Dalen in oude ansichten deel 2

Dalen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   R. Lubbers
Gemeente
:   Coevorden
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3598-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Dalen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

25. In 1878 werd op de Vossebelt een openbare lagere school gebouwd die in 1948, wegens gebrek aan voldoende leerlingen, moest worden gesloten. Op de Vossebelt woonde overwegend een katholieke bevolking en toen in de jaren dertig in Steenwijksmoer, gemeente Coevorden, een lagere roomskatholieke school werd geopend, had de Vossebelterschool geen bestaansrecht meer. Een groepfoto van de leerlingen, in 1918. Op de bovenste rij, van links naar rechts: Roelof Smits, Hanna Blaauwgeers, Anna Meier, Marie Hoebe, Dina Hermes en Hendrikje Kannegieter. Op de tweede rij: hoofdonderwijzer S. Smits, met dochter op de arm J. Kannegieter, Jo Hofman, Graads Bosch, Herman van der Veen, Graads van der Veen, Jans Kannegieter, Gait Hermes Gzn., vrouw Plasman met kind en Harm Plasman. op de derde rij: Ruurd Smits, onderwijzeres mejuffrouw De Wit, Jo Boezen, Jantien Boezen, Roelof en Jan Kok, Gait Hermes Hzn., Herre Hermes, Bernardus Ambergen, Hendrik Linneman, Jenne van Ommen en Rikie Hofman. Op de onderste rij: Jan, Jo en Hans Meier, Jantina Kok, Jantien Kok, Jans Hofman, Harm Ambergen, Hans Klaassen en vrouw Hermes, met kind.

26. Van 1900 tot 1931 was de heer S. Smits hoofd der school op de Vossebelt. Hij heeft voor deze streek vee! betekend, op allerlei gebied. Nu nog spreekt men daar met veel ontzag over "de meester". Na zijn pensionering in 1931 ging hij naar de omgeving van Haarlern, waar verschillende van zijn kinderen woonden. Daar verbleef hij in een rusthuis, waar hij in 1966 zijn honderdste verjaardag vierde, ter gelegenheid waarvan deze foto werd gemaakt. Zittend, van links naar rechts: Willem, Jansje en Marie Smits, de honderdjarige, de directrice van het rusthuis en Martha en Roelof Smits. Achter de honderdjarige zijn jongste zoon Ruurd. Aangetrouwde familieleden en kleinkinderen staan achter hem.

27. Bij het vertrek van het bestuurslid H. Lubberink van de voetbal- en gyrnnastiekvereniging "Dalen" werd in 1941 deze afscheidsfoto gemaakt van het eerste elftal en het bestuur. We zien, op de achterste rij: Nico Kalkdijk en Gosso Berga. Staande, van links naar rechts: Harry ter Brugge, penningmeester B.W. Naber, G. Joosten, H. 0ldenbandringh, D.G. Kalkdijk, E. Hommes, Rieks Bos en Roelof Joosten. De drie heren die in het midden zitten zijn: voorzitter G.J. Essing, H. Lubberink en secretaris R. Lubbers. Op de voorgrond, zittend: Ab Hazelaar, Ricks Joosten, Gez. Assen, Jan Harm Kuiper, Jan Warringa, Luuk Pol, Gerard Essing, Gezinus Weggemans en Jaap Scholten.

28. Een dubbelfoto uit Waehtum, daterend van 1912. Op de bovenste foto zien we reehts de woning van bakker Eising, op de straat staat hij in "ambtskostuum". Op de aehtergrond de boerderij waar destijds de familie Seubers woonde en nu de familie Jalvingh. Voor de ramen staat een "tuugrik" met wit linnengoed. Links de school, nu dorpshuis "de Kom", met ernaast het turfhok. Aehter de spar is nog net de boerderij van Mans Anninga te zien.

De onderste foto toont ons de boerderij van Lanning, met ervoor Johanna Lanning, Grietje Lubbers, Jan Hidding en Hans Lanning. Men lette op de kleine bomen. Links is nog net het dak van de boerderij van Klaas Habing zichtbaar.

Groet uit 'Wacbtum

--

29. Het Middendorp in Wachturn, in 1934. Rechts staat het huis van Berkhof en tussen de bornen de boerderij van Bart Tijink. Links is de winkel van Kollen en tussen de bornen de woning van rnolenaar Snijders (rnulder Mans). In de verte zien we nog juist de woning van Jan Assen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek