Dalen in oude ansichten deel 2

Dalen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   R. Lubbers
Gemeente
:   Coevorden
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3598-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Dalen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

35. Een groep leerlingen van de openbare lagere school, later Markeschool, te Wachtum, in 1912. Op de bovenste rij, van links naar rechts: Rieks Meijerink, Willem Wiebing, Jans Anninga, Jantien Habing en Willemtien Snijders. Op de tweede rij: onderwijzeres mejuffrouw F. Gras, Hanna Scholte, Henderiek IJdens, Jan Hoving, Hendrik Schutten, Klaas Wilting, Trijntje Tijink en hoofd van de school A. IJdens. Op de derde rij: Harmiena, Derk en Harm Meppelink, Gerrit Anninga, Harm Dunning, Albert Wilting, Jantien Snijders en Gerrit Jan Speelman. Op de vierde rij: Hendrik Vleems, Geesje Vleems, Hendrik Meppelink, Trijntje Smit, Egbert Smit, Jantje Wilting en Jan Albring. Op de onderste rij: Geertje en Geesje Hidding, Annigje Eising, Gebina Eising, Berend Albring en Lammigje Veldhuis.

36. Bij het tweede lustrum van de muziekvereniging "Ons Genoegen" in 1933 in Wachtum, werd deze foto gemaakt. Op de bovenste rij poseren, van links naar rechts: Hs. Koers, G. Hilbrands, A. Hidding, Jene Snijders, Alb. Wilting, G.J. Veldhuis, Jac. Schoemakers, bakker J. Eising, G. Snijders en J. Assen. Zittend: Jan Hoving, Tiens, Hans en Hendrik Kollen, dirigent Harm Berends, Jac. Kiers, Jan Zwols en Hs. Snijders.

37. Met ingang van 5 november 1913 werd mr. J.A. ten Holte burgemeester van de gemeente Dalen. De installatie ging met feestelijkheden gepaard. De nieuwe burgemeester werd bij de Oosterhesselcrbrug ingehaald met versierde wagens. Hierboven een wagen uit Wachtum met van links naar rechts de vo1gende dames: Aaltien Anninga, Hanna Vleems, Jantien Kiers, Fennegien Brinkman, Anna Koops, Willemtien Dunning, Hilligje Uneken, Rika Kiers, Hanna Voors, Aaltien Buiting en Harmina Nijhuis.

Hotel Welgelegen. Ocsterhesselerbruq.

38. Hotel "Welgelegen" aan de Oosterhesselerbrug in 1910. In 1861 kreeg Klaas van Dalen vergunning voor een "Snikkevaart" (trekschuit) op Hoogeveen. Omstreeks deze tijd werd het hotel gebouwd. Bij oorlogshandelingen in 1945 werd het gebouw grondig vernield en brandde tot de grond toe af. Daarna verrees op dezelfde plaats een nieuw cafe, dat nu wordt beheerd door een achterkleinzoon van de stichter.

Leve Stieltjeskanaal.

Heel Stieltjeskanaal viert heden feest, een halve eeuw op aard. Van niets kwam iets door energie en eendracht saam vergaard.

Voor vijftig jaar de opening, van ons geliefd kanaal Ons hart klopt blij van dankbaarheid en zingen allemaal.

Twee mannen past een extra woord, die zijn van "Jan de Wit" Die werkten mee aan ons kanaal, Roelf Zwiers en Derk Smit.

En 't mooist van al is dat die twee op 't groote feest festijn Van 't werk, door hun tot stand gebracht, getuigen kunnen zijn,

Een school, een school, zoo riep men luid, dat was in 19acht Tot heil der kind'ren, Ouders trots, stond daar de school vol pracht Heer Lubbers werd het hoofd der school, was altijd zeer actief En vraag aan oud of vraag aan jong, ze hebben "meester" lief.

Ons rijwielpad is wat je noemt, per fiets snel je voort,

Straks kornt, waar nu nog zandweg is, cen straat zoo 't behoort Van Zwolle naar 't Noorden tuffen dan de auto's af en aan Dan zal ons dierbaar Stieltjeskanaal steeds voorwaarts moeten gaan.

De schoolkring nan) een wijs besluit, feest moest en zou er zijn Men ging op stap tot's avonds laat, men stortte groot en klein Dank edele gevers voor die daad, ons dank aan allemaal Zoo bloeit en groeit, de dierb're streek, ons lief Stieltjeskanaal.

Refrein na ieder couplet:

Reeds vijftig jaren, reeds vijftig jaren een halve eeuw op eigen grand, Reeds vijftig jarcn, reeds vijftig jaren zoo gaat het thans van mond tot mond.

Wij strijden voor ons dierbaar land Wij brachten saam ons werk tot stand Zoo was ons leven

aan ons gegeven

ons doel en streven

Steeds hand in hand.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek