COVID-19 UPDATE : I.v.m met het Corona virus kan het zijn dat de levering van de Ansichtenboekjes vertraging oploopt. Het is nog steeds mogelijk om het boekje van het dorp of de stad van uw keuze te bestellen. We hebben een groot aantal boekjes op voorraad en deze kunnen direct geleverd worden. Echter boekjes die niet op voorraad zijn worden op dit moment tijdelijk niet gedrukt. Zodra onze drukker weer gaat produceren zullen we deze boekjes alsnog leveren. Houdt u dus rekening met langere levertijden dan er nu op de site vermeld staan. Wij hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.
De Bilt en Bilthoven in oude ansichten deel 1

De Bilt en Bilthoven in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J.W.H. Meijer
Gemeente
:   De Bilt
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0910-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De Bilt en Bilthoven in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

=:

de Bilt

De Groenekanseweg omstreeks 1900 met het tolhuis en links de loswal. Rechts het huis van de fam. Groenewegen. Hier is duidelijk te zien dat Groenekanseweg en Visserssteeg precies in elkaars verlengde liggen. Van de gebouwen is alleen het tolhuis, hoewel naar de andere zijde van de Soestdijkseweg verplaatst, nog bewaard gebleven.

33

de Bilt Burgemeester de Wlthstrllllt

34

Burgemeester de Withstraat, voorheen Achterdijk geheten, omdat ze lag achter het dorp dat zich lange tijd alleen maar uitstrekte langs de Dorpsstraat. De boerderij op de oostelijke hoek van de Narcisstraat is nog te zien. De hoge bomen op de achtergrond staan in de achtertuin van Zorgvliet en het hoekpand rechts staat op de hoek van de tegenwoordige Jasmijnstraat. De ansicht dateert van omstreeks 1906.

De Bilt

"Soestdijker traat .??. eg

De Soestdijkseweg, in de volksmond Spiereweg, in 1910. Links tussen het gebladerte nauwelijks zichtbaar het laatste bouwsel dat herinnert aan een boerderij "de Spiering" op de hoek aan de noordzijde van de Looijdijk. We staan op het bruggetje dat over de Houdringsevaart in het verlengde van de Looijdijk lag en toegang gaf naar het dijkje langs de gracht voor het huis Houdringe in de richting van Beerschoten. De hier zichtbare gracht is nu al een tiental jaren gedempt en fietspad geworden.

35

OE BIL T, - Soestdijker straatweg.

U itg. x autx, V eisen. 427J

Het begin van de Soestdijkseweg met links Hotel Nas omstreeks 1917. De wegbreedte bleef nagenoeg onveranderd tot 1953 toen een gedeelte van de Houdringsevaart hier vervangen werd door een duiker en de beide huisjes onder één dak aan de oostkant van de vaart werden

36 afgebroken om meer ruimte voor het sterk toenemende verkeer te verkrijgen.

UTRECHTSCHE WEG. DE BILT

U zult tevergeefs gaan zoeken als u dit wel zeer landelijk plekje in De Bilt nog eens zou willen zien. Het is de sloot aan de zuidzijde van de Holle Bilt, die, jammer genoeg, geheel verdwenen is bij de aanleg van de autoweg in 1936. Op dezelfde plaats bevindt zich nu het parkeerterrein van "De Biltse Hoek". De sloot leende zich goed voor het vlotten maken van de afkap uit de bossen van Houdringe en Beerschoten omdat zij via de sloot langs de Jacobssteeg verbinding had met de Biltse Grift. De kaart is van ongeveer 1925.

37

38

Het deel van de Soestdjjkseweg van het tolhuis naar Bilthoven dat op deze kaart te zien is, werd eerst omstreeks 1826 aangelegd. De oude weg, thans bekend onder de naam Schapendrift, is tot de bebouwing van Bilthoven nog in ongerepte staat aanwezig, (langs het slootje links, achter de dikke boom). Deze oude weg vormde de scheiding tussen de bezittingen Jachtlust en Houdringe. Om de onkosten te bestrijden werden aan de nieuwe weg een drietal tolhuizen gebouwd, nl. bij Het Hart, café Verhoef en de afgebeelde op deze kaart uit 1905.

Minder bedoeld om de Biltse jeugd in feesttooi te laten zien op deze foto uit 1929 (?), vermoeden we dat dit de enige afbeelding is van de "Armetaan", een rij huisjes ter plaatse van het tegenwoordige St.-Antoniushuis aan de Burgemeester de Withstraat. De naam is een verbastering van barmhartige Samaritaan.

39

40

Toen De Bilt in 1896 nog slechts 2500 inwoners telde, werd orde en rust gehandhaafd door één veldwachter en twee nachtwakers. De laatste werden in 1908 vervangen door agenten van politie. Vanaf 1924 was de getalsterkte, zoals afgebeeld op deze foto uit 1927, 12 man: één inspecteur, 2 hoofdagenten, 1 agent eerste klasse en 8 agenten tweede klasse. Hier zijn de besnorde gezagsdragers afgebeeld met in hun midden inspecteur Van Dulst,

Groet uit DE BILT.

Uitg. NAUTA, Vl!:LSB~. 2111.

Een verdwenen Bilts viswater langs de Utrechtseweg eindigde bij het huis van Ekdom, later na gedeeltelijke demping bij dat van dokter Lette. Het beeld is hier wel totaal veranderd door de aanleg van de weg buiten het dorp om en door de demping van dit deel van de vaart. De ansicht is van omstreeks 1903.

41

de Bilt

Burzom. De With.tr.

42

De burgemeester de Withstraat omstreeks 1910. Nog slechts weinige jaren tevoren heette deze straat officieel Achterdijk. Rechts de zaak van bakker Mellink, waar de zoon de vader opvolgde hetgeen aan de overkant ook het geval was. Hier woonde horlogemaker Schinkel Sr. van 1901 tot 1937, zijn zoon echter plaatste in 1938 de zaak naar de Groen van Prinstererweg. In het kostershuis woonden meester Van Soest, de familie Heebink en Kraaijkamp.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek