Dalfsen in oude ansichten deel 1

Dalfsen in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J. de Vries
Gemeente
:   Dalfsen
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4097-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Dalfsen in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

De Wilhelminastraat. Rechts de enkele jaren geleden afgebroken woningen en winkel. Links. op de hoek van de Wilhelminastraat en de Oosterstraat, de katholieke kerk.

53

Vooraanzicht van de oude katholieke kerk aan de oostzijde van de Wilhelrninastraat , afgebroken in 1938.

DALFSEN Coop. Stoomzulvelfabriek

De cooperatieve stoornzuivelfabriek ornstreeks 1925. De fabriek werd in 1918 opgericht.

55

56

Overzicht vanaf de toren van de hervorrnde kerk in noordelijke richting, waarschijnlijk in het laatst van de twintiger jaren gernaakt. Achter de huizen aan de Wilhelminastraat lagen toen nog grate tuinen. Op de achtergrond zijn nogjuist zichtbaar de molens van Snel (links) en Feijen (rechts).

Dalfsen - Mol-n

. .

De rnolen, in Dalfsen bekend als "de rnolen van Snel". Deze molen is jarenlang in het bezit geweest van de familie Snel. De mol en is in 1940 afgebroken; aileen de stenen onderbouw is nog aanwezig (achter het garagebedrijf van de heer Hutten aan de Wilhelminastraat).

57

De .. mol en van Feijen", die gestaan heeft op het punt, waar nu de graanmalerij van de firma Feijen staat. Deze graanmolen is in 1861 gebouwd en in 1929 afgebrand.

Qosterweg

Oalfsel}

Gezicht op het dorp ongeveer vanaf het punt waar momenteel de Oosterstraat op de i'vlolendijk uitkomt. Het pad links op de foto loopt over de dijk, die het dorp aan de oostzijde beschermde tegen hoge waterstanden van de Vecht. De opname is van ± 1910.

59

60

Dinsdagavond 5 januari 1926, 's avonds om elf uur, brak de Molendijk door, als gevolg waarvan een groot gedeelte van het dorp onder water kwam te staan. De Vechtdijk had toen een geheel ander verloop dan tegenwoordig, Van het punt, waar nu de gebouwen van de cooperatieve landbouwvereniging staan, liep de dijk in noordelijke richting ongeveer tot het punt, waar nu de Welsumrnerweg de Rendweg kruist. Vandam' liep de dijk v66r Bellingeweer langs met een grote bocht weer naar de rivier terug. De dijk brak door ongeveer op de plaats, waar nu de katholieke school is gebouwd. Het vlak voor de doorbraak staande huis van Van der Vegt werd een rume.

Woensdag 6 januari 1926 arriveerden militairen uit Kampen, die begonnen met het leggen van een nooddijk van zandzakken. Het zand werd door de boeren aangevoerd op het Kerkplein.

61

62

Op 9 januari 1926 kwam de nooddijk gereed en op 12 januari d.a.v. ontving Dalfsen bezoek van H.M. de koningin. Op deze foto de koningin in de Wilhelminastraat. Achter haar lopen burgemeester U nzonides (links) en de commissaris van de koningin in de provincie Overijssel, baron Van Voorst tot Voorst (rechts) Rechts naast de koningin: baron Van Haersolthe, kamerheer in buitengewone dienst.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek