Dalfsen in oude ansichten deel 1

Dalfsen in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J. de Vries
Gemeente
:   Dalfsen
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4097-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Dalfsen in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Nog een foto van het bezoek van de koningin.

63

Kleiensteeg

Dalf en.

64

Het begin van de Julianastraat op het toenmalige Brugplein. De twee mannen met fietsen staan voor de "rijwielhandel en reparatie-inrichting" van J. Jacobs. De heer Jacobs was ook de eigenaar van de eerste taxi in Dalfsen (een Spijker). Rechts de winkel van S. Wentzel, kruidenier, slager, slijter. Uit deze foto blijkt - evenals uit vele andere - dat men in die tijd niet zo bang was voor forse bomen vlak bij woningen. Zie bijvoorbeeld de foto van de Bloemendalstraat op pagina 69. Hierdoor zal het dorp een veel vriendelijker aanzien hebben gehad, dan het nu heeft.

Molenweg Dalfsen

De oude weg naar de molen (nu de Molenstraat). Rechts van de weg, voor de molen, is nog vaag zichtbaar het oude, in 1823 gebouwde molenhuis, dat tientaHenjaren is bewoond geweest door de molcnaarsfamilie Wentzel. In het plafond van de voorkamer van dit huis is nu nog een rond gat zichtbaar. Door dit gat stak vroeger een siang. die in verbinding stond met een windvaan op het dak. Aan de onderzijde van de stang was een wijzer bevestigd. Deze wijzer bewoog met de wind over een windroos, die door de molenaar op het plafond was geschilderd. Zodoende kon de oude heel' Wentzel van de bedstede uit zien hoe de wind stond.

65

66

De Molenweg van de andere kant af gezien. De weg liep niet verder dan de molen. Rechts op de foto het gebouw, dat vaal' 1900 bij de .xlolerenden" als kerk in gebruik was. Tussen 1900 en 1910 werden in dit gebouw, dar toen als tirnmerrnanswerkplaats in gebruik was. de oefeningen voor het "voorbereidend militair onderricht" gehouden. Lotelingen, die aan deze oefeningen deelnamen en slaagden voor het examen, behoefden mindel' lang te dienen.

Bloem enda lstraat hoek Kleyensteeg Dalfse"!

Het eind van de Julianastraat (toen Kleijensteeg). Op de achtergrond het in 1908 gebouwde postkantoor.

67

Viergezichten

D.A.LFSEN

68

De Emmastraat. Rechts zien we de gereformeerde kerk. Dit straatje noemde men, naar de vier huisjes achter de kerk, "De Vier Gezichten".

Een fraaie foto van de Bloemendalstraat omstreeks 1900. In het eerste huis rechts kon men - blijkens de borden op de gevel- terecht voor het verzenden van brieven en telegrammen. Voor het huis staat de brievenbesteller J. Zweerts.

69

Postkantoor- - Dolfsen.

De Bloemendalstraat van de andere kant gezien. Deze opname is van latere datum dan die van de vorige bladzijde. Het postkantoor dateert van 1908. Het rnoet in die dagen in Dalfsen tach we] een imposant gebouw zijn geweest. De pastorie van de gereformeerde kerk was er nag niet. Op de achtergrond het gebouw ,"Pniel'", de voorloper van het tegenwoordige gebouw met die naam.

Het gebouw "Pnii:T' is vanouds het centrum van activiteiten van de hervormde jeugdverenigingen. Hier een groepsfot.o van de hervormde jongelingsvereniging .Waarheid en Vrede", Een vereniging van respectabele ouderdom. Volgens de Dalfser Courant van 9 maart [900 vierde de vereniging in dat jaar haar 31-jarig bestaan. Men had toen kennelijk ook wei eens een aanleiding nodig om feest te vieren. De foto is omstreeks 1908 gemaakt. De man in het midden van de groep (met jongetje) is ds. G. Barger, predikant in Dalfsen van 1905 tot 1912.

71

72

Een opname van dezelfde vereniging, een tiental jaren later. In het midden ds. H. Guittard, die van 1912 tot 1922 in Dalfsen stand.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek