De Haarlemmermeer in oude ansichten

De Haarlemmermeer in oude ansichten

Auteur
:   J.D. Smid
Gemeente
:   Haarlemmermeer
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3719-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De Haarlemmermeer in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Weer een kijkje in Hoofddorp ill het begin dezer eeuw. Gezicht op de Draverslaan vanaf de Kruisweg. Op de voorgrond de zadelmakerij van de heel' R. Krabbendam. Nu is daar het autobedrijf van de firma Van Kalmthout en Vall Niel gevestigd. Melkboer Rave komt met zijn hondekar juist om de hoek.

13

En dit zagen we omstreeks de eeuwwisseling vanaf de zadelmakerij van het vorige plaatje. We kijken de Marktlaan in; op de achtergrond de molen van de heer Engel in de Concours-

14 laan.

Hoofddorp omstreeks 1895. Concourslaan gezien vanaf de Hoofdvaart. Rechts de molen "Hoop op Zegen" van de heer Engel, gemaakt door moJenmaker Van Dam uit NieuwVennep van de twee kleine industriemolens uit de Zaanstreek, te weten de "Tulp' en de "Beet Ant". De "Hoop op Zegen" stond naast het pand waarin thans bakker Bolte woont en is in de nacht van J J op 12 september 1926 al draaiende afgebrand.

I ',!

J5

16

Dit is niet de gereformeerde xerx. zoals op de kaart staat verrneld, maar de hervormde kerk met pastorie, aan de Hoofdvaart in Hoofddorp. Achter de huizen ziet U weer de molen van de heer Engel. De eerste hervormde predikant was ds. L. Tinholt, van Wissekerke. De gemeente werd erkend bij Koninklijk Besluit van 29 januari 1857.

Deze foto is genomen in 1902 voor het raadhuis te Hoofddorp bij de herdenking van het feit dat vijftig jaar gel eden het Haarlemmer Meer was drooggeJegd.

17

18

Op het bordes van het raadhuis te Hoofddorp opent op 18 juli 1905 burgemeester J. W. Lantzendorffer de feestelijkheden ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de gerneente Haarlemmermeer.

Foto van de op 18-21 juli 1905 gehouden tentoonstelling te Hoofddorp ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Gernecntc- en Polderbestuur van Haarlemmermeer.

19

? ? 0;)

? ~ 0;)

-

20

Foto genomen in 1906 ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de IJsclub Haarlernrnerrncer. Het toenmalig bestuur bestond uit de volgende heren: zittend v.l.n.r. H. Bakker, deurwaarder De Groot en S. Silver; staande v.J.n.r. G. Klomp, de directeur van gemeentewerken H. Rink en J. Klomp.

Ullg~"c .~. G. Versluis, lIovfJdorp

Hoofddorp omstreeks 1906. De gereforrneerde kerk, gebouwd in 1880 aan het Marktplein, Dit kerkgebouw is later gebruikt als garagewerkplaats door de fa Van Driel en in 1969 afgebroken. De pastorie is later gebouwd: de eerste steen werd gelegd door ouderling B. Biesheuvel op 6oktober 1893.

21

22

De christelijke school aan het Marktplein te Hoofddorp, vanaf de Kruisweg toegankelijk door een bruggetje over de Kruisvaart. Op de achtergrond de Marktlaan. Kennelijk is de ruimte v66r de school als speelplaats bedocld. want de school ligt ver naar achteren. Later kreeg de school een andere besternming: de open ruimte werd plantsoen. Als de hier thans nag staande gebouwen zullen zijn afgebroken, krijgt men vanaf het Marktplein een vrij uitzicht op de nieuwe panden van het winkelcentrum.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek