De Haarlemmermeer in oude ansichten

De Haarlemmermeer in oude ansichten

Auteur
:   J.D. Smid
Gemeente
:   Haarlemmermeer
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3719-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De Haarlemmermeer in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Bondscaf8 A .?. W. B., Mooit Gedacht.

Stotertoea hoek Vi ifhuizermea, eXaarlemmermeer.

Als je de hele dag met je ventkar op pad was kon je even bijkomen in het bondscafe "Nooit Gedacht" op de hoek van de Sioterweg en de Vijfhuizerweg.

63

64

6::;~er:t'<g iicc]: ';,::c::z:·:.:1JC;;c·er:-:::g. eXec' l'rnc:r .

? . ti:~l'l"( ;'<'" :·,rt;~. JJa'~r:, 1'<.

In het begin van deze eeuw werd deze opname gemaakt op de hoek van de Sioterweg en de Spaarnwouderweg (thans Schipholweg) in het latere Badhoevedorp. Hier staat thans het cafe "De Halve Maan":

Een foto van de Sioterweg in Haarlernmerrneer omstreeks 1925. Later zou het hier "Badhoevedorp" gaan heten.

65

66

De Badhoevelaan omstreeks 1925. Ongeveer op de plaats waar de bomengroep op de achtergrond staat kon men vroeger de modelboerderij van burgemeester Amersfoordt, "De Badhoeve", vinden.

Een kaart van de Akerdijk omstreeks 1915; op de achtergrond het stoorngemaal De Lijnden. Van de Ringvaart is slechts een klein stukje te zien. Op de voorgrond de kruidenierswinkel van de heer Van Est.

67

t

68

Een oud plaatje van de katholieke kerk in de Lijnden, op 23 mei 1859 plechtig ingewijd door de bisschop van Haarlern. De Spaarnwouderweg heet tegenwoordig Schipholweg.

.. Wilh elm in a

t.;itgave J. van Koot. Haartmccr ,

JCaarfemmermeer .

.-. /Z~fj

In 1883 bleek het water uit de bron bij de boerderij D'Yserinck van de weduwe Tromp aan de Llweg, geneeskrachtig te zijn, terwij het ook heel smakelijk was. In Haarle.n werd, op de plaats waar nu het Sportfondsenbad staat, in 1895 een soort "Kurhaus" gezet, nadat van de bron naar het "Kurhaus" een ijzeren pijpleiding was gelegd. Helaas werd het "kuren" geen succes; het bronwater is, na toevoeging van koolzuur, onder de naam Hollandia-water nog lange tijd verkrijgbaar geweest. Deze foto dateert van 1900.

69

~Jh';'""J :.r:t : .r '"It.' .. J. UtI K:)· t -

'.: If or

Omstreeks 1907 werd dcze foto gemaakt van de molen genaamd "De Jonge Landman"; daarnaast de molenaarswoning. De molen stond ocrspronkelijk in het Overtoomse Veld te Amsterdam en werd in het laatst van de vorige eeuw overgebracht naar en herbouwd aan de Spieringweg te Vijfhuizen. Eerst woonde hier het gezin Van Rijn, daarna de familie De Koning en later de familie Middelkoop. De molen is in 1945 afgebrand.

Deze foto is genomen omstreeks 1910 van de zangcJub in Vijfhuizen. Tweede van rechts met bolhoed is de dirigent de heer Van der Weij (tevens hoofd der christelijke school).

71

72

Leerlingen van de christelijke lagere school ie Vijthuizen. Links op de foto het hoofd der school, de beer Van der Weij en rechts de onderwijzeres mejuffrouw Luiting. De foto is in 191 I genomen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek