De Bommelerwaard in oude ansichten

De Bommelerwaard in oude ansichten

Auteur
:   Hans Keser
Gemeente
:   Zaltbommel
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1732-6
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De Bommelerwaard in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Kerkslraal. j{mmeri!ode'l

AMMERZODEN

4. De vermelding "Kerkstraat" op deze briefkaart berust op een vergissmg, want de foto laat de Ammerstraat zien. Aan de rechterkant liggen over de sloot enkele balken die behoorden bij de houtzagerij van Dikmans. Vrouw Janske (met witte schort) staat erbij. Ret eerste huis links was een klompenmakerij en de schuur daarnaast was de droogloods van de rnandencooperatie St.-Antonius. Op straat zien we Stottelaar uit Redel, Geertrui Timmermans, mevrouw Van Geffen, twee ons onbekende kinderen, Gos van Keulen en mandenmaker J ohan van Doornmalen met zijn fiets.

gemeenl. J(uis f .jttgave : R. V. A. vuu Rt~lIl AlUmenoden

5. De Voorstraat gezien in de riehting van de dijk rand het jaar 1905. Ais zovele gebouwen, werd ook het gem eentehuis in 1944 verwoest. Op het bordes staat Van Offeren, de enige politieagent welke Ammerzoden in die dagen rijk was. Op de aehtergrond rijdt de huifkar van Gradus Jansen die met kruidenierswaren langs de deur ging.

VOORSTRAAT, AMMERZODEN

6. Nogmaals de Voorstraat, nu echter in tegenovergestelde richting. In het grote huis aan de linkerkant was cafe "De Kroon'. gevestigd, waar Jan van Zeelst achter de tap stond. lets verder in de straat zien we aan de rechterkant het oude postkantoor dat beheerd werd door F.P. van Hemert. Op de achtergrond de hoge toren van de rooms-katholieke kerk die op I I november 1944 door de Duitsers werd opgeblazen.

c
~
~ ~
, ~
;;
~ 7. De Voorstraat in 1908, gezien vanaf de toren, Op de achtergrond stroomt de Maas en op de dijk zien we de molen. Het grate huis met rieten dak aan de linkerkant van de straat was de stalhouderij van Peter Verhoeks. In de grate T-vormige boerderij in het midden van de foto was het cafe gevestigd van de heer Muskes die tevens een vrachtdienst op Den Bosch exploiteerde. Thans staat op die plaats de Alabastine Holland.

8. In Ammerzoden stond aan de Maasdijk deze standaardmolen, welke in 1928 werd afgebroken. De molenaar was Hendrikus van de Krabben en de foto toont ons zijn gezin met enkele familieleden. Zo ontdekken we van links naar reehts: Jan, A. van Beers, Leo en Micke, A. van Geffen-van de Krabben en Hannes van Geffen, Anneke, Harrie en Pauline, alsmede Jet van de Krabben-de Rouw, de molenaarsvrouw.

9. Villa "Hoogenhof" werd aldus genoemd naar de bewoner, de heer M.K. Hoogen, die in de eerste helft van deze eeuw burgemeester van Ammerzoden was. De rechtervleugel van dit sierlijke huis werd in de jongste oorlog verwoest.

10. De eerste autobus van Johan Kras reed in 1923 van Well via Ammerzoden en Hedel naar 's-Hertogenbosch. Voor dit "luxe vervoermiddel" staat Johan Pasnagel en in het rechts staande groepje zien we onder anderen de weduwe Pietje van den Oord-van Groningen met haar witte mutsje en Pieter Penders met zijn pijp. De foto werd genomen nabij de "pollepel" aan het einde van de Hoge Steeg.

11. Tot ver in de jaren dertig vonden velen in Ammerzoden hun bestaan in de mandenmakerijen. Vooral rond de jaren 1910-1912 steeg deze nijverheid tot zeer hoge b!oei. Na de Tweede Wereldoorlog keerden de mandenmakerijen niet terug in het dorpsbeeld. Bovenstaande foto werd genomen in "De Nijverheid" van Van Doornmalcn. Zittend van links naar rechts onderseheiden we Martinus de Rouw, Cor Fraaie, de kinderen Huub en Martien van Doornmalen, Hermanus Peijn enburg, Van den Bogert, Nieo van Dijk, Jan van Harsel en Hendrik Kiviet. Op de aehterste rij staan Driek van de Leur, Mattheus Penders, Louis en Johan van Doornmalen, Huub Kiviet, Hannes van den Bogert, Antoon van de Leur en De Rouw.

12. Gedeeltelijk dateert kasteel "Ammersooyen" van het begin van de veertiende eeuw. De laatste bezitter van het slot was Arthur Baron de Woelmond, die het op 31 januari 1873 verkocht aan de katholieke parochie. Op 15 juni 1876 werd het ingewijd als klooster van de zusters clarissen, die kennelijk niet voldoende ruimte had den en derhalve in 1893 door de architect J. van Groenendael tegen de eeuwenoude rnuren een grote kapellieten bouwen. Bij de restauratie die de burcht mornenteel ondergaat, werd reeds cen gedeelte van deze smakeloze toevoeging gesloopt.

Voorstraat I - A~merzoden

13. Het begin van de Voorstraat met aan de rechterkant de sigarenwinkel van de weduwe VerlouwVogelaars, die samen met Jan en Adriaan van de Krabben en Hendrika van de Laar op de stoep staat. Thans is dit straa tdeel de Mr. de la Grosstraat.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek