Culemborg in oude ansichten

Culemborg in oude ansichten

Auteur
:   J.J. Boldingh
Gemeente
:   Culemborg
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3596-2
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Culemborg in oude ansichten'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

79. De rooms-katholieke pastorie met het seminarie. Heel stil was het altijd in de Ridderstraat en achter de zware gesloten deuren, die toegang gaven tot het seminarie, klonk geen geluid. Nu zijn de deuren verdwenen; open poorten geven toegang tot het pleintje en auto's rijden af en aan. Maar weI is er weer jong volk op deze plaats, want de sociale academie, de "Nijenburgh", heeft bezit van dit pand genomen.

C:ULEmlORG.

80. Ook Culemborg viert in 1913 feest. Ons koninkrijk bestaat honderd jaar en heel Nederland viert feest. avera! hangen de vlaggen uit en men ziet op de Markt en elders in de straten triomfbogen. Hier trekt een historische optocht over de Markt.

81. Pieter Aafjes was een bekende en gczienc figuur in Culemborg. Hij was musicus, gaf lessen aan huis en was dirigent van het koninklijk muziekkorps "Crescendo" in Culernborg, van het politiekorps in Amsterdam en in andere plaatsen. Na zijn dood, in 1947, werd zijn muziekkorps "Crescendo" omgedoopt in "Pieter Aafjes", Aan het eind van de Zandstraat, op de hoek van de Dr. Hockelaan, werd zijn borstbeeld opgericht.

Cltg. Elcm ! Oli,iuse, C;ler.ccrg.

Heerenstraat. <XLE:JlBOHG

82. De Herenstraat in 1912. Vele jaren zijn voorbijgegaan, veel is er in Culemborg veranderd, maar in de Herenstraat lijkt alles hetzelfde te zijn gebleven. Rustig is het er niet meer nu auto's en vrachtwagens door de straat daveren. Wat lage huizen zijn gesloopt en vervangen door nieuwe. Naast het huis van de dames D. en A Koedam woonde de heer Den Hartog, bode op Utrecht. Nu is dit het huis van mevrouw De Jager. Daarnaast is het huis van dokter Hocke, met lantaarn, die zijn patient en lopend of in een rijtuigje bezocht. Gefietst heeft hij nooit. In het grote huis daarnaast woonde zijn buurman, A. Blijenberg. Men ziet op deze ansicht ook het pompje voor de schuur van Den Hartog.

83. Het veertigjarig artsenjubileum van dr. J. Hocke, op 9 juni 1928. Op de voorgrond zitten dokter en mevrouw Hocke-Hoogenboom met de kinderen en kleinkindercn. We zien onder anderen, op de eerste rij: meester Scheffel, directrice Prinsen, H.W. van Hoytema, mijnheer en mevrouw Prins, W. Denkersloot, Laan, mejuffrouw D. Rademaker, P. Verwoerd, P. Wessels, A.T. Verschoor, Wiggclinkhuizen sr., D. Koedarn, Dionisius en bovenaan Kramer Freher.

84. Het "Caffaigne" aan de Everwijnstraat 3 5 7 en 9. De huisjes zijn van binnen uitgebroken, vorrnen een prachtig gerestaureerde zaal en het is nu in hoofdzaak een societeit voor bejaarden, waar zij bij cen kopje thee of koffie een kaartje kunnen leggen. Op nummer 9 heeft jaronlang schoenmaker Gutte gewoond. In het kleine kamertje aan de straatzijde zat hij dagelijks schoenen te lappen, maar de kamer daarachter was prachtig groot. Hij en zijn vrouw hebbon daar met groat genoegen gewoond: ze hielden van oude huizen. De huizen zijn nu, oak van buiten, in de oude trant gerestaureerd.

Straatweg met Watertoren. CULEMBORG.

85. Zo zag de watertoren er na de bouw uit, maar er is in de loop der jarcn wel wat aan veranderd. De kop heeft een moderne strakke lijn gekregen, kunststof op staal, en er is een filter bijgekomen.

86. De leden van het patronaat, een roorns-katholieke vereniging, gefotografeerd achter wat nu het parochiehuis is. We zien onder anderen: de heren Tonen, J. en W. Peek, H. Veen, Dionisius, Van Everdingen en M. Kranenburg. In het midden: kapelaan Hartman, voorts de heren W. Vulto, Joh. Jansen, Philippi, R de Leeuw, AA van Gasteren, H. Tonen, Hulskes, P. Jansen, Nieuwenhuizen, Ypma, K. de Jong, Koenders, J. v.d. Brug, D. van Avezaath, Zielhorst, Tienhoven, Kees Mulder, Geene en Jan van Dillen.

Westersingel met tramlijn. CULE:MBORG.

87. De Westersingel met de tramlijn. AIleen de oostzijde van de singel is hier bebouwd met huisjes, die nu allemaal zijn verbouwd. Aan de westzijde staat op deze foto slechts een enkeI huis, terwijl dit terrein nu ook geheeI is volgebouwd. We zien hier ook de tramlijn; waar nu de Lekdijkstraat is.

88. Het politiekorps rond 1925. Staande, van links naar reehts: Dusschoten, Renssen, Vermeulen, Boorsma jr., Koster, Bergenhenegouwen, De Graaf, Kosters, Van Vliet en De Roode. Zittend, van links naar reehts: v.d, Spoel, Kers, inspeeteur Dortland, eommissaris Blok, reehereheur Haveman, Van Everdinek en rijksveldwachter Vos.

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek