De Bommelerwaard in oude ansichten

De Bommelerwaard in oude ansichten

Auteur
:   Hans Keser
Gemeente
:   Zaltbommel
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1732-6
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De Bommelerwaard in oude ansichten'

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

Steenfabriek Ie Nieuwaal

r, H. J .?? u de Garde 8t Co ?? ZaltbomlDel.

Foto hiernaast:

73. Het voltallige personeel van de Nieuwaalse steenfabriek rond de eeuwwisseling. In die dagen moesten vrouwen en kinderen nog volop meewerken aangezien de opbrengst van het land niet toereikend was.

.-

-

74. De Nieuwaalse steenfabriek behoorde aan de familie Versteeg. Nadat het bedrijf in 1932 was gestopt, werd het complex in de jaren 1937/1938 afgebroken.

POEDEROOYh'N

75. Veel historische schoonheid zaJ men in Poederooyen niet vinden, doch het weinige is van formaat: binnen de grenzen van het dorp immers staat het wijd en zijd bekende slot Loevestein. De thans grotendeels gerestaureerde burch t met zijn zware torens en poorten dateert voor een belangrijk deel nog van de dertiende en veertiende eeuw. Onverbrekelijk verbonden met de geschiedenis van Loevestein is Hugo de Groot, die op 21 maart 1621 door een list van zijn echtgenote ~ "een vrouw is duizend mannen t'erg" schreef Von del - in een boekenkist uit het slot ontsnapte.

76. Een dijkgezicht dat in bijna elk ander dorp gemaakt zou kunnen zijn, want de meeste bewoners van de rivierdorpen hebben door de loop der eeuwen hun huizen gebouwd tegen de beschermende hoge dijkwanden.

Molenhuis Rossum

r (JO I..;

ROSSUM

77. Precies in de bocht van de Waaldijk stond oudtijds een molen. Deze was in het midden van de zeventiende eeuw gebouwd, doch werd in 1799 tijdens een zware ijsgang verwoest. In het molenhuis werd toen een hotel gevestigd, dat ruim honderd jaar in het bezit is geweest van de familie Van Randwijk. Aan het hotel was het recht van overzetveer verbonden, alsmede een schippers- en aardappelbeurs. Tussen 1890 en 1900 werd het hotel verbouwd, waarbij de ronde gevel die op bovenstaande afbeelding te zien is, verdween. Op 16 november 1934 brandde het hotel, dat toen juist een jaar in het bezit was van de heer Den Hatert, volledig uit, waarbij voor duizenden aan netwerk werd vernield. De totale schade bedroeg f 15.000,-.

78. De dijk tussen Maas en Waal rond de eeuwwisseling, waar Adriana (Joan) Klij zich met haar in een melkkar geplaatste mand naar de rivier begeeft om het wasgoed te spoelen. Rechts ziet men nog een stukje van de "Gouden Molen", dat to en geexploiteerd werd door de familie Van Latestein. In de beide volgende huizen woonden respectievelijk Gerrit de Vries en Wijnand Dallemijn. De grote bomen aan de rechterkant op de achtergrond stonden voor het schipperscafe van H. van Herpen, die tevens een stalhouderij had.

,sluis te Slnt- Andries

79. Ongeveer in het midden van de negentiende eeuw werd nabij het oude Schansegat dat Maas en Waal verbond, de sluis St. Andries gebouwd. In de witte huizen op de achtergrond woonden de bakenmeester en de eerste sluiswachter. Tot 1933 zag de sluis er uit a1s op bovenstaande kaart, toen werd de huidige sluis gebouwd onder leiding van ir. Andre de la Porte.

kOSSUM.

Maasdijk.

80. Een kijkje op de Maasdijk rond 1900. Op de plaats waar momenteel het cafe van de weduwe Schroot staat, stond toentertijd de kruidenierswinkel van mevrouw N. Slagmolen-van Beesd, die in streekdracht in de deuropening staat. (Haar dochter is thans tweeennegentig jaar oud en woont in de "Gouden Molen".) Verder zien we het dienstmeisje Arentje Boon en naast haar staat (vermoedelijk) Aart Slagmolen.

ROSSUM.

.. mederij

D. v, Hemme.

81. Achter tegen de winkel van vrouw Slagmolen was de srnederij van Dirk van Hemme. De smid zelf staat met voorschoot bij de paarden van Groenendaal uit Heerewaarden die juist werden beslagen. De gebukte figuur links is Aart van Kampen en de twee kinderen die bij de dienstmeisjes op de fiets zitten zijn de beide zoons van de srnid, Pim en Arie.

ROSSUM.

Kerkeneind.

82. Zo zag eertijds het Kerkeneind er uit. Het huis dat aan de rechterkant buitendijks staat, was het cafe Van Latestein, dat gebouwd werd nadat deze familie de "Gouden Molen" had verlaten. In het rechter huis met het hek woonde de kolenboer Fierant. Op de dijk twee hondekarren. De hervormde kerk werd in 1860 gebouwd. De tufstenen toren echter is wellicht nog een overblijfsel van de vijftiende-eeuwse kerk.

suss Uitn.Te P. J. de LuR:. Roslum.

83. Een ander gezicht op de Maasdijk rond 1905. In het grote huis dat door de afzendster "Drieka" is gemarkeerd met een kruisje, woonde de familie Liebrecht, terwijl de rechts gelegen huizen respectievelijk bewoond werden door de families Krijger en Van de Wetering. Het meest linker jongetje is Pieter van den Bosch; het meisje met de witte schort is Hanneke Cretier, terwijl op de voorgrond Dirkje Intvelt staat. Helemaal rechts Wouter Cretier.

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek