ook een gedeelte van de spoorbrug, die beide oevers overspant. De brug is gebouwd in de jaren 1863-1868. De grootste overspanning is 153,50 m. De brug wordt steeds goed onderhouden en zal, ondanks het drukke spoorwegverkeer zeker nog vijf tot tien jaar dienst doen.

55. Omstreeks 1923 was dit het zwembad in de Lek. Van dit zwembad hebben veel jongeren onder badmeester Klomp gebruik gemaakt. Nu ligt een groot zwembad voor beginnelingen en geoefenden aan de Rietveldseweg, "De Welborn". Het huis bij de brug werd bewoond door de familie Brouwer. Het werd in de Tweede Wereldoorlog totaal verwoest bij het bombardement van de brug.

56. De Lek zit dicht. Dat kwam weinig voor, zodat ieder die kon een kijkje ging nemen. Een prachtig gezicht was het ook als de Lek kruide. Het ging van mond tot mond en jongeren rend en om het opeendringen van de schotsen te zien, soms heel hoog.

57. Een opname van leerlingen van de huishoudschool aan de Goilberdingerstraat. Van links naar reehts, zittend: Trijn tje de Braaf, Mien van Stijn en Rie de Braaf. Op de tweede rij: Willy van de Nadort, Corrie Stol, Bets Saltzherr, Mien Verhoef en Janna Bleijenberg. Op de bovenste rij: Trui Kok, An Kramer Freher, To Stol, Cor v.d, Abeele en Ali Greven. Rie en Trijntje de Braaf emigreerden evenals hun vier broers en een zustcr naar Amerika.

Slots/raat

58. De Slotstraat is weinig veranderd. Op de hoek van de Meent staat het mooie Drostcnhuis, Vroeger woonde daar de familie Spoor en daarachter lag de mosterdfabriek. Het eerste huis links was de bakkerij van de familie Deenik; deze bakkerij ging van vader op zoon over.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek