COVID-19 UPDATE : I.v.m met het Corona virus kan het zijn dat de levering van de Ansichtenboekjes vertraging oploopt. Het is nog steeds mogelijk om het boekje van het dorp of de stad van uw keuze te bestellen. We hebben een groot aantal boekjes op voorraad en deze kunnen direct geleverd worden. Echter boekjes die niet op voorraad zijn worden op dit moment tijdelijk niet gedrukt. Zodra onze drukker weer gaat produceren zullen we deze boekjes alsnog leveren. Houdt u dus rekening met langere levertijden dan er nu op de site vermeld staan. Wij hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.
De Bilt en Bilthoven in oude ansichten deel 1

De Bilt en Bilthoven in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J.W.H. Meijer
Gemeente
:   De Bilt
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0910-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De Bilt en Bilthoven in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Groet uit DE BILT.

Blauwkapelsche weg.

Vanaf de Hessenweg kijken we in 1922 de Blauwkape1seweg in, waar links achter de bomengroep de Molenweg lag en op de voorgrond bij de vlonder het Dekkerspad begon. Bakkerij Poelgeest zal juist een jaar later op de hoek rechts verrijzen. De rijweg zal de afgebeelde breedte tot 1967 behouden om dan op 9 meter te worden gebracht.

13

Koek jYlolenweg

de Bilt

D. Á. Bouma.o Jr .i.m .? te:dam

14

De Molenweg (=Hessenweg) anno 1901! We staan op de kruising met de Looijdijk en kijken in noordelijke richting. De sloot voor de huizen is nog aanwezig terwijl een petroleumlantaarn deze gevaarlijke (! ) hoek goed zal verlichten in het donker. De naam Molenweg ontstond omdat in 1872 molenaar van Wighen zijn korenmolen in de zuidwestelijke hoek van het tegenwoordige Dr. Carel van Boetzelaerpark afbrak en weer opbouwde op de hoek Hessenweg-Looijdijk waar nu de garage staat. In 1889 verdween door een brand de enige Biltse molen uit het dorpsbeeld.

In 1760 ongeveer gaf de toenmalige eigenaar Corn. v. d. Hoop aan dit huis de naam Meijenhagen dat voordien steeds de naam Steenen Kamer had gedragen. Het eigenlijke Meijenhagen was ook door hem aangekocht en lag in de oostelijke hoek van Snippenlaan en Hertenlaan : de viskom (het tegenwoordige "vijvertje in Tuindorp") is hiervan een laatste herinnering. Het linker deel van het gebouw is het oudste, de onderverdieping dateert vermoedelijk uit de veertiende eeuwen was voor zover bekend bij de afbraak in 1955 het laatste en oudste bouwwerk in De Bilt dat aan het verleden herinnerde. Kaart uit ongeveer 1910.

15

16

Corn. v. d. Hoop, eigenaar van de Steenen Kamer en Meijenhagen, had ook nog ten westen van de Eerste Brandenburgerweg een oude boerenhoeve gekocht, welke hij liet afbreken en door vier woningen onder één kap verving. Dit complex noemde hij Molenzicht naar het uitzicht op de molen in het Van Boetzelaerpark. Na 1871 werden er nog vier woningen ruggelings tegen gebouwd. De volksmond gaf er de naam Stenen Kamers aan, maar de koopacte van 1922, toen de gemeente eigenaresse werd, kende nog de oude naam Molenzicht. Foto uit 1931, kort voor de sloop.

DE BIL T, - Amersf. straatweg.

4906

In 1905 was het nog mogelijk hier rustig te zitten en sterke verhalen te vertellen. Ook kon een fietser zonder levensgevaar "op de hoofdrijbaan' zijn weg vervolgen. De Amersfoortseweg vormt tevens de scheiding tussen de landgoederen Beerschoten (links) en Vollenhoven (rechts). Geheel op de achtergrond is nog het huis genaamd Konijnenberg zichtbaar. En was er niet aan de andere zijde van de Utrechtseweg die machtige beuk, waaronder staande met het gezicht naar Vollenhoven de echo zich zo mooi liet horen?

17

Versiering Onafhankelijkheidsfeesten te Dl: BILt. 2ï en 28 Augu tu 1913.

Oud·Hollandsche Poort met Toren op den Utrechtscheweg nabij de Kerk.

18

Dat men ook van feesten wist laat deze ansicht duidelijk zien. De Oudhollandse poort is opgericht op de toen officieel Utrechtseweg geheten Dorpsstraat, nabij de ingang van de N.H.-kerk. Voor de tram was de muur een onoverkomelijke hindernis, het rechter stuk muurwerk moest voor de passage geheel terzijde worden gedraaid, hetgeen met behulp van de "poorters" gebeurde.

DE BILT, - Utrechtsche weg.

In 1917 staan de produkten van de laatste Biltse kuiper B. van Reenen nog voor zijn deur. Behalve kuiper was hij ook klokluider, orgeltrapper, spekroker en droeg hij als voorloper bij begrafenissen de zwarte steek. Als kuiper was hij hofleverancier voor het paleis Soestdijk (H.M. koningin Emma) want de houten stalemmers werden er door hem geleverd. In 1918 een bovenwoning met een schilderswerkplaats gebouwd voor zijn zoon J. van Reenen die in dat jaar trouwde.

19

20

"Villaterrein te koop" zal in 1910 wel de gehele tekst van dit bord zijn geweest. Tot 1913 was dit dan ook mogelijk, toen werden er namelijk de villa's Wilhelminalaan 2 en 4 op dit grasveld aan de Grift gebouwd. Links villa" Wilhelmina" aan de gelijknamige laan. Het geboomte herinnert nog aan het park rond de voormalige buitenplaats "Het Klooster". Gebouwen park zijn nu in gebruik bij het K.N.M.I., waarvan de waarnemingstoren nog met houten bovenbouw op de achtergrond boven het groen uitsteekt.

de Bilt

Utrechtsche Weg

Louter en alleen om nog eens te laten zien hoe mooi de Utrechtse weg wel was met al dat zware geboomte spiegelend in de toen nog schone Grift. Rechts het boogbruggetje naar het K.N.M.l. en op de achtergrond nog het huis van dokter Lette. Kaart uit 1915.

21

L"ITG. )(AI:TA, VEL~E)(.

22

2910.

't Sluisje. - de Bilt.

Omstreeks 1910 geschiedde het vervoer grotendeels nog via de Biltse Grift, een in 1640 verbrede wetering die bovendien door het aanbrengen van sluizen beter voor de scheepvaart geschikt werd gemaakt. Rechts het huis Sluishoef op de plaats waar in 1645 van het verval in de Grift dankbaar gebruik werd gemaakt om een waterrad in beweging te brengen voor de aldaar gevestigde vingerhoedsmolen, Het sluisje is inmiddels een stuw geworden en de molen is reeds sedert 1800 verdwenen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek