De Haarlemmermeer in oude ansichten

De Haarlemmermeer in oude ansichten

Auteur
:   J.D. Smid
Gemeente
:   Haarlemmermeer
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3719-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De Haarlemmermeer in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Nieuw- Vennep. Brug over de Hoofdvaart en brug over de Vennepertocht in 1904. Hoofdonderwijzer Boekel (van Abbenes) schrijft in 1868: "waar de bruggen der lengte- en dwarswegen aan elkander zijn verbonden is geen genoegzame ruimte voor gel aden wagens om behoorlijk te kunnen draaien, dit vordert de hoogste ornzichtigheid.;

43

De hervormde kerk in Nieuw- Vennep, op de hoek van de Hoofdweg en de Venneperweg, werd in 1862 voltooid: de eerste voorganger was ds. C. de Holl. Op 30 april 1865 werd het nieuwe orgel ingewijd; mevrouw H. M. AmersfoordtDijk was de eerste die het orgel bespeelde.

ยท ' .

Omstreeks het begin van deze eeuw werd deze ansicht gemaakt van de katholieke kerk in Nieuw-Vennep, in 1866 door de bisschop van Haar1em gewijd. Eerste leraar werd pastoor J. Bruijstens. De Kerklaan heet tegenwoordig St.-Anthoniusstraat.

45

c7Coofd'O'Jarl en JJinnenweg. J'fieudJ- Vennep. uitg. J. de Jonge. boekh .. ~ienw-'ennep.

46

Nieuw- Vennep omstreeks 1904. Plaatsaanduiding tegenwoordig: Hoofdweg/hoek Kerkstraat. In het huis op de voorgrond is thans boekhandel Bokhorst gevestigd.

Deze katholieke meisjesschool in Nieuw-Vennep, met links het klooster, werd gebouwd in in 1910. Op het schoolplein doen de meisjes een spelletje terwijI een zuster toekijkt.

47

48

De opgehaalde spoorbrug over de Hoofdvaart te Nieuw- Vennep in 1912. Rechts de molen "De Rijzende Zon", in 1885 hierheen overgeplaatst vanuit het Oostzijderveld nabij Wormerveer. waar ze in 1727 als papiermolen was gebouwd. Ze is daar twee maal afgebrand. De molen was steeds eigendom van de familie Blauw te Wormerveer en heeft daar tot 1881 gemalen. Te Nieuw-Vennep is de molen in 1929 buiten bedrijf gesteld en in 1935 afgebroken, op het onderstuk na. Laatste eigenaar was de heel' Jongejans.

Deze foto van het spoorwegstation te Nieuw- Vennep werd gemaakt in 19 J 2, ter gelegenheid van de opening van de spoorlijn door Haarlernrnermeer en Omstreken, De eerste trcin was in Aalsrneer versierd: bloemenguirlandes hingen aan de rijtuigen en bovenop de wagens stonden bakken met planten en bloernen. Het eerste rijtuig was getooid met rode geraniums, het tweede met paarse bloemen, het derde met lila lathyrus, het vierde met rode rozen en het vijfde met witte "Keizerin Augusta Victoria's",

49

50

Een foto van 30 maart 1915. Meester Berrevoets met zijn leerlingen van de openbare 1agere school nr V op de hoek van de St.-Anthoniusstraat en de Hoofdweg te Nieuw- Vennep,

De postboden presenteren hun Batavus-rijwiel voor hotel "De Gouden Leeuw" te NieuwVennep ornstreeks 1920. V.l.n.r. de heren A. DoL W. Westrnaas, v.d. Berg, VoorneveJd en dochter, A. Arensrnan, M. D. Beets en A. Donker.

51

52

Foto uit 1925 van de katholieke jongensschool te Nieuw- Vennep. Rechts het hoofd van de St.-Josephschool, de heer Alkernade, achter bij het raam de onderwijzer Wolffenbuttel.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek