De Haarlemmermeer in oude ansichten

De Haarlemmermeer in oude ansichten

Auteur
:   J.D. Smid
Gemeente
:   Haarlemmermeer
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3719-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De Haarlemmermeer in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Omstreeks 1910 werd deze foto genornen in de Concourslaan, voor het huis van de families Klaassen en Van Rossen. De "Hoempa's" trekken vooral jeugdige be1angstelling. Het jongetje links, met schoenen, is de latere arts H. D. Nanninga. In het hier afgebeelde huis vestigde de heer Lieuwes later een rijwielzaak ; sinds enige tijd wordt dit pand gebruikt a1s bloernenwinkel door Tilly v.d. Zwaard.

33

"

34

(Foro uit Feestk ranr i. Aankornst van de eerste trcin in Hoofddorp in 1912. De fanfare speelde nationaJe Jiederen en de Gymnastiek- en Schermvereniging (onder Jeiding van directeur v.d. Berg en reserve Ie luitenant H. v.d. Lint) zong een speciaal voor deze gelcgenheid gemaakt lied.

Deze foto IS genomen ornstreeks 1900. Het magazijn van het Witte Kruis srond naast het raadhuis te Hoofddorp: op de achtergrond de woning van dierenarts Folmer. Op de foto de de heer en mevrouw Legel-Langereis.

35

36

Deze foto is or 17 juli 1917 genornen ter gelegenheid van de opening van het Witte-Kruisgebouw te Hoofddorp op de hoek van de Park1aan en de Nieuweweg.

Foto genomen te Hoofddorp in juli 1917. Transportcolonne van het cornite van het Rode Kruis in Haarlernmerrneer, opgesteld in de Parklaan. Op initiatief van burgemeester Slob en dr. C. J. van Mansum werd deze ziekenauto door middel van giften gekocht.

37

38

Foto genomen tijdens de eerste steen legging op 30 september 192 I voor de bouw van woningen aan de Fortweg te Hoofddorp door de R.K. Bouwvereniging "St.vAntonius van Padua". Op de foto staat pastoor Paulus Frederik Soepnel.

De prijswinnaars van de internationale geitententoonstelling op 10 juli 1913 op het Marktplein in Hoofddorp.

39

40

Deze foto dateert van omstreeks 1923 en werd tijdens een schoolreisje genomen van personeel en leerlingen van de christelijke lagere school te Hoofddorp. In het midden (met baard) het hoofd, de heer Pas; op dezelfde rij de onderwijzeres mejuffrouw v.d. Schans en de onderwijzer de heer Kooistra; links boven de onderwijzer Van Hoogdalem.

De geliefde Zr. Gonzales in 1928 met de gemengde eerste klas van de R.K. lagere school in Hoofddorp.

41

42

In of ornstreeks 1925 werd de Kagertocht aan de Bennebroekerweg door vele mannen met scheppen uitgediept onder leiding van de aannemer B. van Groningen, staande rechts op de foto.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek