De Brakelse dijk van toen in oude ansichten

De Brakelse dijk van toen in oude ansichten

Auteur
:   H. Dijkhof-Pelle
Gemeente
:   Brakel
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5665-3
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De Brakelse dijk van toen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

INLEIDING

Na vele jaren is het nu toch een feit, de uitgave van het vierde boekje, ditmaal getiteld "De Brakelse dijk van toen". Hieraan voorafgegaan zijn de boekjes "Brakel in oude ansichten" deel 1 en 2 en deel3: "Kent u ze nog ... de Brakelsen?" De schrijver van de eerste drie boekjes, Reinder Dijkhof, heeft ook dit boekje grotendeels geschreven. Echter, door zijn overlijden in 1984 is deze uitgave nooit voltooid.

Vele malen is er gesproken over het afmaken van zijn werk, maar nog nooit was de daad bij het woord gevoegd. Totdat gesproken werd met Appie de With en Martha van Veenendaal, die bereid waren ons te helpen.

Het is ons helaas niet gelukt om aIle huizen die aan de dijk hebben gestaan in dit boekje op te nemen. Veel huizen waren al enkele jaren verdwenen voor het idee opkwam om dit boekje te maken. Ook zullen aIle gegevens misschien niet volledig zijn, of niet kloppen. Hiervoor onze excuses.

Wij hopen desondanks dat veel Brakelsen ervan zul-

len genieten, vooral ook de jongeren, van wie menigeen zelf nog in hun kinder- en/of jeugdjaren aan de dijk gewoond of vertoefd hebben. Velen zullen zich ongetwijfeld nog veel herinneren van de dijk van toen: de schilderachtige huisjes, de prachtige boerderijen met hun rieten kap, de hooibergen, de Ronduit, de villa, de school, kortom een karakteristiek stukje van Brakel. Helaas is door de dijkverzwaring hiervan een groot gedeelte verdwenen.

Wij hopen dan ook met de uitgave van dit boekje de herinnering voor de Brakelsen aan de historie van dit stukje Brakellevend te houden.

Er is veel voorbereiding nodig geweest om tot dit resultaat te komen. Iedereen die op welke wijze dan ook een bijdrage hieraan he eft geleverd, zeggen wij hartelijk dank: Janneke Bragt-Dijkhof voor het verwerken van de tekst en ook hen die fotomateriaal beschikbaar hebben gesteld zijn wij zeer erkentelijk. Wij noemen J. v.d, Linden, dokter A. v.d. Beek, de Stichting de Vier Heerlijkheden en nog vele andere dorpsgenoten.

1. Komend vanaf Zuilichem richting Brakel bij Waaldijk 1 (foto rond 1970). De laatste bewoonster was Elisabeth Dirkje de Vries, de dochter van Hermen de Vries. Zij is ongehuwd gebleven. Ze hield in de boomgaard hokken met kippen en velen kwamen hier eieren halen; wat over was werd afgeleverd aan de eierboer. In de jaren voor de dijkverzwaring werden door Betje aan diverse personen kamers verhuurd; aan een wijkverpleegster, aan onderwijzend personeel zoals meester Kuipers, juffrouw Hauer en juffrouw Sjanie Bouman, aan pasgehuwden zoals Henk en Teunie Hanegraaf, Bas en Cor Hanegraaf en aan Otto Versluis die met Fie de Pater getrouwd was. Ook Dirk van der Linden huurde kamers. Het huis is in november 1975 wegens de dijkverzwaring afgebroken. Betje heeft nog enige tijd op Kastanjestraat 3 gewoond. Op de foto zien we links Reina en rechts Ada Dijkhof.

2. Waaldijk 3. Deze "boerderij" werd bewoond door Teunis Hennenzoon de Vries, die gehuwd was met Artje P. de Vries-van Balen; zij hadden geen kinderen. Artje was een dochter van Jacob S. van Balen. Dit huis is eind 1975 gesloopt.

3. Waaldijk 5, bewoond door Huibert van de Wetering, later door zijn zoon Aart en diens vrouw Govertje. Zij hadden geen kinderen. Eind 1975 is dit huis gesloopt.

4. iller reeds afgebroken: Waaldijk 7. Het werd bewoond door Govert Grandia (foto links) en broer Drikus, die reeds eerder overleden was. Zij waren "kleine zelfstandigen". Later is dit huis bewoond geweest door Steven Lobregt en Zus Grandia. Zij zijn vertrokken naar Ridderkerk. Als .xmbewooubaar verklaard" werd het pand gesloopt.

Het halve huis op de foto boven is Waaldijk 9, bewoond geweest door Wijnand van den Anker. Zoon Arie van den Anker bleef er als ongehuwde wonen. Arie had korte tijd hulp in de huishouding van Teuntje van Oudheusden, die tijdens haar zwangerschap naar Brakel was gekomen en later met haar baby weer is vertrokken. Dit huis is afgebroken voor krotopruiming. Arie is verhuisd naar Wilhelminalaan 60 en vond werk en een kosthuis bij W.J. van Hemert. Het volgende lage dak, de schuur van Waaldijk 11, was belegd met kruispannen. Voor Brakel was dit vrijwel uniek.

5. Dit pand (Waaldijk 11) is bewoond geweest door Adrianus van Dalen, ook wei Janus van Sannekes genoemd. Hier is de schuur al afgebroken. Later is dit huis bewoond gebleven door zoon Dirk van Dalen (Dirk van Janus van Sannekes) en Huibertje Jacoba Klop. Zij hadden twee zoons, genaamd Adrianus en Gerrit. Dit huis is gesloopt in november 1975.

6. Waaldijk 11 vanaf de andere zijde. Naast dit pand stonden de huizen met de nummers 13, 15 en 17, op deze foto reeds gesloopt. Nr. 13 werd bewoond door Bertus van Dalen en Artje Pelle, met hun zoon Arie en dochter Dina.

7. Op nr. 15 woonden W. Heystek en diens tweede vrouw Aartje Vogel. W. Heystek had een zoon uit zijn eerste huwelijk met Adriana Meydam en uit het huwelijk met zijn tweede vrouw had hij nog een dochter.

8. Waaldijk 17 werd bewoond door Johannes Ermstrang en Annie de Graaf. Zij hadden een dochter Teuntje. Op het bruggetje van Waaldijk 17 staan Klieneke Klop en Jan Schreuders in zijn soldatenpak.

We kijken nu naar de andere foto. Waaldijk 19 (niet te zien) werd bewoond door Arie Schreuders en Grietje Schreuders-de Vries met hun drie zonen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek