De Gemeente Broekhuizen in oude ansichten

De Gemeente Broekhuizen in oude ansichten

Auteur
:   P. Weijs
Gemeente
:   Broekhuizen
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3357-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De Gemeente Broekhuizen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

20. Veel meer dan tegenwoordig was men er vroeger op de boerderij op ingericht om in de eigen levensbehoeften te voorzien. Het bakken van brood behoorde toen tot de wekelijks terugkerende bezigheden. Bij de familie Haenen-Valckx aan de Horreweg in Ooijen staat nog een bakhuis met de nog bruikbare oven die op de foto is afgebeeld. Achter het ijzeren deurtje bevindt zich de oven met rookafvoer naar de schoorsteen. Vlak voor en boven het deurtje is een afvoer voor rook of damp als het deurtje wordt geopend. Onder de oven een bewaarplaats voor het hout, waarmee deze oven gestookt werd.

. ..:

4 'f

. :.-----,.,.------.J

21. Verbranden van de "Tunnispop" rond 1935. Op de tweede zondag na Driekoningen viert Broekhuizenvorst de "Sint Tunniskermis", ook wei de "Geitenkermis" genoemd. De eerste naam vindt zijn oorsprong in het gildefeest, de teerdag, van de Sint Antoniusbroederschap, een gilde uit een ver verleden. De tweede naam staat in verband met de maaltijd van geitevlees en aardappelen, die op kermiswoensdag wordt geserveerd. Voor de maaltijd wordt een pop verbrand. Volgens sommige folkloristen moet het popverbranden gezien worden als een afscheid nemen van de winter. Anderen menen dat het gaat om een offer om een goed oogstjaar af te smeken, of dat het een aankondiging is van het einde van de kermis.

22. Hoek Hoogstraat en Veerweg te Broekhuizen omstreeks 1905. Voor de kerk het schoolhuis. Tussen 1836 en 1861 was in dit gebouw de openbare school voor de leerlingen uit de parochie Broekhuizen gevestigd. Het klaslokaal was links van de voordeur aan de voorzijde. Aan de achterzijde was links de stalling voor de brandspuit. Het gedeelte rechts van de voordeur diende de onderwijzer als woning. Voor het gebouw de dorpspomp en de in 1898 geplante Koningin Wilhelminaboom. Nadat de school werd opgeheven, stond het gebouw een aantal jaren leeg en werd toen aan particulieren verhuurd. Het schoolhuis werd in 1959 gesloopt. Links zijn te zien het woonhuis van de familie Aerts, de pastorie en de boerderij Van den Munckhof.

23. Tussen 1926 en 1952 werd kasteel Ooijen bewoond door de familie E. Kallen-Wilms. Op de landerijen, met een omvang van ongeveer 75 hectaren, legde men zich niet aileen toe op de landbouw, maar ook op de paardenfokkerij. Vooral voor de Tweede Wereldoorlog werd door E. Kallen veel tijd en zorg besteed aan het fokken van zware Nederlandse trekpaarden. Wijd en zijd wist hij met de paarden uit eigen fokkerij successen te behalen. Op de foto het achtspan, met onder anderen Lies, Minerva, Mechel en Weda van Ooijen, dat in 1936 te Horst bekroond werd. De begeleider aan de linker zijde is Pierre Kallen. Rechts zien we Leonard Camps en Hubert Kallen.

24. In de mobilisatietijd van de Eerste Wereldoorlog, 1914-1918, werden in de Noordlimburgse Maasdorpen militairen gelegerd om het smokkelen van koffie, boter , vlees, meel en zelfs paarden tegen te gaan. De veerman, die tevens cafehouder was, onderhield goede betrekkingen met de militairen en de smokkelaars. Hij zorgde ervoor dat ze elkaar niet te veel voor de voeten liepen. Op de foto het detachement Broekhuizerveer op de gierpont. De gierpont, bevestigd aan een aantal stroomopwaarts gelegen gierbootjes, bewoog zich van de ene oever naar de andere door gebruik te maken van de kracht van het stromende water. Door de bouw van stuwen verdween de sterke stroom uit de Maas. De gierpont Broekhuizen ging in 1931 uit de vaart.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek