De Haarlemmermeerspoorlijnen in oude ansichten

De Haarlemmermeerspoorlijnen in oude ansichten

Auteur
:   A.W.J. de Jonge
Gemeente
:  
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1960-3
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De Haarlemmermeerspoorlijnen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

9. Nadat we de stopplaats Sloterweg Noord met wachterswoning nummer 6 voorbijgereden zijn, stomen we Hoofddorp binnen. Hier zien we het stationsgebouw enige maanden v66r de ingebruikneming. Rechts van het gebouw staat een zadeltanklocomotief van de serie 901-931 HSM, later NS-serie 8200, die waarschijnlijk een werktrein vervoerd heeft. Het is aan de voortvarendheid van de inwoners van de Haarlemmermeer te danken dat er spoorwegen in deze gemeente aangelegd werden. Reeds in 1864 publiceerde burgemeester J.P. Amersfoordt plannen tot aanleg van spoorwegen en later verstrekten het polder- en het gemeentebestuur forse subsidies aan de HESM voor de aanleg van de Haarlemmermeerlijnen.

Hooiddor».

fiac:~:emme~mee~.

10. Hier staan we aan de perronkant van het station Hoofddorp, omstreeks het jaar 1930. Dit gebouw bestaat nog steeds en staat ongeveer honderd meter ten westen van de Hoofdvaart. Links op de foto staat een wagen, waarop drie ketels zijn aangebraeht. Deze ketels bevatten liehtgas, dat men destijds gebruikte om de personenrijtuigen te verliehten. De zwart-witte paal (reehts) is het uitrijdsein voor de riehting Aalsmeer; de seinarm kunnen we eehter niet zien.

11. Op deze prent uit 1918 zien we een rangerende goederentrein op het emplacement Hoofddorp. De locomotief is er een van de serie 1005-1048 HSM, de latere NS-serie 7700. Deze locomotieven werden "Haarlemmermeertjes" genoemd, vanwege hun dienst op de Haarlemmermeerlijnen. Achter de locomotief staat een postbagagewagen, waarin de conducteur een onderkomen had. Rechts staat de spoorwoning nummer 7. Dit type woning met piramidevormig dak - zowel enkel als dub bel uitgevoerd vinden we langs de lijnen Aalsmeer-Haarlem en Hoofddorp-Leiden. Daarna bouwde men in 1917 nog een zo'n (dubbele) woning te Nieuwveen, aan de lijn naar Ter Aar.

12. Aan het einde van het middenperron te Hoofddorp vonden we het houten seinhuis. De Haarlemmermeerspoorwegen stonden bekend om hun goed verzorgde bouwwerken. Vooral houten gebouwtjes, zoals abri's, seinhuisjes, overweg- en brugwachtershuisjes, urinoirs, enzovoort waren zeer smaakvol uitgevoerd. De beschildering in natuurlijke kleuren - zandgee1 en groen - paste bovendien uitstekend in de landelijke omgeving. Het hierboven afgebeelde seinhuisje vorrnde hierop geen uitzondering.

13. Deze foto werd in het voorjaar van 1912 - dus v66r de opening van de spoorlijn Aalsmeer-Haarlem - genomen. Vanaf de geniedijk kijken we hier neer op de stopplaats IJweg. In het midden, aan het nog niet aangelegde perron, staat een houten wachthuisje van een veel voorkomend type. Van deze mooie abri's zijn er langs de Haarlemmermeerlijnen meerdere gebouwd. Links onderscheiden we woning nummer 9 van de overwegwachter aan de IJweg. Deze waning staat er nog steeds en ook de landelijke rust is hier nog niet verloren gegaan.

14. Aan de Spieringweg staat nog steeds het stationsgebouw Vijfhuizen. Deze foto van omstreeks 1930 toont ons de perronzijde van dit gebouw. Een bijna gelijk station vinden we in Yinkeveen, terwijl we in Hoofddorp ook al zo'n gebouw zagen, maar dan met grotere aanbouwen. Bij Vijfhuizen.was, evenals in Hoofddorp, gelegenheid om treinen uit tegengestelde richting elkaar te laten kruisen, getuige het dubbelspoor. De seinpaal naast het rechter spoor dient niet alleen als uitrijdsein, maar tevens als afstandssein van de draaibrug over de westelijke Ringvaart, die ongeveer vijfhonderd meter verder lag.

15. De Nieuwe weg was destijds een verbindingsweg tussen de Haarlemmermeerpolder en de stad Haarlem. Op verzoek van het Haarlemse gemeentebestuur werd hier de stopplaats Nieuwe Weg aangelegd, omdat men toen al plannen had om de stad in oostelijke richting uit te breiden. Hier zien we woning nummer 13 van de wachter, die ook de ophaalbrug over de Fuikvaart bediende. Van dit type wachterswoning zijn er slechts vier gebouwd, alle aan de lijn Aalsmeer-Haarlem, Pas na 1960 kwam hier, ten westen van de vroegere spoorbaan, een nieuwbouwwijk tot stand, die Schalkwijk heet.

16. Een bijzonder punt in de lijn Aalsmeer-Haarlem was de kruising met de drukke rijksstraatweg Amsterdam-Haarlem. In de bermen van deze weg lagen destijds ook de sporen van de elektrische tram Amsterdam-Zandvoort. Ten noorden van dit punt kruiste de spoorlijn de Haarlemmertrekvaart. Links zien we de hefbrug over deze vaart. Om deze bijzondere verkeerskruising te beveiligen, plaatste men bij de overgang een houten seinhuisje, dat tussen het rechter tramspoor en het fietspad stond. Rechts, niet te zien op deze foto, staat nog steeds het haltegebouw Rijksstraatweg.

17. Deze foto gunt ons een blik op de hefbrug over de Haarlemmertrekvaart. Daar de spoorlijn Aalsmeer-Haarlern moest aansluiten aan de spoorbaan Amsterdam-Haarlem, kon de brug niet haaks over het water gemaakt worden. Deze moest nogal schuin over de Trekvaart gebouwd worden, hetgeen de ontwerpers destijds veel hoofdbrekens kostte. De brug werd geheven door een elektromotor, die zijn energie verkreeg van de nabijgelegen elektrische tram. Links een lokaaltrein, op weg van Haarlem naar Hoofddorp. Geheel op de achtergrond de telefoonpalen langs de hoofdspoorweg naar Amsterdam.

18. Tussen de hetbrug over de Haarlemmertrekvaart en het station Haarlem lag de lokaallijn als derde spoor langs de lijn Amsterdarn-Haarlern. Dit bracht met zich mee dat men over het Spaarne ook voor dit spoor een brug moest maken, zoals de atbeelding weergeeft. Behalve voor de lokaaltreinen Hoofddorp-Haarlem, gebruikte men deze lijn tevens voor het dienstvervoer van en naar de hoofdwerkplaats van de spoorwegen, die zich ten oosten van het Spaarne bevindt. Toen omstreeks 1937 de Haarlemmermeerlijn werd opgebroken, liet men het gedeelte naar de werkplaatsen intact.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek