De Haarlemmermeer in oude ansichten

De Haarlemmermeer in oude ansichten

Auteur
:   J.D. Smid
Gemeente
:   Haarlemmermeer
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3719-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De Haarlemmermeer in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Hoofddor-p, . R. ~. ~e"k.

/

De katholieke kerk, pastorie en kosterswoning aan de Kruisweg te Hoofddorp omstreeks 1906. De kerk werd gebouwd onder toezicht van pastoor J. Steenvoorde, en op 24 mei 1859 plechtig ingewijd door de bisschop van Haarlem (een dag na de katholieke kerk in De Lijnden), De dienst in beide kerken werd aanvankelijk uitgeoefend door pastoor Steenvoorde en kapelaan C. Kerreman.

23

PO$t- en T legrll.afkantoor te H OFDDoIO'

24

De Kruisweg nabij de katholieke kerk in Hoofddorp omstreeks 1908. In het midden het vroegere post- en telegraafkantoor. Nu is daar de zaak van de firma Elsenga gevestigd.

Hoofdvaart, Hoofddorp.

HA.ARLEMJlERMEER:_

Een foto uit 1908 van de Hoofdvaart te Hoofddorp ter hoogte van hotel "De Landbouw" (hier wordt nu het nieuwe gebouw van de Raiffeisenbank gezet). De kinderen In de berm kijken naar de schepen die voorbijtrekken. Het gebouw bij de brug is het bondshotel "De Wapens van Haarlernrnerrneer".

25

26

Hoofddorp omstreeks 1910. Rechts de brug over de Hoofdvaart, links de brug over de Kruisvaart in de richting van het Raadhuis. Op de voorgrond hotel "De Beurs". Op de achtergrond de katholieke kerk.

Foto genomen op 20 juli 1909 ter gelegenheid van het eerste concours-hippique te Hoofddorp, georganiseerd door de vereniging "Vooruit ". Zittend v.l.n.r. de heren J. H. M. Evelijn (wethouder), P. Verkuyl (wethouder), W. G. v.d. Wal, Mr. A. Slob (burgerneester), T. Folmer (dierenarts) en G. A. A. Knaap (wethouder). Staande v.l.n.r. de heren A. v. Zijverden, W. Meer, C. Bulk, Jac. Clay, M. NOOI'dam, onbekend, S. W. de Clercq, onbekend, S. Veldman, onbekend, H. Boll, C. Slikker, J. Kooy en P. Ravestein.

27

28

Deze foto van het cancaursterrein in Hoofddorp is genamen ter gelegenheid van het lO-jarig bestaan van de Vereniging "Vooruit" op 17 juli 1919. De hauten tribune op de achtergrand is in de oorlog afgebroken.

Kruisweg en Kruisvaart te Hoofddorp omstreeks 1895. De ophaalbrug ligt ongeveer bij het pand waar nu de schoenenzaak van de firma Van der Riet is gevestigd. Achter de huizenrij met platte daken een vroegere polderkeet. hier als schuur gebruikt door de heer Leestenmaker. die in het daaropvolgende pand een ijzerwinkel had. Later kwam in dit laatste huis de dierenarts Zuijdam te wonen.

29

Greet uit HOOFDOORP.

30

In 1918 was de op de vorige foto afgebeeIde polderkeet verdwenen en vervangen door een aantal winkels en woningen: ook kwamen er een paar bruggetjes bij. We kijken hier in de riehting Aalsmeer.

Raadhuis der gemeente Haarlemmermeer, Hoofddorp

Het raadhuis te Hoofddorp omstreeks 1911; het werd In 1867 in gebruik genomen. Rechts achter in aanbouw het kantongerechtsgebouw aan de Raadhuislaan.

3 J

32

RaadhuisJaan te Hoofddorp in 1912. Het eerste gebouw is het kantongerecht, thans in gebruik als kantoor voor de rijksontvanger en a[s arbeidsbureau.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek