De Bommelerwaard in oude ansichten

De Bommelerwaard in oude ansichten

Auteur
:   Hans Keser
Gemeente
:   Zaltbommel
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1732-6
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De Bommelerwaard in oude ansichten'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

~roet uit ~ilmmlJ

44. De Delkant in Garneren ziet er nog bijna precies zo uit als vijfenvijftig jaar gcleden toen deze ansichtkaart werd gernaakt. Toen werden deze vier boerdcrijen echter bewoond door respectievelijk Kees Bayense, Piet van de Werken, Giel Spiering en Teunis Kool.

HEDEL

45. Aan dit stationnetje arriveerde men wanneer per spoor naar Hedel werd gereisd. Door een van de koetsjes van Van den Anker kon men zich dan naar het dorp laten brengen. Rechts voor het station staat de postwagen uit Driel; bij goed weer werd de post per hondekar vervoerd.

46. Dit gedeclte van Uilenberg is meer bekend als de "Heuvclse Stoep". Midden achter de huizen bevindt zich de Wiel en uitcrst rechts verrijst heel in de verte het stationsgebouw. In de huisjes woonden Kees Bok, Joh. van Loon en Willemke Bok.

Ullgave 'R. w. A. van Run, Ammerzoden

47. De beide Maasoevers werden verbonden door een schipbrug. Aan de overzijde van het water zien we de pijler met het vaste deel van de brug waarop de schipbrug aansloot bij hoge waterstand. Kennelijk is de foto genomen bij laag water want de brug is nu links van de pijler geplaatst waar een lagere toevoerweg was aangelegd. Juist boven de pijler verheft zich de korenmolen.

48. Deze gesloten standaardmolen stond aan de Maasdijk en werd omstreeks 1932 gesloopt. Links is nag juist het dak te zien van het huis van de zandschippers Van den Berk. Rechts staat de molenaarsschuur en in het verderop gelegen huisje woonde de familie Hoeflake. De molen was het eigendom van de heer Huiskes die hem in latere jaren verkocht aan zijn knecht Gijs Dunk.

Gel'res End, Hedel

49. Kwam men over de schipbrug, dan kwam men ook bij het Veerhuis dat aan het eind van de Molenstraat stond (en nog staat). Achter in de straat is nog juist een stukje van de vaste brug te zien. Aan het begin van de straat stond een grote villa die de toepasselijke naam "Gel'res End" droeg. Het huis werd rond de eeuwwisseling gebouwd en bewoond door burgemeester J.J. de Kernpenaer (benoemd bij Koninklijk Besluit nummer 96 van 26 februari 1900, vertrokken in 1906); in latere jaren woonde er de districtsontvanger Bas.

Hedel

Mol.lUtr..at

50. De Molenstraat gezien van de andere kant. Helemaallinks nog juist een stukje van het huis van Van den Anker die een cafe en bakkerij had en tevens de eerder genoernde rijtuigjes verhuurde. De tekst op het uithangbord luidde: Hier verkoopt men winkelwaren I Snuif, tabak en ook sigaren I Grutterswaren, zeep en zout I Sterke drank, turf en hout. Voor het hek staan onder anderen Jan en Just van den Anker. Midden op straat loopt A.P. Vos met zijn hondekar met brood.

t8 Hedel

51. De Dorpsstraat met in het verlengde de Blankenstein rond 1900. Het huis aan de 1inkerkant is het bekende cafe "De Zwaan". Verderop links achter de hoge bomen (niet te zien) staat het gemeentehuis. In het eerste huis rechts woonde Hezemans de wagenmaker. Het tweede huis rechts was een dubbel woonhuis waar de familie Vermeulen woonde en Heimen Quik die er een breischool had.

Hedel

r Jtn1t

52. De Lindeboom was een van de bekendste punten in het dorp en hoeveel afspraakjes daar zijn gemaakt, zal wei nooit bekend worden. Achter de boom staat het patronaatsgebouw "De Hopwaag" waar Otto Mol de scepter zwaaide. Thans staat op deze plaats het huis van de heer Leenders. Van de person en hebben wij aileen Fien en Janus van Loon kunnen identificeren; zij staan respectieveJijk als vierde en negende van links.

53. Van de ruim vijftien cafe's die Hedel rond de eeuwwisseling rijk was, was cafe "Neuf' in de Voorstraat wellicht het gezelligste en zonder twijfel het kleinste. Het stond op het thans onbebouwde terrein naast de huidige schoenwinkel Van den Burg. Vrouw van Mil dreef zowel het cafeetje als het winkeltje dat in een van de kamertjes was ingericht, In het huis achter het cafe woonde de koperslager Chris van Os. Links woonde Andries Quik en rechts Hannes de Klein. Het cafeetje beleefde gloriedagen tijdens de mobilisatie van 1914-1918 en verder tijdens dejaarlijkse paardenmarkt, vooral ook omdat er tegenover de draaimolen werd opgesteld.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek