De Avezathen en Wadenoijen in oude ansichten

De Avezathen en Wadenoijen in oude ansichten

Auteur
:   G.J. van Beekhoff-van Selms
Gemeente
:   Tiel
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4100-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De Avezathen en Wadenoijen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

De gemeente Zoelen omvat, behalve het dorp Zoelen, de dorpen Kerk-Avezaath, Kapel-Avezaath en Wadenoijen. Kerk-Avezaath is, evenals Zoelen, op "stroomruggen" van oude rivierlopen gebouwd. Het is een langgerekte bebouwing langs verschillende wegen, zonder een echte dorpskern. De "Daver" zou het riviertje zijn geweest waarlangs Kerk-Avezaath eeuwen geleden ontstond. In 850 schonk graaf Balderik de bisschop van Utrecht een hoeve te Avezaath en in 902 woonde Waldger, graaf van Teisterbant, in Avezaath.

De meeste huizen, die op de ansichten voorkomen, worden lang geleden in .Jeenboeken" vermeld. lets ervan wil ik vertellen. Ook voel ik mij verplicht om, indien mogelijk, de namen van de bewoners van de huizen erbij te schrijven om een levendiger beeld te krijgen, Het is nooit saai wonen geweest in Avezaath. In 1715 werd al een zandpad aangelegd, om met

paarden van Tiel naar Utrecht te kunnen rijden. In 1765 werd het een weg, waarlangs in de dagen van Napoleon de grote postroute van Amsterdam naar Keulen liep. Tot op heden staat de weg "Tiel-BurenCulemborg" onder beheer van een apart "wegschap" en die weg liep en loopt door Kerk-Avezaath. Tussen Kerk- en Kapel-Avezaath werd, tijdens het opgraven van een sloot op de Bergakxer, een klein Romeins altaar of "wij-steen" gevonden, dat uit de derde eeuw na Christus stamt. De vertaling van het opschrift: "Voor de godin Hurstrege heeft, vol gens zijn opdracht, Valerius Silvester, gemeenteraadslid van het Municipium der Bataven, dit altaar opgericht, gaarne en met reden". Andere namen in KapelAvezaath zijn de "Muggenberg", de "Vliegenberg" ernaast en verderop de "Aldenaaf"; zij reiken ook ver terug in de geschiedenis: in 1326 komt "het huys tot A vesaet" in leenactenboeken van het kwartier van

Nijmegen VOOL Het dorp is ontstaan op de "stroomruggen" van de Linge. Hetzelfde zien we in Wadenoijen, dat in 850 "Wadake" wordt genoemd. Ook in "Wadake" schenkt graaf Balderik in 850 goederen aan de kerk in Utrecht. In 1267 wordt het bezit "Wadenoijen" door Otto, graaf van Bentheim, aan zijn broer Egbert overgedragen. De heerlijkheid Wadenoijen is in de loop der tijden in het bezit geweest van de families Van Zoelen, Van Langerack, Van Boxsmeer, Van Hemert, De Cock van Delwijnen en Van Haeften. Sinds 1783 hebben er achtereenvolgens de families Van Doorn, Daine, Van Borssele, Van Brakell en Van Walcheren gewoond. Het kasteel is verdwenen, maar de kasteelweg bleef. De heerlijkheid "Wadenoijen" behoort nu toe aan de levensverzekeringsmaatschappij "Utrecht". Evenals bij . .Zoelen in oude ansichten" ben ik mij ervan bewust in dit boekje niet volledig te zijn geweest. Er moest

een keuze worden gemaakt uit het aantal kaarten en foro's, dat men mij in groten getale ter beschikking stelde. Heel dankbaar ben ik voor aile medewerking. Men heeft mij ook deelgenoot gemaakt van veel herinneringen, die ik kon verwerken om de jaren tussen 1880-1930 bij de oude ansichten en foto's te laten herleven. Ook daarvoor mijn dank!

De historische gegevens nam ik over uit De Monumenten van Geschiedenis en Kunst: de Betuwe van dr. R. F. P. de Beaufort en uit een vroegere rijksuitgave van De Tielerwaard. Bijzonderheden over de leden van het geslacht Heuff, die in de eerstehelft van deze eeuw in Kerk-Avezaath zo talrijk waren, vond ik in het boekje Het Geslacht Heuf], samengesteld door J. A. Heuff, die vroeger op "Steenakker" woonde .

KERK-AvEZAATH, Hamsche bruq.

Uitg. Gebrs. Campagne. - Tiel.

1. Van Tiel komend, passeert men de Hamse brug, waar tot 1918 tol betaald moest worden. Aan de heffing ervan ging een "kleine tolstrijd" vooraf, onder leiding van de heer G. J. Peters, het hoofd van de school. Hotel-cafe "De Hamsche Brug" werd in 1898 door de heer St. van Wely en later door de heer Beyer overgenomen van de heer W. Heuff, die op "Mariahof" ging wonen. "De Hamsche-Brug" is nog steeds een hotel-cafe-restaurant.

2. Johan Adriaan Heuff erfde in 1806 ,,'t Huis ten Ham" van zijn oom, Joh. van Meeteren, schout van Zoelen en Avezaath. Die oom was in 1756 getrouwd met Helena van Merkesteyn, dochter van de bouwheer van ,,'t Huis ten Ham" en eigenaar van de "Hamsche Bouwing" en van de Hamse brug. Er wareri geen kinderen. Neef Johan Adriaan werd op ,,'t Huis ten Ham" opgevoed. Hij was van 1823 tot 1825 schout van Zoelen en Avezaath en van 1825 tot 1828 burgemeester van de nieuwgevorrnde gemeente Zoelen. Hij was in 1803 getrouwd met Maria H. van Malsen en ze kregen twaalf kinderen. Van 1806 tot 1971 waren ,,'t Huis ten Ham" en de "Hamsche Bouwing" in het bezit van de familie Heuff.

3. Tussen 1862 en 1875 werden op ,,'t Huis ten Ham" vijf kinderen geboren. Hun ouders waren Gijsbert Heuff en Jacomina J. Heuff, die in 1861 trouwden. Deze trotse ouders staan hier met vier van hun kinderen bij de ezelwagen. Allen bleven in Kerk-Avezaath wonen, behalve Marius, die zich in Drumpt vestigde. Johan Adriaan bouwde .Daverzlcht", Maarten bouwde "Weltevreden" en Marius Hendrikus bouwde "Welgelegen" in Drumpt. Johanna G. trouwde de heer J. van Mourik en woonde op "Vredestein". Gijsbert, die op ,,'t Huis ten Ham" bleef, ligt waarschijnlijk nog in de wieg.

lJitg. Gebrs, Campagne Tiel.

4. Naast "De Hamsche Brug" Iigt "Mariahof" waar de heer W. Heuff ging wonen, na "De Hamsche Brug" in 1898 te hebben overgedaan. Hij trouwde met mejuffrouw Betje v. d. Woerd uit Zoelen. Er stonden grote schuren en hooibergen bij "Mariahof". Soms stonden er vijftien paarden op stal, die nodig waren om de gronden te bewerken. Er waren geen kinderen. Nadien hebben er veel families gewoond: onder anderen de familie Daalderop-van Oppenraay en dominee en mevrouw V. d. Zwaai-Kramer. Nu woont er de familie Peters, die er enige tijd een champignon-kwekerij heeft geexploiteerd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek