Dalfsen in oude ansichten deel 1

Dalfsen in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J. de Vries
Gemeente
:   Dalfsen
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4097-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Dalfsen in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Een van de oudste fotos van het logement "De Ruiter". Voor het huis de familie Van Kuik. Hier was de stopplaats van de diligence Ommen-Zwolle, onder Dalfsenaren beter bekend als "de Ommer wagen". Deze met twee paarden bespannen wagen, waarop met grote letters te lezen stond: ,,10 Personen en 400 K.G. vracht", arriveerde daar tegen acht uur 's morgens, Langs de noordzijde van de Vecht vervolgde de wagen dan zijn weg naar Zwolle. Des middags tegen 4.15 uur was men weer in Dalfsen terug. De tocht van Dalfsen naar Zwolle vergde ongeveer anderhalf L1Ur. De heel' Van Kuik reed wei mee met een tentwagen, indien er meer reizigers waren dan de diligence kon vervoeren.

33

ยท Prinsestraat _. Dalfsen.

34

Nog een foto van de ingang van de Prinsenstraat in het begin van deze eeuw. De door twee lindebomen gevormde groene poort bleek in 1945 niet bestand tegen de tanks van de Canadezen.

Prinsenslraal (Zuidzijde) - Dallsen.

Nog een foto van een gedeelte van de Prinsenstraat. Het eerste huis links is de kruidenierswinkel van de gezusters Van de Kolk.

35

36

Weer de Prinsenstraat, nu van de andere zijde gezien. Het eerste huis rechts is het nu nog bestaande pand van de firma Frijling. Blijkens het uithangbord werden ook toen al Dalfser moppen verkocht. In de twee volgende huizen was de smederij van Breman gevestigd. Op de voorgrond een man met een hondekar.

Deze ansicht is van latere datum dan die van de vorige bladzijde. De opname za1 omstreeks 1915 zijn gemaakt. Het huis, waar de vlag uithangt, werd toen bewoond door de familie Eshuis, Van dit huis resteert nu aileen nog het gedeelte, waarin de kapperszaak van de heer Aberson is gevestigd. Het eerste huis rechts was het logement (met stalling) van P. Siero.

37

Hervormde Kerk - Dalfsen.

Het eind van de Prinsenstraat. Het perceel met de lantaarn (links) is "De Grutte Moole", nu kantoor gemeentewerken. Het daarachter gelegen pand was het oude mannen- en vrouwenhuis van de hervormde kerk. Dit oudeliedenhuis is omstreeks 1920 afgebroken. De kerk was nog omgeven door een hek en hoge bomen.

Aan het eind van de Prinsenstraat rechts af gaande, komen we op het Kerkplein (zuidzijde). Deze in 1915/1916 gemaakte foto toont de eerste twee panden, namelijk de winkel van de bakker-kruidenier Van Beinum (hoven de ramen "Oprechte Dalfser rnoppen" en daarnaast de winkel met waning van de manufacturier Frijling.

39

Bij de kerk - Dalfsen.

40

De zuldzijde van het KerkpJein. Tussen de bornen door is het oude mannen- en vrouwenhuis te zien. De slechte keienbestrating is op de foto nog zichtbaar. Links op de voorgrond een van de dorpspompen.

Het Kerkplein, achter de kerk. In deze tijd werden in Dalfsen in voor- en najaar nog een aantal veemarkten gehouden. Daarvan getuigen de houten palen voor het vastzetten van het vee.

41

42

Kerkplein (noordzijde). Het hoge huis rechts was eigendom van de gemeente. Het was de arnbtswoning van de gerneentegeneesheer. Van 1902 tot 1909 woonde hier dokter Schelterna, van wie nog bekend is, dat hij zijn fiets door een hond liet trekken. Na hem werd het huis betrokken door dokter Te Rae. Op de achtergrond het pand van bakker Westenbrink. Rechts daarvan is nog een gedeelte van het oude gemeentehuis zichtbaar.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek