Culemborg in oude ansichten

Culemborg in oude ansichten

Auteur
:   J.J. Boldingh
Gemeente
:   Culemborg
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3596-2
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Culemborg in oude ansichten'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

69. Dit algemeen ziekenhuis werd in 1906 gebouwd. In 1934 dreigde het ziekenhuis opgeheven te worden, doch mede door de inzet van ds. J.R. Klein Wassink, die het - symbolisch - voor f 1,- van het Burgerlijk Armbestuur kocht, bleef het bestaan en kwam er in 1936 een verdieping op. De singel langs het ziekenhuis werd Dokter Hockesingel genoemd. Het huis is nu geheel afgebroken. Een modern ziekenhuis kwam ervoor in de plaats, aan de Prins Bernhardstraat, maar dat zal spocdig van besternming veranderen.

70. Rode Kruisoefeningen. We zien, onder anderen: rechts achter het tafeltje dr. Hocke Hoogenboom, achter hem de heer De Liefde, directeur van de gasfabriek, dan zuster Grondel, destijds wijkverpleegster te Culemborg, W. Prins met de hand in een doek, naast hem C. Deenik, achter Deenik de heer Bakker, onderwijzer, naast hem B. Deenik met verbonden hand en voor de geopende deur staat mejuffrouw Koedam met haar broer. Vervolgens, van links naar rechts: de heren Fagel, Kieviet, Van Deutekom, Kraaipoel en achter de baar, met verbonden hoofd, CL Boldingh.

Uitg. ,aD Dam & s . d. Marek. Cul.:nbDrg.

Zandstraat.

Oulemborg.

71. De Zandstraat is hicr nog beplant met lindebornen. Links het prachtige boerenhuis, waarin later Van Hasselt woonde.

Uitg. Y. Dam I Y. d. lIarer, Cule ?? borg.

Ooetencai.

Culemborq.

72. De Zuidoosterwal en het begin van de Zandstraat, gezien vanaf de zanddam. Links een oude boerderij, waar nu een cafe staat, en rechts woninkjes, waar nu grote woonhuizen staan.

73. Nog eens de Zandstraat. Rechts bakkerij Ausems, nu geheel verbouwd en bewoond door Verheyde, De hele straat heeft vanwege de prachtige lindebomen een gezellig aanzien.

74. AI van verre hoorden de bewoners in de huizen rond de kerk de rustige klompenstap van de klokkeluider. Men kon er zeker van zijn hem tegen 10 uur te horen om de klok in de toren te gaan luiden, Wei werd het luiden van de klok om 6 en 11 uur 's morgens afgesehaft, maar het luiden van de papklok, 's avonds, bleef nog lang doorgaan. In de Tweede Wereldoorlog was het verboden, doeh daarna heeft de klok nog enkele jaren geluid, mede door giften van burgers, die de papklok zo graag wilden blijven horen. SOllS was die avondklok een plaag voor jonge paartjes, want de meisjes moesten meestal "voor de papklok" binnen zijn. Spijtig dat het oude historisehe geluid veri oren ging.

75. De graftombe van Catharina Alida van der Dussen in de hervormde kerk. Zij werd op 21 augustus 1690 geboren en overleed te Culemborg op 25 juli 1745. Catharina Alida van der Dussen is op 4 september 1724 getrouwd met mr. Damas van Slingelandt, burgemeester van Dordrecht. Omstreeks 1733 heeft zij zich om goede redenen onttrokken van de bijwoning van haar echtgenoot, die blijkens overgeleverde processtukken te overmatig aan Bacchus offerde. Op 23 augustus 1733 werd haar door het Kwartier van Nijmegen, dar souverein over Culemborg was, vrijgeleide verleend. Op 4 augustus 1745 werd haar stoffelijk overschot bijgezet in de speciaal daarvoor gemetselde bovengrondse kelder op het koor, boven de grafkelder van graaf Carel Gustaaf van Waldeck Pyrmont. Een en ander overeenkomstig haar testament. Voor het vergunnen van de plaats en het onderhouden van het graf werd aan de kerk f 2000,- en eenzelfde bedrag aan de diaconie vermaakt, onder voorwaarde dat aan de plaats en het monument niets mag worden veranderd. Op de graftombe staat een Latijns opschrift dat in onze taal als voigt luidt: Reiziger, staakt Uw tocht vraagt ge wat dit marmer omsluit of welke ledematen onder dit grafmonument begraven liggen? Catharina Alida van der Dussen heeft dit laten vervaardigen opdat niet tegelijkertijd de dood haar [aam en haar lichaan zou bedekken.

76. De "Centrale Keuken" in de Eerste Wereldoorlog. J onge mensen weten hier niets van, of mogelijk slechts uit verhalen over de Tweede Wereldoorlog. Maar al was het dan voor ons land niet zo moeilijk in de Eerste Wereldoorlog, de voedseltoevoer was toch gestremd en er was een "Centrale Keuken" nodig. We zien hier onder anderen J. Colenbrander, mejuffrouw v.d. Linden, mevrouw Bonhof-v.d. Geer, mevrouw Aafjes, mevrouw Aaf Bogerds, mejuffrouw Gutte en mejuffrouw Jonkman in de oude Franse schooL

Culemborg, Serninarie, Tielsche Zandweg.

77. De Tie!sche Zandweg in 1907. Zo kunnen we het vroegere seminarie niet meer zien liggen, want door ,,'s Heerenhof' en hoog geboomte is het gebouw voor een dee! aan het oog onttrokken. Wat vroeger de Tie!sche Zandweg werd genoemd, heet nu de Elisabethdreef.

Triowijk met Metaalfabriek. CULEMBORG.

78. De Triowijk met "de Fax". AIleen ouderen zullen zich nog de eerste metaalwarenfabriek, "de Fax", herinneren en het huis van directeur Fagel, dat er nu niet meer staat. Na "de Fax" kwam de fabriek van Gispen, groter en nieuwer, met een rij huizen, dat op de muren van de fabriek kijkt, aan de "Spoorstraat". Het huis op de voorgrond is er nog, maar er zijn meer huizen naast gekomen.

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek