Dalfsen in oude ansichten deel 1

Dalfsen in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J. de Vries
Gemeente
:   Dalfsen
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4097-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Dalfsen in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Een groepje Dalfsenaren, dat op een mooie zomerdag een biertje drinkt in de tuin van "Madrid" (± 1909). Van Dalfsen naar "Madrid" en terug was in die tijd een geliefkoosde wandeling.

13

-~

? f , ???..?? ~

.....

Station. D.A.~FSEN.

14

Het station omstreeks 1910. De verbinding Zwolle-Ommen kwam in 1903 tot stand. Op 15 januari van dat jaar liep de eerste trein, bestaande uit een Iocornotief, een bagagewagen en een tweede en derde klasse rijtuig, het station Dalfsen binnen. De eerste stationschef was de heer Palmers. Tussen Zwolle en Ommen stopten de treinen, behalve in Dalfsen, bovendien bij de halten Herfte-Veldhoek. Marshoek-Ernrnen, Rechteren en Yilsteren.

Een fotoboekje over Dalfsen zou niet compleet zijn zonder een foto van huize "Den Berg". Deze bijna zeventigjaar oude foto van de achterzijde van het huis, zou echter oak in 1970 gemaakt kunnen zijn.

15

16

De wandelaar, die zich omstreeks 1890 over de grindweg van Dalfsen naar Wijthmen begaf, trof na een klein kwartier gaans al de eerste uitspanning aan, namelijk "De Vechtkamp". Deze zaak werd tot 1892 gedreven door W. Volkers. Vrij kart na zijn vertrek werd het pand afgebroken, waarna het nu nog bestaande huis .Vechtkamp" werd gebouwd. Bij de oude uitspanning behoorde een aan de overzijde van de grintweg staande koepel, die uitzicht gaf over de Vecht en op het dorp Dalfsen.

De tol te Emmen. Links van het tolhek een petroleumlantaarn op een paal. Op de voorgrond de brievenbesteller J. Zweerts nit Dalfsen. Het tolhuis, nu "De Oude Tol" geheten bestaat nog steeds (Poppenallee no. 42). De reis van Zwolle naar Ommen langs deze zijde van de Vecht was een vrij kostbare zaak, omdat driemaal tolgeld moest worden betaald, namelijk in Ernrnen, in Hessum en bij de Laarbrug.

17

Mataram - Dalfsen.

18

Even v66r de tol stond aan de zuidzijde van de weg her oude huis "Mataram". Deze naam is aan het landgoed gegeven door een van de vorige eigenaren, de heer J. M. van Rhijn, die uit Indie kwam. In 1858 kwam het goed in handen van de familie De Vos van Steenwijk. Het oude huis werd omstreeks 1900 afgebroken. Het tegenwoordige huis (zie foto) zal ± 1915 zijn gebouwd.

~ '0. 43i1. Uitg. P. van Zijll, DaHsen.

Huize .De Horte" bij Dalfsen,

Ongeveer een km voorbij de Mataram ligt ten widen van de weg het huis "De Horte". Ook dit huis werd door de familie Van Rhijn aangekocht (± 1800). Het kreeg toen de naam "Djokjakarta". Deze naam was de omwonenden bijkbaar toch te machtig. Men bleef het huis "De Horte" noemen. Het nu nog bestaande huis moet omstreeks 1800 zijn gebouwd. (Deze gegevens en die bij de foto op de vorige pagina zijn ontleend aan .,Zwolle's omgeving omstreeks 1900" door mr. C. W. van der Pot).

19

DALFSEN (HET DORP)

20

Gezicht op Dalfsen omstreeks 1905. Het grote huis links werd in die tijd bewoond door B. H. Egberts, de eigenaar van de cichoreifabriek. Het witte huisje, dat aan het eind van de kade op het water drijft, deed dienst als badhokje voor de bewoners van het huis. De Vecht was toen nog een schone en visrijke riv ier.

Gezicht op DA.LFSEN

De oude houten brug, gefundeerd op tweeenzeventig palen. Deze brug, gebouwd in 1836, heeft tot 1939 dienst gedaan.

21

22

De brug, van de andere zijde af gezien, De lantaarn, recht voor de brug, was voor het toenrnalige verkeer kennelijk geen sta-in-de-weg. Het huis rechts is de brugwachterswoning. Daarachter bevond zich het arrestantenlokaal. Van J842-1896 was B . ./. Schuurman brugwachter. Nadien heeft zijn weduwe dit beroep nog enkeJe jaren uitgeoefend. In 1902 benoemde de raad E. C. Gorter tot brugwachter. De beloning van de brugwachter bedroeg toen 32} % van het brugtolgeld, dat voor een bespannen wagen een dubbeltje en voor een voetganger anderhalve cent bedroeg.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek