De Bommelerwaard in oude ansichten

De Bommelerwaard in oude ansichten

Auteur
:   Hans Keser
Gemeente
:   Zaltbommel
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1732-6
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De Bommelerwaard in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Ulti. H. J. un de Garde & Co., Zaltbommel.

BRUCHEM

24. Een van de meest door kunstenaars geschilderde plekjes in de Bommelerwaard is wellicht het sluisje bij Bruchem. Toch moesten rond de eeuwwisseling hele gezinnen leven in dit soort - nu vaak geromantiseerde - "Hans-en-Grietje-huisjes".

DELWIJNEN

25. Nabij de oude dorpspomp komt men vanuit Kerkwijk aan deze kant Delwijnen binnen. Het huis dat rechts op de vluchtheuvel staat was het polderhuis, dat na 1945 gesloopt werd omdat de vluchtheuvel gedurende de oorlog ondergraven was door gangen. In het vooruitstekende huis woonde postbode Driekus "De Booi" de Haas. In het eerste huis woonden de heren Vissers en Willem van Hemert. Het huis is inmiddels gesloopt en heeft plaats gemaakt voor de waning van J. de Koning.

DRIEL

26. Tot 1829 kerkten de Drielse katholieken in een schuurkerk die gebouwd was op het terrein van het adellijk huis Levenstein. Op 7 oktober 1829 werd door pastoor Minkelers de nieuwe kerk ingezegd. Van koning Willem I was voor de bouw een subsidie van f 12.000,verleend. De kerkconsacratie vond eerst plaats op 24 augustus 1842 en werd verricht door monseigneur Zwijsen. Op het terrein van Levenstein werd later het rooms-katholieke kerkhof aangelegd.

R K. Kerk

lerl(-Driel

27. Monseigneur Joh. Zwijsen werd in Kerkdriel geboren op 28 augustus 1794 en overleed op 16 oktober 1877 te Den Bosch. Hij was aartsbisschop van Utrecht en later tevens bisschop van 's-Hertogenbosch. Onder leiding van pastoor Sprengers verfraaide Kerkdriel in 1905 de kerk met een naar de bisschop genoemde toren. Ook het kerkgebouw werd daarbij met een vensterbreedte vergroot.

INTERIEUR DER R K. KERK TE KERKDRIEL.

28. Het interieur van de in Waterstaatsstijl opgetrokken St.-Martinuskerk. Kerk en toren werden verwoest op 23 april 1945. Er bleef van het interieur slechts weinig bewaard, onder andere het Mozesbeeld dat onder de preekstoel stond en dat thans een plaats in de nieuwe kerk heeft gevonden. De foto werd ornstreeks 1912 gernaakt.

Gto.et uit Kerk- Driel Gezieht op Kerk - Oriel

29. Gezicht van over de Maas. Links het vroegere veer naar Alem. In het midden staat het voonnalige (witte) Veerhuis. De molen, die ook de molen aan de Ram of de Ramse molen werd genoemd, was een zogenaamde gesloten standerdmolen, dat wil zeggen dat de standerd dichtgebouwd is en als schuur werd gebezigd, De molenaar kon de molen betreden door middel van de trap welke aan de achterzijde van de molen was aangebracht. Deze trap draaide bij het op de wind zetten van de molen met het molenhuis mee. De houten molenkast werd in 1910 gesloopt en verkocht aan de molenaar Goyaerts te Schijndel, waar deze weer werd opgebouwd. Enkele jaren voor de Tweede Wereldoorlog viel ook deze molen ten offer aan de voortschrijdende mechanisatie en werd afgebroken.

30. In deze fraaie villa "Sophia" woonde notaris C.T. Kolfschoten en sedert ongeveer 1920 notaris mr. N.C.M.W. Kogh. De villa stond in de Kerkstraat en werd tijdens de o orlogshandelingen verwoest (eind 1944). Thans staan op deze plaats de woningen van de families M. van Alem en G. de Rouw. Aileen de heg herinnert neg aan de oude villa.

Mgr. Zwijsenplein, Kerkdriel.

31. Het Monseigneur Zwijsenplein met uiterst rechts het huis van de smid Piet Adriaans, de plaats waar thans kapper Van Ooijen woont. Daarnaast het cafe Van Alem. Deze exploiteerde met bussen (links) een dienst op Velddriel-Hedel-Den Bosch. Tevens verhuurde hij rijtuigjes. Later werd de busdienst overgenomen door Onze Tram.

32. De hervormde kerk van Driel was bekend om zijn scheve torenspits, een afwijking die ook op deze foto duidelijk zichtbaar is. De drie-beukige gotische kerk, een van de fraaiste van de Waard, dateerde grotendeels van de veertiende en vijftiende eeuw, hoewel de onderbouw van de toren omstreeks 1300 gebouwd moet zijn. Fraaie schilderingen sierden het interieur. Het oude Godshuis, dat eeuwen getrotseerd had, beleefde zijn laatste dagen in de storm van 1945.

ORIEL

.KERK-DRIEL

33. Op de voorgrond Ioopt de vroegere (nog onbebouwde) Achterstraat, thans Hohorststraat geheten. De bomen links behoren tot de tuin van het Zusterklooster. Aan de straat links staat de meisjesschool en daarnaast het bejaardentehuis. Het huidige "Witte Huis" is een gedeelte van de onderbouw van de in de oorlog verwoeste kerk.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek