De Bommelerwaard in oude ansichten

De Bommelerwaard in oude ansichten

Auteur
:   Hans Keser
Gemeente
:   Zaltbommel
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1732-6
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De Bommelerwaard in oude ansichten'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Kerkwijk Herv. Kerk

~
;t
, !:'=""
? :<
~?-
"
=s
~g
II'
f KERKWIJK

64. De dorpskerk van Kerkwijk behoort tot de oudste van onze strcek. Het middensehip is romaans en dateert van het eerste kwart van de twaalfde eeuw; de Toren is uit de tweede helft van de dertiende eeuw en het koor is in gotische stijl opgetrokken in het laatst van de vijftiende eeuw. Toen deze kaart omstreeks 1910 gemaakt werd, verkeerde de kerk in een ernstige staat van verval. De romaanse vensters waren vervangen door grotere negentiende-eeuwse vensters, terwijl de gotische ramen aan de noordzijde van het koor zelfs volledig waren dichtgemetseld. In 1922 werd het spitsbogige houten tongeweIf, waarop een prachtige schildering voorkwam, het Laatste Oordeel voorstellend, weggebroken. Tussen 1954 en 1956 werd het gebouw zorgvuIdig gerestaureerd waarbij ook de schilderingen weer hun oorspronkelijke plaats kregen.

Foto hiemaast:

65. Een interessant zoekplaatje voor oude Kerkwijkers. De schoolfoto werd genomen op 7 juli 1916. Hoofdonderwijzer Bronkhorst staat rechts, terwiji meester Heinekamp zich links van de leerlingen heeft opgesteld.

66. De Kerkwijkse Aalderstraat rond 1912 met op de achtergrond de toren van de dorpskerk. De boerenhoeve op de voorgrond brandde omstreeks 1916 af en op deze plaats staat thans de winkel van M. Bragt. In de links gelegen schuur is momenteel de verfwinkel van Van Rijsbergen gevestigd, eertijds was het een cafe.

N.V: Stoomwaalsteenfabriek "De Rijswaard".

. ederhemert .

. Masten spoorweg Zalt-Sommel.

NEDERHEMERT

67. De N.V. Stoomwaalsteenfabriek "De Rijswaard" werd in 1903 gesticht tangs de oever van de Oude Maas. De heer Verbruggen was directeur en Frank Smits stoker van deze fabriek.

68. Deze sierlijke brug lag bij Nederhemert over het zogenaamde Heusdens Kanaal. Thans bevindt zich daar nog steeds de smalle Bailey(nood)brug. In 1910, toen bovenstaande kaart werd gernaakt, waren Y. Visser en F. van Wijk de brugwachters. Het linker poorthuis Iigt aan de Nederhemertse kant.

Uilg.L.J.l7eerman Heusden.

69. Links achter de bornen ligt het historische Rechthuis dat tijdens de Tweede Wereldoorlog verdween. Rechts van de deur bevond zich de Trouwzaal en na (of v66r? ) de huwelijkssluiting konden de bruiIoftgasten direct oversteken, want links van dezelfde deur was een cafe. Tot 1918 was Eliza v.d. Werken zowel cafehouder als ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Bovendien exploiteerde hij een boerderij.

70. Sinds de Tweede Wereldoorlog is er van het sierlijke kasteel, waarvan baron E.W. van Wassenaar de Iaatste bewoner was, slechts een trieste ruine over. Men ontdekte echter, toen de negentiende-eeuwse aanbouwsels van de mine verwijderd waren, dat er van het middeleeuwse kasteel nog bijzonder veel over was, onder meer de eenvoudige woontoren uit circa 1300. De mine is thans eigendom van de Stichting Vrienden van de Gelderse Kastelen die het te zijner tijd wil restaureren.

KERK NEDERHEMERT

71. Ook deze kerk werd in 1944 verwoest. Van het gebouw, waarvan de toren wellicht van 1300 en het schip van 1633 dateerde, is aileen het rond 1560 gebouwde koor nog over. Predikanten waren achtereenvolgens dominee 1. Bleeker (1894-1904), dominee Pannebakker (1904-1911), dominee Van Voort Vader (1912-1915), dominee Verloop (1915-1918) en dominee K1uin (1918-1924).

NIEUWAAL

72. De Waaldijk met rechts de hervormde kerk die in april 1945 door de Duitsers werd opgeblazen. De toren van dit gebouw dateerde van het begin van de zestiende eeuw en het schip van de achttiende eeuw. In het kleine dijkhuisje achter de hooiberg woonden drie gezinnen, namelijk dat van Maarten van der Linden, van Freek Duister en van de klompenmaker Jan Duffernee.

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek