De Gemeente Broekhuizen in oude ansichten

De Gemeente Broekhuizen in oude ansichten

Auteur
:   P. Weijs
Gemeente
:   Broekhuizen
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3357-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De Gemeente Broekhuizen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

"De Gemeente Broekhuizen in oude ansichten" voert ons terug naar de tijd tussen 1880 en 1940. Het boekje beslaat een zeer korte periode uit de eeuwenoude geschiedenis van de plaatsen Broekhuizen, Broekhuizenvorst en Ooijen. Lange tijd vormden deze plaatsen drie aparte heerlijkheden. In het jaar 1800 werden ze door de Pranse bezetters tot een gemeente samengevoegd.

De tijd tussen 1880 en 1940 ligt nog niet zo erg ver achter ons, maar toch was het een heel andere tijd dan de tegenwoordige. Ret ging er gemoedelijker, eenvoudiger en rustiger aan toe. Denk niet dat er niets gebeurde. Integendeel. Diverse foto's getuigen van de activiteiten die ook toen al in de gemeente Broekhuizen plaatsvonden. Door haar ligging aan het water was de gemeente niet van de buitenwereld afgesloten. Nieuws en nieuwe ideeen werden snel bekend via de Maas, die eeuwenlang de vervoersweg bij uitstek was. WeI vormden de dorpen besloten gemeenschappen, waar men elkaar bij naam kende, waar lief en leed samen gedeeld werden en waar men tradities in ere hield.

Gedurende de laatste tientallen jaren hebben zich overal, 66k in de gemeente Broekhuizen, grote veranderingen voorgedaan. Ret zou te ver voeren daarop in te gaan. Twee gebeurtenissen echter die grote veranderingen teweeg brachten in het uiterlijk van de gemeente Broekhuizen, mogen niet onvermeld blijven.

Allereerst de Tweede Wereldoorlog. De vernielingen die door de Duitsers moedwillig werden aangericht en de verwoestingen die bij de verdediging van het dorp Broekhuizen ontstonden, waren zo zwaar en grondig, dat in vele gevallen aan herstellen niet meer te denken viel.

De tweede gebeurtenis die het aanzien van de gemeente Broekhuizen veranderde, was de ruilverkaveling. Ze leverde de inwoners vele en grote voordelen op. De bedrijfsvoering kon veel doeltreffender en economischer gebeuren. Het is jammer dat bij het slopen van een aantal boerderijen niet voldoende aandacht aan hun historische waarde werd besteed. Gelijktijdig met de ruilverkaveling werden talrijke voorzieningen getroffen zoals: de aanleg van waterleiding en riolering, het asfalteren en verbreden van een aantal wegen en het leggen van trottoirs. Stuk voor stuk ingrepen die in het algemeen in positieve zin het uiterlijk van de gemeente gingen meebepalen. In ieder geval verbeterden ze de leefomstandigheden en verhoogden ze het woongenot in de gemeente Broekhuizen.

Hoe de gemeente er thans uitziet, kunt u zelf constatereno Ik hoop dat u zich aan de hand van de afgebeelde foto's ook een idee kunt vormen over de gemeente Broekhuizen van" voor de oorlog".

Hartelijk dank aan allen die bij het samenstellen van dit fotoboekje hun medewerking verleenden.

1. Interieur van de kerk van de H. Nicolaas te Broekhuizen voor de verwoestingen die op 23 november 1944 door de Duitsers werden aangericht. De schilderingen, de glas-in-lood-ramen, de preekstoel en de kerkbanken gingen voorgoed verloren. De beelden, waarvan enkele uit de zestiende en zeventiende eeuw stammen, konden tijdig in veiligheid worden gebracht. Onder toezicht van de Rijksdienst voor Monumentenzorg werd de kerk, enigszins vergroot, herbouwd. In februari 1952 kon het kerkgebouw weer in gebruik genomen worden. Van 1945 tot 1952 was de noodkerk gehuisvest in het patronaat.

2. Interieur van de kerk van de Heilige N aam J ezus te Broekhuizenvorst voor 1929. Op de foto ziet u nog de gebeeldhouwde altaren en de preekstoel, die door pastoor J. van Soest rond 1915 werden gemaakt. Op de triomfboog een zeer tot de verbeelding sprekende schildering van het laatste oordeel, waarvan het oudste gedeelte uit de zestiende eeuw stamde. De kerk werd op 23 november 1944 door de Duitsers opgeblazen. Het gehele interieur, de in veiligheid gebrachte beelden uitgezonderd, ging definitiefverloren. De toren, het dak, de gewelven en grote delen van de muren werden vernield, maar onder toezicht van Monumentenzorg hersteld. Op 8 december 1949 werd de kerk door ouddorpsgenoot monseigneur Hanssen weer ingezegend.

3. Op de hoek van de Hoogstraat en de Veerweg te Broekhuizen werd in februari 1921 een H. Hartbeeld opgericht en ingezegend. Het doortrekken van de Hoogstraat als weg voor het doorgaande verkeer en het steeds toenemende verkeer leidden ertoe dat in de jaren vijftig het beeld verplaatst moest worden. Thans staat het aan de noordoost-zijde van de kerk op het kerkhof. Rechts op de foto zien we onder anderen: veldwachter P. Hermkens, Jac Jenniskens, H. Loonen, L. Voesten, "Moeke Hanneke", M. Huijs-Janssen en G. van den Munckhof. Links: meester Clevis, A. Bovee, H. Aerts, koster Schreven, pastoor Munnecom en de kinderen Van Son.

4. Harmonie .Broekhuizenvorst en Ooijen" rand 1895 voor haar repetitielokaal: de toenmalige lagere school. Voorste rij, van links naar rechts: F. van Soest, J. Muijsers, J. van Dijck, dirigent V. Kellenaers, president F. van Dijck, P.J. van Soest, burgemeester W. Hermans en H. Hermans. Tweede rij:

A. van Soest, G. van 't Groenewolt, J. Hanssen, L. van 't Groenewolt, Ch. Hermans, Ch. van Dijck, L. Coopmans, H. Muijsers en gedeeltelijk te zien L. Bekkers en A. Willems. Derde rij: H. Minten, J. van den Wollenberg, M. van Ewijk, P. Thielen, Jos Hanssen, E. Thielen, J. Joosten en H. Boom. Bovenste rij: Ch. van Soest, J. van Soest, A. van Aerts, A. Heijligers, L. Bettinger, G. Hermkens, J. Burgers en G. van Dijk.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek