De Brakelse dijk van toen in oude ansichten

De Brakelse dijk van toen in oude ansichten

Auteur
:   H. Dijkhof-Pelle
Gemeente
:   Brakel
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5665-3
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De Brakelse dijk van toen in oude ansichten'

<<  |  <  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  >  |  >>

149. Op Waarddijk 41 woonde C. Kuijntjes, getrouwd met Wim Versteeg. Hun dochter Dingena trouwde met A. van Wijgerden, die het huis voor de onteigening ook bewoonden. Daarna woonden ze nog drie maanden op Waaldijk 79, het huis van C. van Dalen. Van Waarddijk 43 is er helaas geen foto, hier woonde Peer Kuijntjes, eerst gehuwd met Dina van Mourik, later met Cor Colijn.

150. Dit was Waarddijk 47 en werd vroegerbewoond door Willem Kuijntjes en diens vrouw Jen. Zij verkochten levensrniddelen. Zij hadden een zoon, Jiel Kuijntjes, die getrouwd was met Aartje Dool uit Hardinxveld. Zij bewoonden later de andere kant van het huis. Het huisje verderop, Waarddijk 45, werd bewoond door H. van Kooij, A. van Dalen, daarna door Rijk van Kooij, die getrouwd was met Marie Berkhout uit Rotterdam. Naderhand trouwde zij met C. Vervoorn en zij woonden ook op Waarddijk 3. Daarna woonde er Gonus van Veen en als laatste L.L. van Dalen.

151. Waarddijk 49, als laatste bewoond door E. Versteeg-van Hees met zoon A. Versteeg. Waarddijk 51. Als Jaatste woonde er J. Verschoor-Duijzer. Op de foto boven zien we Adriaan van Wijgerden met Gijs in de wagen en Willem Krijne, een zwager. Na de dijkverzwaring verhuisden zij naar de Burg. Posweg 108, buiten de bebouwde kom,

Op Waarddijk 53 (de onderste foto) woonde Peer Kuijntjes, gehuwd met Cornelia, bijgenaamd Kneel. Op de foto staat ze met haar vader Willem Kuijntjes. Tijdens de zomermaanden Jag menig bewoner van de Waarddijk tegen de dijk in het gras van de zon te genieten. Bij het passeren van een auto gaf het stof en zand vanwege het wegdek wei wat ongemak. Aike Ermstrang, die op Waarddijk 37 woonde, loste dat probleem op door het wegdek te besprenkelen met verlopen olie.

152. Twee toto's van Waarddijk 55, waarvan de bovenste in de winter werd genomen. Hier woonde de familie A. van Ravenhorst. Verderop, voorbij de bocht, woonde J. Kuijntjes op Waarddijk 57.

153. Het laatste huis aan de Waarddijk (het bordje op de gevel is op de foto links te zien) was nr. 59 en werd bewoond door Leo van Wijk en Heintje van Ravenhorst, die.naderhand in de Flegelstraat een fietsenzaak hadden (waar nu de Vluchtheuvelkerk staat). Het huis op de rechter foto stond aan de Nieuwe dijk, aan het eind van de Waarddijk, en werd bewoond door A. Versteeg. Naderhand verhuisde hij naar Waaldijk 152.

154. Een prachtige foto van het huis van de waardsman, Waarddijk 2. Op de voorgrond ziet u Jan Vermeulen en Jaantje Vermeulen-van Wijgerden. De huidige bewoner is R.H. Jager.

155. Dit is nogmaals Waarddijk 2, bij hoog water. In deze toestand was het huis aileen met een roeiboot te bereiken.

156. We besluiten het boekje over de Brakelse dijk met een uniek plaatje, genomen tijdens hoog water. De toestand van de dijk was aanleiding voor het verzwaren en verbreden ervan, waardoor het vertrouwde beeld van het dorp verdween. We hopen dat door het verschijnen van dit boekje de herinneringen van de Brakelse dijk van toen levend blijven.

<<  |  <  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek